Skip to main content

Boekomslagen

 Subject
Subject Source: Gtt

Found in 12 Collections and/or Records:

Collectie boekomslagen Hard Werken van Bert Bakker

 Collection
Identifier: UBA708
Abstract in Dutch

De collectie is afkomstig van de uitgever Bert Bakker en bevat een selectie boekomslagen van paperbacks die door het Rotterdamse ontwerpcollectief Hard Werken werden gemaakt in de jaren zeventig en tachtig van de twintigste eeuw. De boekomslagen vielen op door de belettering, kleurstelling en de wijze waarop het beeldmateriaal werd gehanteerd. Onder andere voor het ontwerpen van deze boekomslagen kreeg Hard Werken in 1989 de H.N. Werkmanprijs voor typografie.Abstract in English

The collection is derived from Bert Bakker publishing house and contains a selection of paperback covers created by the Rotterdam design collective Hard Werken in the 1970s and 1980s. The paperback covers were notable for their lettering, colours and handling of the visual material. In 1989 Hard Werken received the H.N. Werkmanprijs voor typografie (H.N. Werkman Typography Award) partly for their design of these book covers.

Dates: ca. 1977-1992

Archief van Jan Bons

 Fonds
Identifier: UBA677
Abstract in Dutch

Jan Bons (Rotterdam 1918-Amsterdam 2012) was een grafisch vormgever, typograaf, illustrator en monumentaal kunstenaar. Zijn werk is herkenbaar door de opvallende kleuren en kleurvlakken, een vrije benadering van typografie en diversiteit in stijl en benadering. Het archief van Jan Bons bestaat uit stukken die betrekking hebben op verschillende ontwerpstadia, alsmede eindproducten van opdrachten. Die opdrachten zijn zeer uiteenlopend, aangezien Bons verschillende soorten opdrachten aannam. Daardoor is het materiaal in het archief ook zeer divers. Het grootste gedeelte van de opdrachten die in het archief terug te vinden zijn bestaat uit grafische ontwerpopdrachten.Abstract in English

Jan Bons (Rotterdam 1918-Amsterdam 2012) was graphic designer, typographer, illustrator and monumental artist. His work stands out for its striking colours and colour areas, free engagement with typography and diversity in style and approach. Jan Bons’ archive incorporates documents relating to various design stages as well as final commissioned works. The commisions differ widely, as Bons accepted all kinds of commissions. The material in the archive is highly diverse as a result. The majority of the commissions to be found in the archive consists of graphic design commissions.

Dates: 1936-2008

Collectie Robert Jonas

 Collection
Identifier: UBA557
Abstract in Dutch

Een collectie van omslagontwerpen, afkomstig uit de nalatenschap van de Amerikaanse ontwerper Robert Jonas, die zich gespecialiseerd had in non-fictiepocketboeken. Het gaat in de meeste gevallen om (proef)drukken van (ongevouwen) paperback- en hardcoveromslagen, plus enkele originelen. Een presentatiemap bevat een door Jonas zelf gemaakte selectie uit zijn grafische oeuvre. De verzameling is door Piet Schreuders aan de Bijzondere Collecties geschonken.Abstract in English

A collection of cover designs from the estate of the American designer Robert Jonas, who specialised in non-fiction pocket books. The archive mainly consists of print proofs and prints of unfolded paperback and hardcover book covers, plus a few originals. One portfolio map contains a sample from his graphic oeuvre selected by Jonas himself. The collection was donated to Special Collections by Piet Schreuders.

Dates: ca. 1938-ca. 1970; Majority of material found within 1945-1955

Archief van Kees Kelfkens

 Fonds
Identifier: UBA546
Abstract in Dutch

Kees Kelfkens (1919–1986) was een van de toonaangevende en meest productieve boekomslagontwerpers van zijn generatie. Hij werkte voor vele uitgeverijen, waaronder Het Spectrum en De Arbeiderspers. Daarnaast was hij als docent werkzaam in het kunstonderwijs. Zijn archief is vrij volledig en geeft een goed beeld van de beroepspraktijk van een grafisch ontwerper in het predigitale tijdperk. Het is interessant voor design- en literatuurhistorici.Abstract in English

Kees Kelfkens (1919–1986) was one of the leading and most prolific book jacket designers of his generation. He worked for a wide range of publishers, including Het Spectrum and De Arbeiderspers. He was also active as a visual arts lecturer. His archive is virtually complete and gives a good impression of the professional activities of a graphic designer in the pre-digital age. The archive is of interest to historians of design and historians of literature.

Dates: 1939-1986; Majority of material found within 1941-1984

Archief van Mart Kempers

 Fonds
Identifier: UBA684
Abstract in Dutch

Mart Kempers (1924-1993) was een Nederlands grafisch vormgever, kunstschilder en illustrator. De collectie bestaat uit ontwerpen van boekomslagen voor uitgeverijen en uit brochures en jaarverslagen voor commerciële instellingen.Abstract in English

Mart Kempers (1924-1993) was a Dutch graphic designer, painter and illustrator. The collection consists of book jacket designs made for publishing companies and brochures and annual reports made for commercial organizations.

