Skip to main content

Archief van Simon Philip de Vries

 Fonds
Identifier: UBA94

Scope and Contents

Het archief bevat een groot aantal preken uit de periode 1890-1940. Er zijn toespraken en lezingen, onder andere over de joden ten tijde van de Franse revolutie en over het zionisme. Ook zijn er schriften en losse stukken met aantekeningen over Hebreeuwse grammatica, exegese van diverse bijbelboeken en het begin van een Nederlandse psalmvertaling in het archief bewaard. Naast het handschriftelijke materiaal zijn er vijf schriften, voorzien van inhoudsopgave, met ingeplakte artikelen van de Joodsche Kroniek uit De Oprechte Haarlemsche Courant. Ten slotte zijn er nog enkele ingekomen brieven van J.H. Dünner uit 1905-1906 en een foto uit 1943 van Simon Ph. de Vries gemaakt in kamp Westerbork.

Dates

  • 1890-1943

Creator

Language of Materials

Nederlands en Hebreeuws

Conditions Governing Access

Het archief is verfilmd en online raadpleegbaar via de inventaris. De originele documenten worden in principe niet ter inzage gegeven.

Conditions Governing Use

Bij raadpleging is het Reglement voor de gebruikers van de Bibliotheek van de Universiteit van Amsterdam van toepassing. Reproductie en reproductierechtvergoedingen conform de Tarieven en Diensten Universiteit van Amsterdam.

Indien in uitzonderlijke gevallen toch toestemming verkregen is om originele documenten te raadplegen, wordt het materiaal alleen ter inzage gegeven.

Biographical / Historical

Simon Philip de Vries werd op 4 oktober 1870 geboren in het Gelderse dorp Neede. Hij groeide op in een groot, arm en orthodox-joods gezin. Met hulp van De Vries' godsdienstleraar en de Gelderse opperrabbijn Tobias Tal mocht hij gaan studeren aan het Nederlands-Israëlitisch Seminarium, waar hij, in plaats van de beoogde moree-titel, de hoogste graad van godsdienstleraar behaalde. Op 22-jarige leeftijd werd De Vries aangenomen als leraar, hoofdonderwijzer en secretaris van de joodse gemeente in Haarlem. Binnen een jaar wist hij naast deze werkzaamheden zijn rabbijnentitel alsnog te behalen waardoor hij zich ook rabbijn van de gemeente Haarlem mocht noemen. In 1894 trouwde De Vries met Judith de Jong. Het huwelijk werd ingezegend door zijn vriend en zwager Samuel Dasberg. Simon en Judith kregen zes zonen en drie dochters.

Naast zijn werk voor de joodse gemeente was De Vries onder andere werkzaam als docent voor joodse gedetineerden in de strafgevangenis van Haarlem en schreef hij regelmatig artikelen voor diverse (joodse) weekbladen. De Vries' zionistische overtuiging werd niet door iedereen gedeeld. Hij werd hierover dan ook regelmatig gekritiseerd. Dit weerhield De Vries er niet van het zionistische pamflet Ma'aneh Lezion te schrijven. Door zijn vele werkzaamheden en contacten kreeg De Vries steeds meer naamsbekendheid. Vanaf 1921 verscheen in De Oprechte Haarlemsche Courant een grote reeks artikelen met de titel Joodsche Kroniek waarin De Vries allerlei joodse onderwerpen behandelde. De bundeling van een groot aantal van deze artikelen werd onder de titel Joodsche riten en symbolen in 1927 uitgebracht. In 1932 volgde het tweede deel. Het zou het meest bekende en gelezen werk van De Vries worden.

In 1943, toen De Vries 72 jaar was, werd hij met zijn vrouw tijdens de grote razzia in Amsterdam opgepakt en naar Westerbork overgebracht. Hier gaf hij nog les en hield hij toespraken. In januari 1944 werd De Vries met zijn vrouw naar Bergen-Belsen overgebracht. Zijn vrouw kwam bij aankomst om, Simon Philip de Vries zelf enkele maanden later, op 25 maart 1944.

Extent

0.8 meter

Abstract in Dutch

Simon Philip de Vries (Neede 1870 - Bergen Belsen 1944) behaalde de hoogste graad van godsdienstleraar aan het Nederlands-Israëlitisch Seminarium. Een jaar later werd hij aangenomen als leraar, hoofdonderwijzer en secretaris van de joodse gemeente in Haarlem. Toen De Vries in dat jaar alsnog zijn titel van rabbijn wist te behalen werd hij ook rabbijn van deze joodse gemeente. In 1927 en 1932 werden de artikelen die De Vries in 'De Oprechte Haarlemsche Courant' had gepubliceerd, uitgegeven onder de titel 'Joodsche riten en symbolen'. Het zou het meest bekende en gelezen werk van De Vries worden. Het handschriftelijke materiaal in het archief bestaat uit preken, toespraken, lezingen, exegese en aantekeningen over Hebreeuwse grammatica. Het gedrukte materiaal bestaat uit De Vries' artikelen die in 'De Oprechte Haarlemsche Courant' zijn verschenen.

