Skip to main content

Archief van Otto Cohen

 Fonds
Identifier: UBA80

Scope and Contents

Het archief van Otto Cohen bevat zijn persoonlijke nalatenschap, voornamelijk officiële documenten zoals zijn bewijs van Nederlanderschap en aanstellingspapieren bij verschillende werkgevers. Daarnaast bevat het archief stukken van uiteenlopende aard die gegevens over het privé-leven van Otto Cohen prijsgeven zoals correspondentie, foto's en lidmaatschapsbewijzen van verenigingen.

Dates

  • 1878-ca. 1921

Creator

Language of Materials

Duits en Nederlands

Conditions Governing Access

Voor raadpleging is een bezoekers- of lenerspas van de Universiteitsbibliotheek Amsterdam vereist.

Conditions Governing Use

Bij raadpleging is het Reglement voor de gebruikers van de Bibliotheek van de Universiteit van Amsterdam van toepassing. Reproductie en reproductierechtvergoedingen conform de Tarieven en Diensten Universiteit van Amsterdam.

Het materiaal wordt alleen ter inzage gegeven.

Biographical / Historical

Otto Nathan Cohen (1864-1921) was de kleinzoon van de oorspronkelijke verzamelaar van de huidige Bibliotheca Rosenthaliana, Leeser Rosenthal. Otto Cohen voelde zich betrokken bij de bibliotheek die zijn grootvader verzameld had. Zo bewaarde hij onder meer krantenknipsels over het jubileum van de Bibliotheca Rosenthaliana in 1914. Zijn betrokkenheid was aanleiding zijn archief aan de Bibliotheca Rosenthaliana te schenken.

Otto Cohen groeide op in Burgsteinfurt in de Duitse deelstaat Westfalen. Zijn middelbareschooltijd doorliep hij daar aan het Evangelisch Gymnasium. Daarna vertrok hij naar Nederland voor een academische opleiding tot ingenieur in Delft. Otto Cohen was enige tijd gehuwd met Martina Margritha Reijnders, maar op 11 december 1903 werd het huwelijk door een echtscheiding ontbonden. Tot 1904 woonde hij in Amsterdam. In 1908 vestigde hij zich weer als ingenieur in Burgsteinfurt.

Cohen kwam uit een welvarend gezin. Dit gaf hem de mogelijkheid om veel te reizen, bijvoorbeeld naar de wereldtentoonstelling in Amsterdam in 1895. Zijn vrijetijdsbesteding getuigt ook van zijn welvarende achtergrond; hij was onder meer lid van een schietvereniging, bezat een jachtvergunning en maakte op 9 juni 1912 een luchtreisje met de zeppelin Victoria Louise. Foto's hiervan bleven bewaard in zijn archief.

Als ingenieur werkte Otto Cohen in verschillende landen. Hij was chef machinist in Batavia en was daar betrokken bij de aanleg van een tramlijn. Een tijdlang was hij ook technisch beheerder in een ijsfabriek in Nederlands-Indië en brandweerspuitmeester op Sumatra. Hij werkte bij de Nederlandse Zuid-Afrikaanse Spoorwegmaatschappij. Tijdens de Eerste Wereldoorlog werd Otto Cohen door de Duitse overheid verdacht van spionage voor de Engelsen. Hij werd ervan beschuldigd voor veel geld de spoorwegen te hebben bespioneerd en in kaart te hebben gebracht. Otto Cohen was hierover zeer verontwaardigd en besloot daarop om in 1915 in Maarssen te gaan wonen. Hij liet zich tot Nederlander naturaliseren. In Maarssen werd hij lid van de gemeenteraad en van de vrijwillige brandweer. Hij bleef er wonen tot aan zijn dood in 1921.

Extent

0.2 meter

Abstract in Dutch

Het archief bevat de persoonlijke nalatenschap van Otto Nathan Cohen, kleinzoon van Leeser Rosenthal, de oorspronkelijke verzamelaar van de huidige Bibliotheca Rosenthaliana. Zijn vader Jacques Cohen (Düsseldorf 1833 - Amsterdam 1881) was in 1862 gehuwd met de dochter van Leeser Rosenthal, Nanny Rosenthal. De stukken in het archief hebben voornamelijk betrekking op het privé-leven van Otto Cohen. Het bevat onder meer foto's, correspondentie, officiële stukken zoals Cohens bewijs van Nederlanderschap, zijn rijbewijzen en stukken in verband met zijn functies en opleidingen. Tijdens de Eerste Wereldoorlog werd Cohen beschuldigd van spionage. Ook hierover is in het archief materiaal aanwezig.

Abstract in English

The archive contains the personal estate of Otto Nathan Cohen, grandson of Leeser Rosenthal, the original collector of the present-day Bibliotheca Rosenthaliana. His father, Jacques Cohen (Düsseldorf 1833 - Amsterdam 1881), married Nanny Rosenthal, the daughter of Leeser Rosenthal, in 1862. Most of the papers in the archive relate to Otto Cohen's private life. They include photos, correspondence, official documents such as Cohen's Dutch citizenship papers, his driving licences and papers relating to his jobs and qualifications. Cohen was accused of espionage during the First World War. Material relating to this episode can also be found in the collection.

Physical Location

Allard Pierson, Universiteit van Amsterdam

Other Finding Aids

Een inventaris van de hand van L. Giebels is in het archief aanwezig.

Immediate Source of Acquisition

Na het overlijden van Otto Cohen in 1921 werd zijn archief door zijn executeur-testamentair geschonken aan de Bibliotheca Rosenthaliana, die onderdeel uitmaakt van de Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam.

Accruals

Er worden geen aanvullingen verwacht.

Related Materials

Het archief van Otto Cohen maakt deel uit van de Bibliotheca Rosenthaliana .

De Bibliotheca Rosenthaliana bezit ook het familiearchief Rosenthal , het archief van de Bibliotheca Rosenthaliana en de oorspronkelijke collectie van Leeser Rosenthal .

Bibliography

  • N.P. van den Berg. Van Amsterdamse stadsbibliotheek tot Universiteitsbibliotheek van Amsterdam. De geschiedenis van haar verzamelingen. In: Amstelodamum. Orgaan voor het genootschap Amstelodamum 80 (1993), afl. 6, p. 121-127.
  • N.P. van den Berg. Een geschenk aan de stad Amsterdam. Achtergronden van de Bibliotheca Rosenthaliana. In: Jaarboek van het Genootschap Amstelodamum 84 (1992), p. 131-158.
  • L. Giebels. De archivalia in de Bibliotheca Rosenthaliana. In: Studia Rosenthaliana. Tijdschrift voor joodse wetenschap en geschiedenis in Nederland XX (1986), afl. 2, p. 204.
  • Joods Biografisch Woordenboek (geraadpleegd op 01-03-2011).

General

De collectie kan online worden aangevraagd bij de collectiebeheerder.

Processing Information

Het archief is in 1986 door L. Giebels geïnventariseerd.

Deze archiefbeschrijving is tot stand gekomen in het kader van het project Online inventarissen van Nederlands-Joodse archiefcollecties. Het project is uitgevoerd in samenwerking met het Menasseh ben Israel Instituut voor joodse studies. In het kader van dit project is het archief in 2010 passief geconserveerd.

Title
Inventaris van het archief van Otto Cohen (1878-1921)
Author
R. Boertjens
Date
2011
Description rules
Describing Archives: A Content Standard
Language of description
Dutch; Flemish
Script of description
Latin
Language of description note
Nederlands

Repository Details

Part of the Allard Pierson Repository

Contact:
Oude Turfmarkt 127-129
Amsterdam 1012 GC Nederland