Dates: 1955-1993

Archief van Kees Nieuwenhuijzen

 Fonds
Identifier: UBA732
Abstract in Dutch

Het door Kees Nieuwenhuijzen overgedragen archief bestaat voornamelijk uit grafische eindproducten: boeken, tijdschriften, affiches, losse omslagen, en efemeer drukwerk als onderdeel van huisstijlen. Verder is er een kleine collectie zetinstructies en werktekeningen, waaronder het ontwerp voor de gevelbelettering van woongebouw Batavia in Amsterdam uit 2001.

Dates: ca. 1958-2009

Archief van Ootje Oxenaar

 Fonds
Identifier: UBA681
Abstract in Dutch

Ootje Oxenaar (1929-2017) was een Nederlandse kunstenaar en grafisch ontwerper die vooral bekend is geworden met de ontwerpen van zijn bankbiljetten voor De Nederlandsche Bank. Zijn archief bestaat uit bewijsexemplaren van zijn werk, soms met de bijbehorende ontwerpen en correspondentie, administratieve stukken, publicaties en foto’s, en een kleine hoeveelheid verzameld materiaal.Abstract in English

Ootje Oxenaar (1929-2017) was a Dutch artist and graphic designer who is best known for his designs of bank notes for De Nederlandsche Bank. His archive incorporates copies of his work, sometimes together with the accompanying designs and correspondence, administrative documents, publications and photographs, as well as some miscellaneous material.

Dates: 1945-2008

Grafisch Archief Querido

 Fonds
Identifier: UBA67
Abstract in Dutch

De Amsterdamse literaire uitgeverij Querido, opgericht in 1915, is een van de leidende Nederlandse literaire uitgeverijen, met vele beroemde auteurs in haar fonds. In dit Grafisch Archief is door de uitgeverij materiaal bijeengebracht dat met het ontwerp en de productie van het (stof)omslag en/of de band te maken heeft: getekende ontwerpen en plakproeven met name. Daarnaast zijn er - uit het digitale tijdperk - een aantal prints. Het archief maakt onderzoek mogelijk naar een belangrijk facet van de grafische vormgeving (boekomslagen) en is interessant voor literatuurhistorici die zich met paratext bezighouden.Abstract in English

The literary publisher Querido was established in 1915 and is now one of the leading Dutch literary publishers with many famous writers in its stock list. In this Graphic Archive the publisher assembled material concerning the design and production of book jackets and bindings, in particular drawn designs proofs. Besides this, there are a couple of prints from the digital era. The archive offers the possibility to research covers, an important aspect of graphic design, and is interesting for literary historians interested in paratext.

Dates: ca. 1915-2007

Collectie Ron van Roon

 Collection
Identifier: UBA540
Abstract in Dutch

De collectie Ron van Roon geeft een beeld van de ontwerppraktijk van een ontwerper van literaire boekomslagen. De schetsjes laten het ontstaansproces zien (en soms ook wat door de uitgever is afgekeurd).Abstract in English

The Ron van Roon collection shows the design process of a designer of literary book jackets. The sketches show how they evolved (and sometimes also what was rejected by the publisher).

Dates: ca. 2008-heden

Collectie George Salter

 Collection
Identifier: UBA541
Abstract in Dutch

Een kleine maar representatieve collectie van met name boek- en tijdschriftomslagen van een van de meest invloedrijke ontwerpers op dit gebied uit de twintigste eeuw. Opvallend is de hoge kwaliteit van de kalligrafie en de getekende belettering.Abstract in English

A small but representative collection focusing mainly on book jackets and magazine covers by one of the most influential designers in this field in the twentieth century. The high quality of the calligraphy and the drawn lettering is striking.

Dates: ca. 1929-ca. 1960; Majority of material found within 1950-1955

Archief van Harry N. Sierman

 Fonds
Identifier: UBA605
Abstract in Dutch

Harry N. Sierman schonk in 2003 zijn archief aan de Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, nu onderdeel van het Allard Pierson. Dit bevat met name schetsen, ontwerpen en zetinstructies. Ook is toen een groot aantal gedrukte werken overgedragen, waaruit een selectie is gemaakt. Sierman was een van de toonaangevende boekontwerpers van zijn generatie. Het archief is van groot belang voor de geschiedenis van het Nederlandse grafische ontwerpen in de tweede helft van de twintigste eeuw.Abstract in English

Harry N. Sierman donated his archive to Amsterdam University’s Special Collections, now part of the Allard Pierson, in 2003. The collection notably includes sketches, designs and typesetting instructions. A large number of printed works were also transferred at the time, a selection of which was retained. Sierman was one of the leading book designers of his generation. The archive is of major importance for the history of Dutch graphic design in the second half of the twentieth century.

Dates: ca. 1947-2003

Archief van Nicolaas Wijnberg

 Fonds
Identifier: UBA687
Abstract in Dutch

Nicolaas Wijnberg (1918-2006) was een veelzijdig kunstenaar en choreograaf. Hij werkte voornamelijk met lithografie. Wijnberg maakte onder andere affiches voor verschillende opdrachtgevers. Ook ontwierp hij boekomslagen. Naast zijn grafische werk was hij ook schilder, tekenaar en ontwierp hij decors en kostuums voor theater. In dit archief zijn voornamelijk eindproducten van affiches, boekomslagen en ander drukwerk aanwezig. Het archief bevat weinig documentatie, correspondentie of persoonlijke stukken. Wijnbergs werk kenmerkt zich door de hang naar illustratie en figuratieve elementen. Daardoor is zijn archief een unieke toevoeging aan de geschiedenis van grafisch ontwerp in Nederland.

Dates: 1957-1999