Skip to main content

Collectie Philip A. Samson

 Collection
Identifier: UBA76

Scope and Contents

De collectie Samson bevat twee soorten materiaal. Een deel is archiefmateriaal van Samson zelf: correspondentie, zowel privé als voortvloeiend uit zijn functies binnen de joodse gemeenschap. Zo onderhield Samson in de periode voor diens overkomst naar Suriname een uitgebreide briefwisseling met de historicus Jaap Meijer. Naast correspondentie zijn in de collectie ook geschriften van Samson bewaard gebleven, waaronder zijn eigen publicaties, teksten van zijn lezingen, van vele radioredes uit de periode 1935 tot 1961, veelal over religieuze onderwerpen, en van negentien toneelstukken.

Een ander deel van de collectie is door Samson verzameld en heeft betrekking op de geschiedenis van de joden in Suriname. Het gaat onder meer om uittreksels uit notulen van bestuursvergaderingen, reglementen en programma's van de diensten in de synagoge. Bovendien verzamelde Samson stukken over de splitsing van de joodse gemeente, toen naast de oudere Portugees-Israëlitische Gemeente een Hoogduitse Gemeente ontstond. Verder bevat de collectie materiaal over de oudste vestigingsplaats van joden in Suriname, de zogeheten Jodensavanne. Het gaat zowel om stukken over de geschiedenis van de Jodensavanne, zoals eigendomstitels, als ook om stukken over de restauratie van de gebouwen en hun geschiedenis. Verder verzamelde Samson materiaal over Surinaams-joodse religieuze organisaties en jeugdverenigingen en over de Surinaamse Zionistenbond.

Dates

  • 1691-1966
  • Majority of material found within 1924-1966

Creator

Language of Materials

Nederlands, Engels

Conditions Governing Access

De collectie is gedigitaliseerd en online raadpleegbaar via de inventaris. De originele documenten worden in principe niet ter inzage gegeven.

Conditions Governing Use

Bij raadpleging is het Reglement voor de gebruikers van de Bibliotheek van de Universiteit van Amsterdam van toepassing. Reproductie en reproductierechtvergoedingen conform de Tarieven en Diensten Universiteit van Amsterdam.

Indien in uitzonderlijke gevallen toch toestemming verkregen is om originele documenten te raadplegen, wordt het materiaal alleen ter inzage gegeven.

Biographical / Historical

Philip Abraham Samson, in de omgang Phili genoemd, was een vooraanstaand Surinaams jurist en historicus. Hij werd op 28 april 1902 geboren in Paramaribo als oudste zoon van Abraham Philip Samson en Harriet Elisabeth Morpurgo. Zijn moeder was een dochter van David Simon Goedman Morpurgo, redacteur van het Nieuwsblad Suriname. Zijn vader was apotheker. Na Philip werden nog vijf broers en een zus geboren.

Samson bezocht de openbare Hendrikschool voor mulo en haalde zijn diploma op 30 april 1919. In 1924 behaalde hij het diploma voor praktizijn, de toenmalige benaming in Suriname van een niet-academisch gevormd advocaat. Op 14 november vestigde hij zich als juridisch adviseur in Paramaribo en werd als zodanig bij het Hof van Justitie ingeschreven.

In 1928 huwde hij met Hanna Josephine (Annie) Samuels. Samen hadden zij een pleegzoon, Samsons neef, S.A. Bruijning.

In 1929 werd Samson gekozen tot lid van de Koloniale Staten van Suriname. In 1932 werd hij ondervoorzitter van de Staten, een functie die hij tot 1941 zou uitoefenen. Daarnaast bekleedde hij leidinggevende posities binnen de Nederlands-Israëlitische Gemeente in Suriname en in de Surinaamsche Zionistenbond. Vanaf 1931 was hij rechtskundig adviseur van de Surinaamse voetbalbond en later ook van de Vereniging tot Bescherming van Dieren in Suriname. Verder was hij van 1933 tot 1944 secretaris van de voogdijraad. In 1948 werd hij griffier bij het Hof van Justitie en tegelijk rechter-commissaris. Hij was daarnaast docent aan de Surinaamse rechtsschool die in november 1948 op initiatief van J.C. de Miranda werd geopend.

Tijdens zijn leven zetelde Samson in tal van commissies, zoals de Commissie tot Herziening van het Onderwijs (1937) en de Commissie Rechtsverkeer in Oorlogstijd (1943). Daarnaast was hij bestuurslid van verschillende verenigingen. Zo was hij vanaf 1932 secretaris van het toneelgezeschap Thalia. Hij was lid van de vrijmetselaarsloge Concordia.

