Skip to main content

Comic books, strips, etc.

 Subject
Subject Source: FAST (Faceted Application of Subject Terminology)

Found in 17 Collections and/or Records:

Archief van Henk Backer

 Fonds
Identifier: UBA597
Abstract in Dutch

Henk Backer (1896-1976) was een van de pioniers van de Nederlandse strip die veel succes had met De wonderlijke geschiedenis van Tripje. Zijn archief (1921-1963) bestaat uit origineel getekende stroken, pagina's en tekeningen.Abstract in English

Henk Backer (1896-1976) was one of the pioneers of the Dutch comic strip. His comic strip De wonderlijke geschiedenis van Tripje, about the adventures of a little boy, Tripje, and a little girl, Liezebertha, was a resounding success. His archive (1921-1963) consists of original drawn comic panels, pages and drawings.

Dates: 1921-1963

Collectie Big Balloon

 Collection
Identifier: UBA523
Abstract in Dutch

Uitgeverij Big Balloon was jarenlang een toonaangevende kinder- en stripboekenuitgeverij. In 1990 werden veel van de uitgaven van stripuitgeverij Oberon voortgezet, waaronder stripalbums maar ook striptijdschriften, zoals Eppo, Eppo Wordt vervolgd, Sjors & Sjimmie Stripblad, SjoSji en Striparazzi. In 2005 werd besloten om op een paar titels na te stoppen met het uitgeven van strips en werd het album- en striptijdschriftenarchief geschonken aan het Stripschap. Het Stripschap heeft op zijn beurt de Big Balloon-collectie toegevoegd aan het bestaande bruikleen aan de Universiteitsbibliotheek. Het archief bevat dossiers van stripalbums en van tijdschriftenstrips met zwartwit-films, originele tekeningen en omslagen, inkleuringen, vertalingen en vele albums en tijdschriften.Abstract in English

For many years Big Balloon was a leading publisher of children’s books and comic strips. In 1990 the company took over many of the titles of former comic strip publishers Oberon, not only comic strip albums but also comic strip magazines such as Eppo, Eppo Wordt Vervolgd, Sjors & Sjimmie Stripblad, SjoSji and Striparazzi. In 2005 it was decided to stop publishing comic strips, with the exception of a few titles. The company’s archive of comic strip albums and magazines was donated to Het Stripschap. This society of comic strip enthusiasts subsequently added the Big Balloon collection to the existing loan agreement with the University Library. The archive includes files on comic strip albums and serialized comic strips with black and white-films, original drawings and jackets, colourings, translations and numerous albums and magazines.

Dates: 1990-2005

Collectie R.N. Bär van Hemmersweil

 Collection
Identifier: UBA522
Abstract in Dutch

De tekenaars Raymond Bär van Hemmersweil (geb.1929) en Jan van Reek (1924-1994) maakten van 1961 tot 1975 de strip Wipperoen. De tekeningen van de verhalen die tot 1975 in een groot aantal kranten verschenen, enkele proefdrukken alsmede de knipsels van de verhalen vormen het grootste deel van deze collectie. De collectie biedt dan ook een goed inzicht in het productieproces van een krantenstrip in deze periode.Abstract in English

From 1961 until 1975 Raymond Bär van Hemmersweil (born 1929) and Jan van Reek (1924-1994) drew the comic Wipperoen. The drawings of the stories that appeared in many newspapers as well as newspaper clippings are the main part of this collection. This collection provides a good insight view in the production process of a typical sixties en seventies newspaper comic in the 20th century.

Dates: 1961-1975

Collectie Dick Briel

 Collection
Identifier: UBA528
Abstract in Dutch

Dick Briel (geb. 1950) studeerde aan de Rietveld Academie te Amsterdam en begon in 1979 strips te tekenen. In striptijdschrift Eppo verschenen in 1981 en 1982 twee afleveringen van zijn strip 'Professor Palmboom'. Deze verhalen werden internationaal een succes met acht vertalingen. In die tijd werkte hij ook aan de strip 'Hulbert' voor Mickey Maandblad. Midden jaren 1980 werd het stil rond Dick Briel tot in 1997 ineens een derde album van 'Professor Palmboom' verscheen. De collectie bevat de scenario's, schetsen, schetsboeken, een flink aantal originele tekeningen en de albums die verschenen, alsmede drukproeven, inkleuringen (van de hand van Paula Mazzola) en ander grafisch werk van Briel. Tevens is er een map met contracten rond de stripuitgaven aanwezig.Abstract in English

