Skip to main content

Literary collections

 Subject
Subject Source: FAST (Faceted Application of Subject Terminology)

Found in 2 Collections and/or Records:

Collectie Karel van het Reve

 Collection
Identifier: UBA655
Abstract in Dutch

Karel van het Reve (1921-1999) was één van de belangrijke Nederlandse slavisten. Hij was hoogleraar Slavische letterkunde in Leiden en heeft, met zijn adagium “Vertalen wat er staat”, een nieuwe generatie vertalers opgeleid. In 1979 ontving hij de Martinus Nijhoff-prijs voor zijn Toergenjev-vertalingen die zijn verschenen in de Russische Bibliotheek van Van Oorschot. Voor zijn essayistisch werk kreeg hij in 1981 de PC Hooftprijs. De verzameling van Karel van het Reve bestond voornamelijk uit primaire Russische literatuur. Daaruit zijn de titels geselecteerd die persoonskenmerken bevatten of die nog niet voorkwamen binnen de collectie van de Universiteit van Amsterdam.Abstract in English

Karel van het Reve (1921-1999) was one of the Netherlands’ most eminent Slavic studies experts. He held the Chair in Russian Language and Literature at Leiden and trained a new generation of translators under the motto “Vertalen wat er staat” (Translating What It Says). He was awarded the Martinus Nijhoff prize in 1979 for his Turgenyev translations, which were published in Van Oorschot’s Russian Library series. In 1981 he received the PC Hooft award for his essays. Karel van het Reve’s collection was mainly made up of original Russian-language literature. A selection of titles was made of copies containing provenance details or still lacking from the University of Amsterdam’s collection.

Dates: 1854-2004

Collectie Gérard Walch

 Collection
Identifier: UBA172
Abstract in Dutch

Gérard Walch (1865-1931) was leraar Frans aan de bekende door R.A. Kollewijn opgerichte driejarige hbs te Amsterdam. Hij is in de eerste plaats bekend door zijn Anthologie des poètes français contemporains waarvan de eerste druk verscheen in 1906. Deze populaire bloemlezing werd een aantal keren uitgebreid en herdrukt, voor het laatst in 1959. De collectie bestaat uit ca. 1500 boeken – vrijwel alle poëziebundels van rond 1900. De meeste zijn voorzien van een eigenhandige opdracht van de auteur aan Walch. Sommige van die auteurs werden later wereldberoemd, zoals Jean Cocteau en Marinetti. De collectie als zodanig geeft een beeld van de bibliotheek van een erudiete en geleerde kenner van de Franse letterkunde, de collectie autografen maakt hem uniek in Nederland.Abstract in English

Gérard Walch (1865-1931) was a teacher of French language and literature at a well-known secondary school in Amsterdam. He is chiefly known by his Anthologie des poètes français contemporains, a popular miscellany of contemporary French poetry, which was first published in 1906. It was extended and republished a few times until 1959. The collection consists of about 1500 books – nearly all of which are volumes of poetry from about 1900. Most of them have an inscription in them, written personally by the author to Walch. Some of these authors later became world-famous, such as Jean Cocteau and Marinetti. The collection gives an impression of a library belonging to an erudite authority on French literature. His collection of books with inscription by the author makes him quite unique in the Netherlands.

Dates: ca. 1880-ca. 1931