Skip to main content

Middle East

 Subject
Subject Source: FAST (Faceted Application of Subject Terminology)

Found in 4 Collections and/or Records:

Collectie V.F. Büchner

 Collection
Identifier: UBA383
Abstract in Dutch

Bibliotheek met betrekking tot Oosterse geschiedenis, talen en godsdiensten, verzameld door de oriëntalist V.F. Büchner.Abstract in English

A library on Oriental history, languages and religions, collected by the Orientalist V.F. Büchner.

Dates: 1617-1928

Collectie Thomas Cool

 Collection
Identifier: UBA610
Abstract in Dutch

Verslag met bijbehorende foto’s en diapositieven van een reis naar het Midden-Oosten door Thomas Cool en reisgenoten in 1901.Abstract in English

Report of a trip to the Middle East by Thomas Cool and companions in 1901, illustrated withby photos and slides.

Dates: 1860-2003; Majority of material found within 1860-1891

Archief van Maurits Nanning van Loon

 Fonds
Identifier: UBA551
Abstract

Het archief van Maurits Nanning van Loon bevat het materiaal dat te maken heeft met zijn archeologische activiteiten. Het bestaat vooral uit papieren materiaal voortkomend uit veldwerk en zijn hoogleraarschap, zoals correspondentie en documentatiemateriaal van een aantal opgravingen. Verder bevat het archief dia’s, foto’s, films en opgravingsmateriaal.Abstract in English

The archive of Maurits Nanning van Loon contains material related to his archaeological activities. It consists mainly of paper material derived from fieldwork and his professorship, such as correspondence and documentation of a number of excavations. Furthermore, the archive contains slides, photos, movies and excavation material.

Dates: 1935-2001

Bibliotheek van Jan Six

 Collection
Identifier: UBA463
Abstract in Dutch

De Amsterdamse hoogleraar Jan Six (1857-1926), een telg uit de adellijke familie Six van Hillegom, was een man met vele interesses en een groot verzamelaar. Naast kunst, kostuums, glas en antiek aardewerk, verzamelde hij middeleeuwse handschriften, incunabelen, oude en moderne drukken, waaronder grote plaatwerken. Veel hiervan gebruikte hij voor zijn colleges. Vooral de onderwerpen antieke kunst en archeologie zijn in de collectie ruimschoots vertegenwoordigd. De collectie bevat veel unieke werken.Abstract in English

The Amsterdam professor Jan Six (1857-1926) was born into the aristocratic Six van Hillegom family. He was a man of many interests and an avid collector. In addition to art, costumes, glass and antique pottery, he collected medieval manuscripts, incunables and early and modern printed books, including large plate books. Many of them were used to illustrate his lectures. The collection is especially rich on the subjects of antique art and archeology and contains many unique works.

Dates: 1470-1926; Majority of material found within 1850-1926