Skip to main content

Women's studies

 Subject
Subject Source: FAST (Faceted Application of Subject Terminology)

Found in 1 Collection or Record:

Collectie Mieke Bal

 Collection
Identifier: UBA670
Abstract in Dutch

Mieke Bal (1946-) studeerde Frans aan de Universiteit van Amsterdam en promoveerde in 1977 aan de Universiteit Utrecht. Als grondlegger van de narratologie publiceerde zij in het Frans Narratologie (1977), een nieuwe theorie die de Literatuurwetenschap voorgoed veranderde. Haar boek De theorie van vertellen en verhalen (1978) is in vele talen vertaald. Mieke Bal bestudeert culturele objecten altijd vanuit meerdere disciplines en was een pionier van de Cultural Analysis. Vrouwenstudies/genderstudies stond aan de bakermat van interdisciplinair onderzoek. Mieke Bal, feministe en groot pleitbezorger van interdisciplinariteit richtte in 1993 de Amsterdam School for Cultural Analysis (ASCA) op. De collectie is geen verzamelaarscollectie, de boeken waren nodig om onderzoek te doen. Het geheel is een perfecte afspiegeling van het interdisciplinaire en internationale karakter van haar wetenschappelijke carrière.Abstract in English

Mieke Bal (1946-) studied French at the University of Amsterdam and she took her doctoral degree in 1977 at the University of Utrecht. As a founder of the narratology she published, in French, Narratologie (1977), a new theory which changed the literary theory permanently. Her book De theorie van vertellen en verhalen (1978) has been translated in multiple languages. Mieke Bal researches cultural objects always from multiple disciplines and she was a pioneer of the Cultural Analysis. Women's studies/genderstudies stood at the cradle of interdisciplinary research. Mieke Bal, feminist and great advocate of interdisciplinarity, founded the Amsterdam School for Cultural Analysis (ASCA) in 1993. The collection is not a collector's collection, the books were necessary to do research. The whole is a perfect reflection of the interdisciplinarity and international character of her scientific career.

Dates: 1950-2015