Skip to main content

Archief van de Nederlandse Zionistische Studenten Organisatie, afdeling Amsterdam

 Fonds
Identifier: UBA89

Scope and Contents

Het archief van de afdeling Amsterdam van de NZSO beslaat de periode 1911-1918; het merendeel dateert uit de periode 1913-1917. Het bestaat voornamelijk uit ingekomen brieven onder andere van leden, sprekers, het bestuur van de landelijke organisatie en de verschillende afdelingen en de Nederlandse Zionisten Bond. In het archief is ook het jaarverslag over het jaar 1914-1915 aanwezig, evenals een toespraak namens het bestuur ter gelegenheid van het eerste lustrum.

Dates

  • 1911-1918
  • Majority of material found within 1913-1917

Creator

Language of Materials

Nederlands, Hebreeuws en Duits

Conditions Governing Access

Voor raadpleging is een bezoekers- of lenerspas van de Universiteitsbibliotheek Amsterdam vereist.

Conditions Governing Use

Bij raadpleging is het Reglement voor de gebruikers van de Bibliotheek van de Universiteit van Amsterdam van toepassing. Reproductie en reproductierechtvergoedingen conform de Tarieven en Diensten Universiteit van Amsterdam.

Het materiaal wordt alleen ter inzage gegeven.

Biographical / Historical

De Amsterdamse afdeling van de Nederlandse Zionistische Studenten Organisatie werd op 9 december 1909 opgericht. Het doel van de NZSO, propaganda voor het zionisme onder Nederlandse studenten, was vastgelegd in haar statuten, maar de activiteiten die de stedelijke afdelingen in dat kader ontplooiden, waren de zaak van de afdelingen zelf. In de hoofdstad bestond sinds 1906 ook de 'Zionistische studenten-studieclub'. Deze club stond een bloeiende start van de afdeling Amsterdam van de NZSO enigszins in de weg; na haar opheffing in 1912 kreeg de afdeling van de NZSO meer ruimte. De afdeling organiseerde voornamelijk propaganda- en cursusvergaderingen. De cursusvergaderingen werden gemiddeld één keer in de maand georganiseerd. Jacob Israël de Haan heeft een keer in een dergelijke bijeenkomst een aantal van zijn gedichten voorgedragen.

Extent

0.18 meter

Abstract in Dutch

Het doel van de in 1909 opgerichte Amsterdamse afdeling van de Nederlandse Zionistische Studenten Organisatie was het propageren van het zionisme onder joodse studenten. De afdeling organiseerde in dit kader propaganda- en cursusvergaderingen met sprekers. De correspondentie in het archief geeft een goed beeld van de werkzaamheden van de afdeling en de contacten met de andere stedelijke afdelingen en de landelijke organisatie van de NZSO.

Abstract in English

The objective of the Amsterdam chapter of the Dutch Zionist Student Organisation (NZSO), which was established in 1909, was to propagate Zionism among Jewish students. To this end, the chapter organised propaganda meetings and courses with speakers. The correspondence in the archive provides a clear picture of the activities of the chapter and its contacts with chapters in other cities, as well as with the national NZSO organisation.

Arrangement

De correspondentie is alfabetisch geordend op naam van correspondent of instelling.

Physical Location

Allard Pierson, Universiteit van Amsterdam

Other Finding Aids

Een inventaris van de hand van L. Giebels is in het archief aanwezig.

Immediate Source of Acquisition

Het archief van de Nederlandse Zionistische Studentenorganisatie is in 1930 overgedragen aan de Bibliotheca Rosenthaliana, die onderdeel uitmaakt van de Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam. Het is mogelijk dat het archief van de Amsterdamse afdeling gelijktijdig is overgedragen.

Accruals

Aanvullingen zijn niet te verwachten.

Related Materials

  1. Het archief van de Nederlandsche Zionistische Studenten Organisatie, afdeling Amsterdam maakt deel uit van de Bibliotheca Rosenthaliana .
  2. De Bibliotheca Rosenthaliana bezit ook het archief van de overkoepelende Nederlandsche Zionistische Studenten Organisatie over de periode 1908-1927.
  3. In het Regionaal Historisch Centrum, Groninger archieven is het archief van de Groningse afdeling van de Nederlandsche Zionistische Studenten Organisatie aanwezig (toegangsnummer 852).
  4. Bij het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis bevindt zich het archief van de Nederlandsche Zionistische Studenten Organisatie, afdeling Leiden (ID: 10765467_EAD).

Bibliography

General

De collectie kan online worden aangevraagd bij de collectiebeheerder.

General

Literatuur

  1. Ludy Giebels. De archivalia in de Bibliotheca Rosenthaliana. In: Studia Rosenthaliana 20 (1986), nr. 2, p. 200-209.
  2. Nederlandsche Zionistische Studentenorganisatie. Zionistisch studentenjaarboek. 's-Gravenhage, Vol. 2-8, 1911-1938.

Processing Information

Het archief is in 1986 door L. Giebels geïnventariseerd.

Deze archiefbeschrijving is tot stand gekomen in het kader van het project Online inventarissen van Nederlands-Joodse archiefcollecties. Het project is uitgevoerd in samenwerking met het Menasseh ben Israel Instituut voor joodse studies. In het kader van dit project is het archief in 2010 passief geconserveerd.

Title
Inventaris van het archief van de Nederlandse Zionistische Studenten Organisatie, afdeling Amsterdam (1911-1918)
Author
R. Boertjens en C.T. Fruchaud, 2009
Date
2011
Description rules
Describing Archives: A Content Standard
Language of description
Dutch; Flemish
Script of description
Latin
Language of description note
Nederlands

Repository Details

Part of the Allard Pierson Repository

Contact:
Oude Turfmarkt 127-129
Amsterdam 1012 GC Nederland