Skip to main content

Circus

 Subject
Subject Source: Gtt

Found in 12 Collections and/or Records:

Collectie Baudert

 Collection
Identifier: UBA521
Abstract in Dutch

De collectie omvat 1750 foto's en negatieven van de hand van Heinz Baudert, die in de jaren 1950-1980 een algemeen erkend oeuvre opbouwde rond het thema circus.Abstract in English

The collection consists of 1750 photoprints and reels, made by Heinz Baudert in the decades 1950-1980 focussing on the world of the circus.

Dates: 1940-1980; Majority of material found within 1950-1980

Archief van Circus Kavaljos

 Fonds
Identifier: UBA499
Abstract in Dutch

Het archief van Circus Kavaljos bevat archiefstukken van zowel de vooroorlogse NV Circus Kavaljos als van de naoorlogse Stichting Kavaljos alsmede promotiemateriaal en plakboeken van beide circussen. Beide circussen ontstonden door het initiatief van Bernard van Leer.Abstract in English

The archive of Circus Kavaljos contains archival documents relating to both the pre-war NV Circus Kavaljos and the post-war Stichting Kavaljos, as well as promotional material and scrapbooks of both circuses. The two circuses were the brainchild of Bernard van Leer.

Dates: 1936-1986; Majority of material found within 1936-1959

Archief van Cor Dommelshuizen

 Fonds
Identifier: UBA500
Abstract in Dutch

Het archief van Cor Dommelshuizen omvat naast toneelgerelateerd materiaal ook correspondentie en foto's die verbonden zijn met het Circus Mullens.Abstract in English

The archive of Cor Dommelshuizen includes, in addition to stage-related material, correspondence and photographs bearing on Circus Mullens.

Dates: 1887-1988; Majority of material found within 1907-1954

Archief van J. van Doveren

 Fonds
Identifier: UBA486
Abstract in Dutch

De collectie bestaat vooral uit correspondentie met verschillende circussen waarvoor Van Doveren als perschef werkte en stukken betreffende zijn werkzaamheden als impresario.Abstract in English

The collection mainly consists of correspondence with the various circuses Van Doveren worked for as a press officer and items regarding his activities as an impresario.

Dates: 1929-1960

Collectie Hartmans

 Collection
Identifier: UBA490
Abstract in Dutch

De circuscollectie die K.D. Hartmans bij zijn overlijden in 1963 aan de Universiteitsbibliotheek Amsterdam naliet bestaat uit circa 3300 boeken en een groot aantal affiches, programma's, foto's, prentbriefkaarten, en ander los materiaal. Het losse materiaal is samengevoegd met soortgelijk materiaal dat later door de bibliotheek is verzameld.Abstract in English

The circus collection bequeathed by K.D. Hartmans to the University Library of Amsterdam in 1963 consists of c.3,300 books and a large number of posters, programmes, photographs, postcards and other, individual items. These latter items have been combined with similar material collected by the library at a later time.

Dates: ca. 1800-heden; Majority of material found within circa 1800-circa 1960

Archief van Ria Kuyken

 Fonds
Identifier: UBA502
Abstract in Dutch

Het archief van de zangeres en perschef bij verschillende Nederlandse circussen, Ria Kuyken, bevat correspondentie en door haar verzamelde knipsels, foto's en recensies die betrekking hebben op haar loopbaan.Abstract in English

The archive of Ria Kuyken, who was a singer and a press officer with various circuses, contains correspondence and cuttings, photographs and reviews she collected about her career.

Dates: 1934-1985; Majority of material found within 1956-1985

Collectie Linssen

 Collection
Identifier: UBA488
Abstract in Dutch

De collectie omvat boeken, programma's, affiches, prentbriefkaarten, foto's en tijdschriften over het circus in brede zin.Abstract in English

The collection holds books, programmes, posters, picture postcards, photos and magazines concerning the circus in a broad sense.

Dates: 1945-2010

Archief van A. Schelfhout

 Fonds
Identifier: UBA487
Abstract in Dutch

Het archief bestaat uit persoonlijke archiefstukken, uit stukken betreffende de administratie die Schelfhout voor verschillende circussen gevoerd heeft, uit foto's en knipsels verzameld in plakboeken, en uit stukken betreffende de geschiedenis van het circus, waaronder dagboeken en herinneringen van Schelfhout.Abstract in English

The archive consists of personal archival documents, items regarding the administration Schelfhout managed for various circuses, photos and clippings collected in scrapbooks, and items relating to the history of the circus, including Schelfhout’s diaries and recollections.

Dates: 1925-1999; Majority of material found within 1932-1972

Collectie Serierse

 Collection
Identifier: UBA504
Abstract in Dutch

De collectie bevat prentbriefkaarten, foto's en knipsels die betrekking hebben op het leven van de familie Serierse, acrobaten en kermisreizigers.Abstract in English

The collection contains postcards, photographs and cuttings on the life of the Serierses, a family of trapeze artists and funfair travellers.

Dates: 1921-1985

Archief van Daniel van de Vijver

 Fonds
Identifier: UBA505
Abstract in Dutch

Het archief van Daniel van de Vijver bevat vooral uit archiefstukken van Deen's Internationale Theater Ondernemingen en Deen's World Theater Tours.Abstract in English

The archive of Daniel van de Vijver mainly contains documents relating to Deen's Internationale Theater Ondernemingen (international theatre ventures) and Deen's World Theater Tours.

Dates: 1939-1958

Archief van Valesca Wilke

 Fonds
Identifier: UBA501
Abstract in Dutch

Valesca Wilke was bij vele circussen actief in de paardendressuur. Naast correspondentie bevat het archief foto's, fotoalbums en plakboeken met promotiemateriaal en krantenknipsels.Abstract in English

Valesca Wilke was a dressage rider who worked for many circuses. In addition to correspondence the archive includes photographs, photo albums and scrapbooks with promotional material and newspaper cuttings.

Dates: 1919-1999; Majority of material found within 1930-1990

Archief van W.J. Willemse

 Fonds
Identifier: UBA503
Abstract in Dutch

Het archief van W.J. Willemse bevat foto's, knipsels en correspondentie verzameld uit vriendschap met diverse circusondernemers.Abstract in English

The archive of W.J. Willemse includes photographs, cuttings and correspondence reflecting his friendship with various circus entrepreneurs.

Dates: 1909-1962; Majority of material found within 1914-1931