Skip to main content

Translations

 Subject
Subject Source: FAST (Faceted Application of Subject Terminology)

Found in 4 Collections and/or Records:

Archief van Arnon Grunberg

 Fonds
Identifier: UBA485
Abstract in Dutch

Arnon Grunberg (1971) debuteerde in 1994 met de roman Blauwe maandagen. In twintig jaar schreef hij een indrukwekkend oeuvre bijeen, bestaande uit romans, verhalen, essays en journalistiek werk, en ontwikkelde hij zich tot Nederlands meest spraakmakende romancier, essayist en columnist. Zijn 'levend archief' zal periodiek worden aangevuld. Het omvat manuscripten, typoscripten, boeken, kranten en tijdschriften, correspondentie, reisdocumenten, knipsels, audiovisueel materiaal, agenda's en administratie. Het archief toont de ontwikkeling van het indrukwekkende oeuvre van een schrijver en van zijn imago.Abstract in English

Arnon Grunberg (1971) debuted in 1994 with the novel Blauwe maandagen (translated into English as Blue Mondays). In the space of twenty years he has created an impressive oeuvre, ranging from novels, stories and essays to journalistic work. He has grown into the Netherlands’s most influential novelist, essayist and columnist. His 'living archive' will be supplemented from time to time and comprises manuscripts, typescripts, books, newspapers and magazines, correspondence, travel documents, clippings, audio-visual materials, appointment diaries and admin. The archive reflects the growth of a writer’s impressive oeuvre and his public image.

Dates: 1992-2013; Majority of material found within 1998-2010

Archief van Jan Stals

 Fonds
Identifier: UBA350
Abstract in Dutch

De papieren nalatenschap van Jan Stals (1892-1969) bestaat grotendeels uit ongepubliceerde manuscripten van Franse gedichten en vertalingen van toneel en poëzie in het Frans; daarnaast documentatie in de vorm van knipsels, onder meer met betrekking tot de Vondel-receptie in Frankrijk. Verder enkele manuscripten en verwante egodocumenten, en documentatie met betrekking tot de door Jan Stals gemaakte Franse Vondelvertalingen.Abstract in English

The documentary legacy of Jan Stals (1892-1969) consists mainly of unpublished manuscripts of French poetry and translations of French drama and poetry. Besides this, there are documents about the reception of the work of the Dutch writer and poet Joost van den Vondel and several manuscripts, personal papers and documentation about the French Vondel translations made by Jan Stals.

Dates: ca. 1922-1969

Archief van Charles B. Timmer

 Fonds
Identifier: UBA859
Abstract in Dutch

Charles B. Timmer (1907-1991) wordt beschouwd als de meest productieve en invloedrijke vertaler van de Russische literatuur in Nederland in de 20ste eeuw. Zijn levenswerk is de Russische Bibliotheek waar voor het eerst de klassieke 19de-eeuwse schrijvers direct uit het Russisch werden vertaald. Aan het eind van zijn leven had hij 60 vertalingen gemaakt en waren hem drie vertaalprijzen toegekend, waaronder de Martinus Nijhofprijs. Voor zijn essays over de Russische literatuur heeft hij een eredoctoraat aan de Universiteit van Amsterdam (UvA) gekregen. Begin jaren ’90 heeft de UvA veel moeite gedaan zijn archief en boekencollectie te verwerven. Het archief bevat de intellectuele nalatenschap van Timmer met complete briefwisselingen met uitgevers, schrijvers en vertalers. Het geeft een schat aan informatie over de persoonlijke ontwikkeling van Timmer als slavist en vertaler en over zijn grote invloed op het vertalen van de Russische literatuur. De boekencollectie bestaat uit 299 boeken die Timmer als handbibliotheek gebruikte voor zijn werk als schrijver, vertaler en essayist.

Dates: ca. 1945-1990

Collectie Henry Raymund Wildermuth

 Collection
Identifier: UBA37
Abstract in Dutch

De collectie bestaat uit - vooral: handschriftelijk - materiaal van en met betrekking tot Henry Raymund Wildermuth. Deze Engelsman is in Nederland werkzaam geweest als vertaler Nederlands-Engels en Engels-Nederlands. Naast correspondentie, onder meer met auteurs als P.C. Boutens, Lodewijk van Deyssel en Felix Timmermans, zijn manuscripten aanwezig van Wildermuths eigen literaire werk en van zijn vertalingen van andermans werk.Abstract in English

This collection mainly consists of handwritten material by or about Henry Raymund Wildermuth. Wildermuth was an Englishman who worked as a translator of Dutch texts into English and vice versa. Besides correspondence with authors, such as P.C. Boutens, Lodewijk van Deyssel and Felix Timmermans, the collection also contains manuscripts of Wildermuth's own literary work and his translations.

Dates: ca. 1917-1940