Dick Briel (born 1950) attended the Rietveld Academy in Amsterdam and began drawing comics in 1979. Two episodes of his comic strip 'Professor Palmboom' appeared in Eppo in 1981 and 1982. The stories were internationally successful and were translated into eight languages. At the time he was also working on the comic strip 'Hulbert' for the monthly comic strip Mickey Maandblad. Not much was heard from Dick Briel after the mid-1980s, but in 1997 a third 'Professor Palmboom' album appeared. The collection contains the scripts, sketches, sketchbooks, a sizeable number of original drawings and all comic albums to have been published, as well as proofs, colourings (by Paula Mazzola) and other graphic work by Briel. There is also a folder with contracts concerning the publication of Briel’s comic strips.

Dates: 1970-2000

Collectie Bert Bus

 Collection
Identifier: UBA524
Abstract in Dutch

Een collectie originele striptekeningen van vrijwel alle strips die Bert Bus in de loop van zijn carrière voor de Uitgeverij Spaarnestad en voor bladen als Sjors, Eppo en Tina heeft getekend.Abstract in English

A collection of original comic strip drawings of virtually all comic strips created by Bert Bus in the course of his career working for Uitgeverij Spaarnestad and magazines like Sjors, Eppo and Tina.

Dates: 1953-1989

Collectie undergroundcultuur van Henk van der Does

 Collection
Identifier: UBA583
Abstract in Dutch

De collectie undergroundcultuur van Henk van der Does beslaat zo'n 200 boeken en 200 tijdschriften over drugs en undergroundstrips.Abstract in English

The collection brought together by Henk van der Does consists of some 200 books and 200 journals on drugs and underground comic strips.

Dates: 1960-1990; Majority of material found within 1967-1985

Collectie strips van P. Hans Frankfurther

 Collection
Identifier: UBA718
Abstract in Dutch

De collectie bestaat uit de schenking van een groot aantal stripalbums uit de collectie van P. Hans Frankfurther aan het Stripdocumentatiecentrum Nederland, dat mede door hem werd opgericht. De collectie bevat een groot aantal strips van Nederlandse bodem maar ook kleinere unieke verzamelingen reclamestrips en pornografische strips.

Dates: ca. 1910-2000; Majority of material found within 1950-1980

Archief van Henk Sprenger

 Fonds
Identifier: UBA694
Abstract in Dutch

Henk Sprenger (1919-2005) was een Nederlandse striptekenaar, wiens strips in de jaren vijftig een ongekend grote bekendheid genoten. Zijn belangrijkste en meest bekende strips zijn Piloot Storm en Kick Wilstra. Sprenger was de ‘uitvinder’ van de voetbalstrip. Het archief bevat voornamelijk originele stroken en pagina’s met tekeningen en losse tekeningen.Abstract in English

Henk Sprenger (1919-2005) was a Dutch comics artist whose comics were extremely popular in the 1950s. His most important and best known comics are Piloot Storm and Kick Wilstra. Sprenger was the ‘inventor’ of the soccer comics. The archive mainly contains original strips and pages with drawings and single drawings.

Dates: ca. 1940-2005; Majority of material found within 1940-1990

Archief van Gerrit de Jager

 Fonds
Identifier: UBA692
Abstract in Dutch

Het archief van Gerrit de Jager (1954) bevat circa 15.000 origineel getekende stroken en pagina’s en losse cartoons van al zijn werk. Daarnaast zijn er merchandising, bronnenmateriaal (ontwerpen) en documentatie aanwezig. Verder bevat het archief veel zwart-wit-films van albums, inkleuringen en ook filmcells, alsmede scenario’s, ingeplakte knipsels van strips en administratief materiaal, waaronder brieven en contracten. Er is ook een harddisk met digitaal materiaal geschonken. Voor de geschiedenis van de Nederlandse samenleving in het algemeen en van de strip in het bijzonder in de jaren tachtig en negentig, is dit een belangrijk archief, aangezien De Jagers strips altijd geënt zijn op de actualiteit.Abstract in English

The archive of Gerrit de Jager (1954) contains approximately 15,000 original hand drawn comic strips as well as pages and single cartoons of all his work. The archive also includes merchandising, source material (designs) and documentation. The archive is furthermore rich in black-and-white films of albums, hand colouring and film cells, as well as scripts, pasted-in comic strip cuttings and administrative documents, including correspondence and contracts. The donation also includes a hard disk with data. The archive is important for the history of Dutch society in general and for the comic strip in particular, especially the 1980s and 1990s, as De Jager’s comic art always reflected current events.

