Skip to main content

Survivors' benefits

 Subject
Subject Source: FAST (Faceted Application of Subject Terminology)

Found in 1 Collection or Record:

Archief van het Tollens-Fonds

 Fonds
Identifier: UBA624
Abstract in Dutch

Het Tollens-Fonds werd in 1850 opgericht met het doel de letterkunde en dichtkunst te bevorderen en oudere dichters, schrijvers en hun nabestaanden financieel te ondersteunen. Het archief beslaat de jaren 1850-1996 en bevat notulen van vergaderingen, interne en externe correspondentie, financiële administratie, stukken betreffende tegemoetkomingen en uitreiking van de Tollens-prijs en de Jacobson-prijs, en een aantal kranten, brochures, boeken en foto’s.Abstract in English

The Tollens Fund was set up in 1850 to promote literature and poetry and to provide financial support to elderly poets, writers and their next of kin. The archive spans the years 1850-1996 and contains minutes of meetings, internal and external correspondence, financial administration, documents on subsidies, the awarding of the Tollens Prize and the Jacobson Prize, as well as a number of newspapers, brochures, books and photographs.

Dates: 1850-1996