Skip to main content

Natuurkunde

 Subject
Subject Source: Gtt

Found in 7 Collections and/or Records:

Archief van het R.K. Natuurfilosofisch Dispuut 'Albertus Magnus'

 Fonds
Identifier: UBA49
Abstract in Dutch

In 1917 werd in Amsterdam Albertus Magnus opgericht als vakdispuut van de R.-K. studentenvereeniging 'Sanctus Thomas Aquinas' (S.T.A.). Dit dispuut hield werkvergaderingen op het gebied van de wis- en natuurkunde, met veel aandacht voor de verhouding van deze disciplines tot de katholieke levensbeschouwing. Na 1947 werd de band met S.T.A. losser. Rond 1965 is Albertus Magnus ten onder gegaan. Het incomplete en in slechte staat verkerende archief bevat correspondentie, notulen en ledenlijsten.Abstract in English

In 1917 Albertus Magnus was founded in Amsterdam as the debating society of the Roman Catholic student union Sanctus Thomas Aquinas (STA). It focused mainly on the curriculum and held meetings on mathematics and physics with special attention to the relation between these two disciplines on the one hand and Roman Catholicism on the other. After 1947 the tie with 'Thomas' loosened and around 1965 Albertus Magnus went down. The archive, which is incomplete and in poor condition, consists of correspondence, minutes and membership lists.

Dates: 1917-1964

Collectie L.S. van Benthem Jutting

 Collection
Identifier: UBA461
Abstract in Dutch

De collectie bestaat uit collegedictaten van L.S. Benthem Jutting uit de periode 1952-1964, van colleges in de wiskunde en de natuurkunde aan de Universiteit van Amsterdam.Abstract in English

The collection consists of lecture notes by L.S. Benthem Jutting from the years 1952-1964, relating to lectures in mathematics and physics at the University of Amsterdam.

Dates: 1952-1964

Collectie C.P. Burger

 Collection
Identifier: UBA415
Abstract in Dutch

Collectie boeken betreffende de wis- en natuurkunde, alsmede aanverwante disciplines, verzameld door C.P. Burger (1825-1908).Abstract in English

A collection of books on mathematics, physics and related disciplines, brought together by C.P. Burger (1825-1908).

Dates: 1601-1907, bulk 1850-1907

Archief van het Dispuut H.A.R.T.I.N.G.

 Fonds
Identifier: UBA38
Abstract in Dutch

De Vereeniging, later het Dispuut H.A.R.T.I.N.G., werd in 1886 in Amsterdam opgericht door studenten wis- en natuurkunde. De vereniging stelde zich tot doel voordrachten (en kritieken daarop) te organiseren in alle disciplines van de faculteit. Het dispuut werd opgeheven in 1941. Het archief, dat redelijk compleet is, omvat onder andere notulenboeken, voordrachten en jaarverslagen. Het geeft een goed beeld van de activiteiten van H.A.R.T.I.N.G.Abstract in English

The student union, later debating society, H.A.R.T.I.N.G. was founded in 1886 in Amsterdam by students of mathematics and physics. Its aim was to organise lectures and comments on them in all the disciplines of the faculty. It was discontinued in 1941. The collection consists of its archive and includes among other things minute books, lectures and annual reports. It is fairly complete and gives a good insight into the activities of H.A.R.T.I.N.G.

Dates: 1886-1941

Archief van M.B. Hoogeveen

 Fonds
Identifier: UBA634
Abstract in Dutch

Archief van M.B. Hoogeveen, de bedenker van het leesplankje. Het archief bestaat uit een serie handgeschreven schriftjes met verhandelingen over de didactiek van taal en natuurkunde.Abstract in English

Archive of M.B. Hoogeveen, the inventor of the Dutch primer board. The archive consists of handwritten notebooks with essays about the didactics of language and physics.

Dates: ca. 1910-1940

Collectie verkoopcatalogi van natuurkundige instrumenten

 Collection
Identifier: UBA457
Abstract in Dutch

Verkoopcatalogi voor wetenschappelijke instrumenten, aangeschaft ten behoeve van onderwijs en onderzoek in de natuurkunde aan de Universiteit van Amsterdam.Abstract in English

Sales catalogues for scientific instruments, used for education and research at the physics department of the University of Amsterdam.

Dates: ca. 1902-ca. 1966

Collectie H.G.M. Weenink

 Collection
Identifier: UBA481
Abstract in Dutch

Collegedictaten, met name op het gebied van de natuurkunde en de wiskunde, geschreven door H.G.M. Weenink tijdens zijn studie aan de Universiteit van Amsterdam in de periode 1913-1923.Abstract in English

Lecture notes, mainly in the fields of physics and mathematics, written by H.G.M. Weenink as a student at the University of Amsterdam in the period 1913-1923.

Dates: 1913-1923