Dates: 1980-2015

Collectie Hans G. Kresse

 Collection
Identifier: UBA703
Abstract in Dutch

Hans Kresse (1921-1992) was een Nederlandse striptekenaar en illustrator die onder meer bekend is van de strips Eric de Noorman en de Indianenreeks. Hij wordt beschouwd als een van de beste striptekenaars uit de Nederlandse geschiedenis. Deze collectie bevat publicaties van Hans G. Kresse, publicaties waarvoor hij illustraties of omslagen verzorgde, artikelen en krantenknipsels over het leven en werk van Kresse en verzamelobjecten (bv. sigarenbandjes en stickers) gebaseerd op zijn werk.Abstract in English

Hans Kresse (1921-1992) was a Dutch comic artist and illustrator who is known for such comic strips as Eric de Noorman and the Indianenreeks. He is regarded as one of the best comic artists in Dutch history. This collection contains publications by Hans G. Kresse himself, publications for which he provided illustrations or book jackets, articles and newspaper cuttings about his life and work as well as collectibles (such as cigar bands and stickers) that are based on his work.

Dates: ca. 1945-2010

Collectie Alfred Mazure

 Collection
Identifier: UBA13
Abstract in Dutch

Alfred Mazure was schrijver, illustrator, striptekenaar en filmer. Hij publiceerde onder het pseudoniem Maz. De collectie Alfred Mazure bevat de originele tekeningen van de Dick Bos-stripverhalen, die werden gepubliceerd tussen 1940 en 1967. De collectie biedt inzicht in de ontstaansgeschiedenis van een van de populairste Nederlandse strips.Abstract in English

Alfred Mazure was a writer, an illustrator, a cartoonist and a film maker. He published under the pseudonym of Maz. The collection Alfred Mazure contains the original drawings of the 'Dick Bos' cartoons, which were published between 1940 and 1967. The collection gives a good insight into the origins of one of the most popular Dutch comics.

Dates: 1940-1967

Archief van Georges Mazure

 Fonds
Identifier: UBA693
Abstract in Dutch

Georges Mazure (1919-1980) was illustrator, striptekenaar, reclametekenaar en schrijver. Het archief bevat vele honderden illustraties die Mazure maakte voor feuilletons en korte verhalen in tijdschriften en boeken. Daarnaast zitten er tien complete stripverhalen in en een aantal losse stroken, al dan niet geïnkt. Het archief is van belang omdat het vrijwel het complete oeuvre omvat van een belangrijke tekenaar uit de naoorlogse periode die alle tekenpaden bewandelde.Abstract in English

Georges Mazure (1919-1980) was an illustrator, comics and advertising artist and writer. The archive contains hundreds of illustrations made by Mazure for serials and short stories in magazines and books. It also includes ten complete comics and a number of loose strips, inked or uninked. The archive is important because it contains the virtually complete oeuvre of a major artist from the post-war period who explored all avenues of drawing.

Dates: 1940-1980

Collectie Olidin

 Collection
Identifier: UBA12
Abstract in Dutch

Olidin was een stripblad uitgegeven door oliemaatschappij Shell (Shell Junior Club) en vormgegeven door reclamebureau Van Maanen in Den Haag. Het bevatte behalve werk van Nederlandse en buitenlandse stripmakers ook verhalen, puzzels en advertenties. In de collectie bevinden zich originele tekeningen en drukproeven van de stripverhalen.Abstract in English

Olidin was a comics magazine published by oil company Shell (Shell Junior Club) and designed by the advertising agency Van Maanen in The Hague. Besides work by Dutch and foreign comics' writers, it also contained stories, puzzles and advertisements. The collection contains the original drawings and galley proofs of the comics.