Abstract in English

Simon Philip de Vries (Neede 1870 - Bergen Belsen 1944) obtained the highest qualification of teacher of religion at the Amsterdam Rabbinical Seminary. One year later, he was employed as teacher, headmaster and secretary of the Jewish congregation in Haarlem. In the same year, De Vries was awarded the degree of rabbi and became rabbi of the congregation. Articles published by De Vries in 'De Oprechte Haarlemsche Courant' appeared under the title 'Jewish rites and symbols' in 1927 and 1932. This was to become De Vries's best-known and most widely read work. The handwritten material in the archive comprises sermons, addresses, lectures, exegeses and notes on Hebrew grammar. The printed material is made up of De Vries's articles that appeared in 'De Oprechte Haarlemsche Courant'.

Arrangement

Het archief is per materiaalsoort, chronologisch geordend.

Een beschrijving van de oorspronkelijke ordening voor de inventarisatie is te vinden in het artikel Drie bijzondere schenkingen aan de Biblioteca Rosenthaliana van F.J. Hoogewoud in Studia Rosenthaliana 27 (1993).

Physical Location

Allard Pierson, Universiteit van Amsterdam

Immediate Source of Acquisition

De archieven van rabbijn S. Dasberg en rabbijn S.Ph. de Vries zijn in 1993 geschonken uit de nalatenschap van dr. Robert Cohen aan de Bibliotheca Rosenthaliana, die onderdeel uitmaakt van de Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam.

Appraisal

Dit archief geeft nader inzicht in de religie- en vroomheidsgeschiedenis van het Nederlandse jodendom vanuit het perspectief van het rabbinaat als het religieuze establishment.

De derasjot (preken) zijn een belangrijke bron voor de studie van sociale en religieuze ontwikkelingen in het 19e- en 20e-eeuwse Nederlandse jodendom, religieuze communicatieprocessen en de geschiedenis van de welsprekendheid.

Accruals

Aanvullingen zijn niet te verwachten.

Related Materials

Het archief van Simon Philip de Vries maakt deel uit van de Bibliotheca Rosenthaliana . De Bibliotheca Rosenthaliana bezit een tiental archieven van rabbijnen uit de tweede helft van de 19e en het begin van de 20e eeuw: Jacob Fränkel , Lion Wagenaar , Joseph Wijnkoop , Joseph Hirsch Dünner , Jeremia Samuel Hillesum , Tobias Lewenstein , Mozes Monasch , Simon Philip de Vries , Samuel Dasberg en Jacob Mozes Content .

Separated Materials

In het Noord-Hollands Archief in Haarlem bevinden zich in het archief van de Nederlands-Israëlitische Gemeente Haarlem (Toegangsnummer: 3417) archivalia van S. Ph. de Vries als rabbijn van die gemeente.

Bibliography

  • Wally de Lang. Vries, Simon Philip de. In: Joden in Nederland in de twintigste eeuw: een biografisch woordenboek. Utrecht, 2007, p. 329-330.
  • Bart Wallet. De organisatiestructuur van joods Nederland. In: Joden in Nederland in de twintigste eeuw: een biografisch woordenboek. Utrecht, 2007, p. xv-xvii.
  • Frits Hoogewoud. Drie bijzondere schenkingen aan de Bibliotheca Rosenthaliana. In: Studia Rosenthaliana. Tijdschrift voor joodse wetenschap en geschiedenis in Nederland 27 (1993), p. 161-170.
  • Eli Dasberg. Rabbijn Simon Philip de Vries: Neede 1870 - Bergen Belsen 1944. De geschiedenis van zijn leven. Lochem, 1973.

Processing Information

Deze archiefbeschrijving is in 2009 tot stand gekomen in het kader van het project Online inventarissen van Nederlands-Joodse archiefcollecties. Het project is uitgevoerd in samenwerking met het Menasseh ben Israel Instituut voor joodse studies. In het kader van dit project is het archief in 2010 passief geconserveerd.

In 2015 is het archief geïnventariseerd en gedigitaliseerd.

Title
Inventaris van het archief van Simon Philip de Vries (1890-1943)
Author
R. Boertjens en C.T. Fruchaud
Date
2020
Description rules
International Standard for Archival Description - General
Language of description
Dutch; Flemish
Script of description
Latin
Language of description note
Nederlands
Edition statement
eerste versie 2011, tweede herziene versie 2020

Repository Details

Part of the Allard Pierson Repository

Contact:
Oude Turfmarkt 127-129
Amsterdam 1012 GC Nederland