Skip to main content

Socialisme

 Subject
Subject Source: Gtt

Found in 4 Collections and/or Records:

Collectie J. de Bosch Kemper

 Collection
Identifier: UBA401
Abstract in Dutch

Collectie boeken met betrekking tot de wetenschap van de samenleving uit de bibliotheek van Jeronimo de Bosch Kemper (1808-1876). De collectie bevat met name historische werken, maar er zijn ook titels over staatkunde, rechtsgeleerdheid en economie.Abstract in English

A collection of books relating to social sciences from the library of Jeronimo de Bosch Kemper (1808-1876). The collection is especially rich in historical works, but there are also titles on political science, jurisprudence and economics.

Dates: 1609-1878; Majority of material found within 1750-1878

Collectie Fré Cohen

 Collection
Identifier: UBA536
Abstract in Dutch

Deze collectie biedt een goed overzicht van het werk van Fré Cohen, een van de weinige vrouwelijke grafisch ontwerpers uit het interbellum. Daarnaast geeft het vele efemere materiaal een grafisch beeld van de socialistische beweging uit die periode.Abstract in English

This collection gives a good impression of the oeuvre of Fré Cohen, one of the few female graphic designers to have been active in the interwar years. The numerous ephemeral items also offer a vivid picture of the socialist movement in that period.

Dates: 1921-1993; Majority of material found within 1929-1943

Archive of Anton Pannekoek

 Fonds
Identifier: UBA195
Abstract in English

Antonie (Anton) Pannekoek was an astronomer and political activist (1873-1960) and was known for his astronomical studies and his Marxist theories. This archive gives an overview of Pannekoeks interests and ambitions in astronomy and politics. The objects span a wide range in time and offers those interested an insight in Pannekoek’s two main interests and how he viewed these subjects. In this archive you will find many different manuscripts such as diaries, notebooks and maps.Abstract in Dutch

Antonie Pannekoek was astronoom en politiek activist (1873-1960) en stond bekend om zijn astronomische bevindingen en om zijn Marxistische theorieën. Dit archief geeft een overzicht van zijn interesses en ambities met betrekking tot astronomie en politiek. De objecten hebben betrekking op een brede tijdsspanne en geven geïnteresseerden een inzicht in de twee grote interesses van Pannekoek en hoe hij naar deze onderwerpen keek. In dit archief zijn verschillende manuscripten te vinden, waaronder dagboeken, notitieboeken en kaarten.

Dates: 1879-ca. 1948

Collectie H.P.G. Quack

 Collection
Identifier: UBA400
Abstract in Dutch

De collectie H.P.G. Quack (1834-1917) bestaat uit werken van (utopisch-)socialisten en anarchisten en uit werken met betrekking tot de sociale geschiedenis van de negentiende eeuw. Quack was publicist en hoogleraar in de economie. Daarnaast vervulde hij functies in het Nederlandse bankwezen. Hij is het meest bekend door zijn levenswerk De socialisten, waarin hij de opvattingen van de meest uiteenlopende socialistische denkers weergaf. Deze studie resulteerde ook in een persoonlijke bibliotheek met werken van Marx, Engels, Kropotkin en anderen die hij met grote moeite zelf, vooral in Frankrijk, bemachtigde.Abstract in English

The collection of Hendrik Peter Godfried Quack (1834-1917) contains works by socialists, utopian socialists and anarchists and works bearing on the social history of the nineteenth century. Quack was a publicist and a professor of political economy. In addition he held several posts in Dutch banking. He is best known for his magnum opus DE SOCIALISTEN, in which he discussed the views of a wide spectrum of socialist thinkers. For this study he collected a private library featuring works of Marx, Engels, Kropotkin and many others which he had painstakingly acquired himself, mainly in France.

Dates: 1629-1912; Majority of material found within 1850-1900