Skip to main content

Wetenschapsgeschiedenis (wetenschap)

 Subject
Subject Source: Gtt

Found in 6 Collections and/or Records:

Collectie anatomisch-zoölogische preparaten van de Universiteit van Amsterdam

 Collection
Identifier: UBA363
Abstract in Dutch

Collectie natte en droge zoölogische preparaten, verzameld ten behoeve van het onderzoek en onderwijs in de anatomie aan de Universiteit van Amsterdam. De collectie vertegenwoordigt alle diergroepen.Abstract in English

A collection of wet and dry preparations and specimens collected for the research and education of anatomy at the University of Amsterdam. The collection represents all groups of animals.

Dates: 1881-1997; Majority of material found within 1883-1959

Verzameling van het geschiedkundig dispuutgezelschap C.L.I.O.

 Collection
Identifier: UBA62
Abstract in Dutch

In 1883 startte het geschiedkundig dispuutgezelschap C.L.I.O. met het verzamelen van objecten uit de geschiedenis van het hoger onderwijs in Amsterdam in de ruimste zin van het woord. De collectie met materiaal vanaf de zeventiende tot de vroege twintigste eeuw omvat onder andere redes en oraties van hoogleraren, studentenalmanakken, portretprenten en topografische prenten, penningen en insignes, archiefstukken, documenten, brochures, wetten, tijdschriften, zegels en menu's. Deze collectie heeft aan de basis gelegen van de in 1923 opgerichte historische verzameling van de Universiteit van Amsterdam.Abstract in English

In 1883 the debating society of students of history, CLIO, started collecting objects from the history of higher education in Amsterdam in the broadest sense of the word. The collection contains material from the seventeenth century until the early twentieth century. Among other things, there are speeches and inaugural lectures, student almanacs, portraits and topographic pictures, medals and badges, archival documents, brochures, laws, periodicals, stamps and menus. The collection was the starting-point of the historical collection of the University of Amsterdam which was started in 1923.

Dates: ca. 1600-1916

Collectie fonetiek van de Universiteit van Amsterdam

 Collection
Identifier: UBA360
Abstract in Dutch

Verzameling van geluidsapparatuur en foto's, vooral bijeengebracht door Louise Kaiser (1891-1973) ten behoeve van de experimentele fonetiek aan de Universiteit van Amsterdam van 1926 tot 1958. Kaiser introduceerde allerlei nieuwe onderzoekstechnieken in de fonetische wetenschappen. Zij was in Nederland lange tijd toonaangevend en wordt beschouwd als een pionier.Abstract in English

A collection consisting of sound equipment and photographs, mainly formed by Louise Kaiser (1891-1973). Louise Kaiser was a Dutch pioneer in phonetics and university lecturer in experimental phonetics at the University of Amsterdam from 1926 to 1958.

Dates: ca. 1890-1979; Majority of material found within 1933-1958

Archive of Anton Pannekoek

 Fonds
Identifier: UBA195
Abstract in English

Antonie (Anton) Pannekoek was an astronomer and political activist (1873-1960) and was known for his astronomical studies and his Marxist theories. This archive gives an overview of Pannekoeks interests and ambitions in astronomy and politics. The objects span a wide range in time and offers those interested an insight in Pannekoek’s two main interests and how he viewed these subjects. In this archive you will find many different manuscripts such as diaries, notebooks and maps.Abstract in Dutch

Antonie Pannekoek was astronoom en politiek activist (1873-1960) en stond bekend om zijn astronomische bevindingen en om zijn Marxistische theorieën. Dit archief geeft een overzicht van zijn interesses en ambities met betrekking tot astronomie en politiek. De objecten hebben betrekking op een brede tijdsspanne en geven geïnteresseerden een inzicht in de twee grote interesses van Pannekoek en hoe hij naar deze onderwerpen keek. In dit archief zijn verschillende manuscripten te vinden, waaronder dagboeken, notitieboeken en kaarten.

Dates: 1879-ca. 1948

Collectie beeldmateriaal van de Subfaculteit Biologie, Universiteit van Amsterdam

 Collection
Identifier: UBA701
Abstract in Dutch

In de bibliotheek van de Hortus Botanicus/Hugo de Vries-laboratorium vormde zich sedert het einde van de negentiende eeuw een collectie foto’s, gravures, aquarellen en andersoortige afbeeldingen van personen, planten, locaties en evenementen. De collectie geeft letterlijk een beeld van het onderwijs en onderzoek dat plaatsvond in de Hortus en de bijbehorende laboratoria.

Dates: 1715-1998

Collectie Pieter van der Wielen

 Collection
Identifier: UBA299
Abstract in Dutch

Pieter van der Wielen, hoogleraar in de farmacie aan de Universiteit van Amsterdam, verzamelde afbeeldingen van Cosmas en Damianus, de beschermheiligen van de artsen en apothekers, van over de gehele wereld. De negatieven van deze collectie, vervaardigd ten behoeve van een nooit verschenen publicatie over de heiligen, zijn bewaard gebleven.Abstract in English

Pieter van der Wielen, professor of pharmacy at the Universiteit van Amsterdam, collected reproductions of works of art representing Cosmas and Damian, the saints of physicians and pharmacists, from all over the world. The negatives in this collection, produced for a book that was never published, still exist.

Dates: ca. 1900-1942; Majority of material found within 1910-1930