Dates: 1957-1963

Archief van Peter van Straaten

 Fonds
Identifier: UBA695
Abstract in Dutch

Dit archief bevat originele tekeningen van Peter van Straaten, schrijver en tekenaar die leefde van 1935 tot 2016. Hij is bekend van de Vader & Zoon strip (1969-1987) en tekeningen van Dagelijks Leven (1988-2012), die dagelijks in Het Parool verschenen. Vanaf 1994 verscheen ook ieder jaar een scheurkalender met deze Dagelijks Leven tekeningen. Daarnaast is Peter van Straaten bekend van zijn politieke cartoons, voornamelijk gepubliceerd in Vrij Nederland, zijn erotische tekeningen, gepubliceerd in verschillende bundels, zijn boekillustraties en zijn columns. Naast originele tekeningen bevat dit archief ook correspondentie, schriftjes uit zijn jeugd en foto’s.Abstract in English

This archive contains original drawings by writer and cartoonist Peter van Straaten (1935-2016). He is well-known for his Vader & Zoon (Father & Son) comic series (1969-1987) and his daily comic strip Dagelijks Leven (Daily Life), which was published in the Dutch newspaper Het Parool. A daily tear off calendar featuring his Dagelijks Leven drawings was published from 1994. Peter van Straaten is also known for his political cartoons, which were mainly featured in the weekly magazine Vrij Nederland, his erotic drawings, published in several volumes, his book illustrations and his columns. In addition to original drawings, the archive contains correspondence, childhood notebooks and photographs.

Dates: 1935-2016; Majority of material found within 1958-2012

Collectie van het Stripdocumentatiecentrum Nederland (SDCN)

 Collection
Identifier: UBA34
Abstract in Dutch

Het Stripdocumentatiecentrum Nederland (SDCN) is een van de grootste openbare stripcollecties in Nederland. Het werd opgericht door Het Stripschap en de Universiteitsbibliotheek in 1970 en documenteert de geschiedenis van de strip in Nederland. De collectie bevat strips, striptijdschriften en krantenknipsels over strips en archieven van striptekenaars. Er is ook veel secundaire literatuur aanwezig, evenals originele tekeningen. Daaronder bijna alle Dick Bos-verhalen door Alfred Mazure (MAZ) en tekeningen van diverse andere bekende striptekenaars.Abstract in English

The Stripdocumentatiecentrum Nederland (SDCN, Netherlands Comics Documentation Centre) is one of the largest public comics collections in the Netherlands. Founded in 1970 by the Dutch organization of comic book fans Het Stripschap and the Library of the University of Amsterdam, the SDCN documents the history of comics in the Netherlands. The collection includes comic books, comics periodicals and newspaper clippings on comics and archives of comics artists. There’s an abundance of secondary sources, as well as original drawings, including almost all Dick Bos comics by Alfred Mazure (MAZ), and drawings by several other major comics artists.

Dates: 1900-heden

Archief van Het Stripschap

 Fonds
Identifier: UBA640
Abstract in Dutch

Het Stripschap is een vereniging die de kennis van en de waardering voor de strip in het algemeen en de Nederlandse strip in het bijzonder wil bevorderen. Het archief bevat correspondentie en andere documenten die de weerslag vormen van de activiteiten van deze vereniging.Abstract in English

Het Stripschap is a society that tries to stimulate the appreciation for and the knowledge of the comic in general and especially the Dutch comic. This archive contains correspondence and documents about the history of the society.

Dates: 1954-2005; Majority of material found within 1967-1978 en 2003-2005

Collectie Swan Features Syndicate

 Collection
Identifier: UBA530
Abstract in Dutch

In 1953 richtte Anton de Zwaan Swan Features op om de Nederlandse strips te promoten. Daaronder Aram van Piet Wijn, Eric de Noorman van Hans G. Kresse, Kapitein Rob van Pieter Kühn, Piloot Storm van Henk Sprenger, Professor Pi van Bob van den Born, Simpelman van Wim van Wieringen en Tekko Taks van Henk Kabos. Swan Features is wereldwijd een van de meest toonaangevende bedrijven op het gebied van krantenstrips. De collectie bevat ongeveer 5000 origineel getekende stroken met stripverhalen. Van de strips Simpelman en Tekko Taks zijn bijvoorbeeld vrijwel alle originelen aanwezig. Verder bevat de collectie veel clichédrukken, brieven en contracten met stripmakers.Abstract in English

In 1953 Anton de Zwaan set up Swan Features to promote Dutch comic strips, including comic strips like Aram by Piet Wijn, Eric de Noorman by Hans G. Kresse, Kapitein Rob by Pieter Kühn, Piloot Storm by Henk Sprenger, Professor Pi by Bob van den Born, Simpelman by Wim van Wieringen and Tekko Taks by Henk Kabos. Swan Features is one of the leading companies in the world in the field of newspaper comic strips. The collection contains some 5,000 original drawn comic panels. To give an indication, virtually all the originals of the comic strips Simpelman and Tekko Taks are to be found here. The collection also contains numerous stereotypes, letters and contracts with comics creators.

Dates: 1953-2013