Skip to main content

Archeologie

 Subject
Subject Source: Gtt

Found in 4 Collections and/or Records:

Collectie J.J.H.C. Houbolt

 Collection
Identifier: UBA406
Abstract in Dutch

Vondsten uit grotten en karsten verspreid over geheel Indonesiƫ, afkomstig uit het paleolithicum, mesolithicum, neolithicum en de ijzertijd, verzameld in de periode 1931-1941 door de geoloog J.J.H.C. Houbolt. De collectie werd vanaf 1958 als studiecollectie gebruikt bij het Instituut voor Zuid-Aziatische Archeologie.Abstract in English

Finds from caves and karsts throughout Indonesia dating from the Paleolithic, Mesolithic, Neolithic and the Iron Age, collected by the geologist J.J.H.C. Houbolt in the years 1931-1941. From 1958 the collection was used by the Instituut voor Zuid-Aziatische Archeologie (Institute for South Asian Archaeology) as a study collection.

Dates: Paleolithicum, mesolithicum, neolithicum, ijzertijd

Collectie J.E. van Lohuizen-de Leeuw

 Collection
Identifier: UBA407
Abstract in Dutch

Vondsten uit het Indisch subcontinent, vooral uit de periode van de Indus-beschaving, afkomstig van verscheidene opgravingen. De collectie werd verzameld door de hoogleraar-directeur van het Instituut voor Zuid-Aziatische archeologie, mevrouw J.E. van Lohuizen-de Leeuw, en diende als studiecollectie.Abstract in English

Finds from the Indian subcontinent, mainly from the period of the Indus Valley Civilisation, found during various digs. The collection was compiled by Prof. Johanna Engelberta van Lohuizen-de Leeuw, director of the Instituut voor Zuid-Aziatische Archeologie (Institute for South Asian Archaeology), and served as a study collection.

Dates: 2350 v. Chr.-1750 v. Chr.

Archief van C.W. Lunsingh Scheurleer

 Fonds
Identifier: UBA835
Abstract in Dutch

Dit archief bestaat uit de verzamelde correspondentie van de bankier en oudhedenverzamelaar C. W. Lunsingh Scheurleer, met ook documentatie met betrekking tot zijn wetenschappelijke publicaties en enkele algemene stukken. De aankoop van zijn collectie in 1934 door de Universiteit van Amsterdam vormde het startsein voor de oprichting van het Allard Pierson Museum; het archief is bij de aankoop grotendeels meegekomen. Het archief is een essentiƫle bron voor de herkomst van de collectie. Daarnaast bevat het briefwisselingen met enkele van de belangrijkste namen uit de archeologie en kunstgeschiedenis van de eerste helft van de twintigste eeuw, in Nederland en daarbuiten.

Dates: 1899-1953

Bibliotheek van Jan Six

 Collection
Identifier: UBA463
Abstract in Dutch

De Amsterdamse hoogleraar Jan Six (1857-1926), een telg uit de adellijke familie Six van Hillegom, was een man met vele interesses en een groot verzamelaar. Naast kunst, kostuums, glas en antiek aardewerk, verzamelde hij middeleeuwse handschriften, incunabelen, oude en moderne drukken, waaronder grote plaatwerken. Veel hiervan gebruikte hij voor zijn colleges. Vooral de onderwerpen antieke kunst en archeologie zijn in de collectie ruimschoots vertegenwoordigd. De collectie bevat veel unieke werken.Abstract in English

The Amsterdam professor Jan Six (1857-1926) was born into the aristocratic Six van Hillegom family. He was a man of many interests and an avid collector. In addition to art, costumes, glass and antique pottery, he collected medieval manuscripts, incunables and early and modern printed books, including large plate books. Many of them were used to illustrate his lectures. The collection is especially rich on the subjects of antique art and archeology and contains many unique works.

Dates: 1470-1926; Majority of material found within 1850-1926