Samson was zeer geïnteresseerd in de geschiedenis van de joodse gemeenschap in Suriname. Tussen 1951 en 1962 was hij lid en voorzitter van de Surinaamse Historische Kring. Samson publiceerde een aantal artikelen over het Surinaamse jodendom en werd daarop benoemd tot lid van het Genootschap voor de Joodse Wetenschap in Amsterdam en het Historisch Genootschap. In 1939 had Samson Nederland bezocht en er enkele lezingen over Suriname gehouden. Hij richtte bovendien samen met D. Arrias en J.D. Oppenheimer het maandblad Teroenga op voor de twee joodse gemeenten in Suriname en publiceerde hierin zelf ook een aantal artikelen. Samson publiceerde zowel over de joden in Suriname als over juridische onderwerpen. Verder was hij vaste medewerker bij de Algemene Vereniging Radio Omroep Suriname (AVROS), waar hij jarenlang radiotoespraken hield over joodse onderwerpen.

In 1962 vertrok hij op zestigjarige leeftijd met zijn vrouw naar Nederland en vestigde zich in Amsterdam. Twee jaar daarna, in 1964, stelde hij een inventaris op van de nagelaten papieren van de historicus Frederik Oudeschans Dentz bij het Koninklijk Instituut voor de Tropen.

In 1965 kreeg hij vanuit Suriname het verzoek om samen met C.D. Ooft een gedenkboek samen te stellen ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan van Suriname. Voor onderzoek voor dit gedenkboek verbleef Samson twee maanden in Suriname. In 1966 verscheen in Paramaribo het Gedenkboek 100 jaar Staten van Suriname 1866-1966.

Op 27 juni 1966 overleed Philip Abraham Samson in Amsterdam. Hij werd op Begraafplaats Beth Haim in Ouderkerk aan de Amstel begraven.

Extent

1.5 meter

Abstract in Dutch

Philip Abraham Samson was een vooraanstaand Surinaams jurist en historicus. De Collectie Samson in de Bibliotheca Rosenthaliana bevat een gedeelte van het materiaal dat door Samson werd verzameld. Zij geeft enerzijds een beeld van de joodse gemeenschap in Suriname in de eerste helft van de 20ste eeuw, anderzijds ook een zeer persoonlijk beeld van de verzamelaar. De collectie bevat daarnaast persoonlijke archivalia van Samson, waaronder correspondentie, teksten van lezingen, radioredes en toneelstukken van zijn hand. Daarnaast bevat de collectie stukken omtrent de Joden-Savanne en de Nederlands-Israëlitische Gemeente in Suriname.

Abstract in English

Philip Abraham Samson was a prominent Surinamese lawyer and historian. The Samson Collection in the Bibliotheca Rosenthaliana contains a portion of the material that Samson collected. It paints a picture of the Jewish community in Suriname in the first half of the twentieth century, as well as a highly personal picture of the collector. The collection also contains Samson's personal archivalia, including correspondence, the texts of lectures, radio talks and his plays. It also includes papers about the Joden-Savanne and the Dutch Israelite congregation in Suriname.

Arrangement

De collectie is geordend in negen rubrieken, deels op grond van de aard van het materiaal (correspondentie, geschriften van Samson), deels op grond van het onderwerp.

Physical Location

Allard Pierson, Universiteit van Amsterdam

Other Finding Aids

Lies Poesiat. Inventaris van het archief van Philip Abraham Samson (1902-1966). Amsterdam, 1998. (Een concordantie naar deze inventaris is beschikbaar.)

Custodial History

De collectie is ontstaan uit de belangstelling van Samson voor de geschiedenis van Suriname, in het bijzonder van de joden daar. Hij bewaarde de papieren neerslag van zijn eigen activiteiten in de joodse gemeenschap en verzamelde stukken over het verleden, met het doel een geschiedenis van de joodse gemeenschap in Suriname te schrijven. Na zijn dood is de collectie gesplitst. Deze collectie betreft in het bijzonder de geschiedenis van de Surinaamse joodse gemeenschap en zijn activiteiten daarin.

Immediate Source of Acquisition

In 1967, na het overlijden van Philip Abraham Samson, schonk zijn weduwe een groot deel van het door hem verzamelde materiaal aan de Bibliotheca Rosenthaliana, die onderdeel uitmaakt van de Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam.

Appraisal

De oorspronkelijke papieren nalatenschap van Samson is in twee delen gesplitst. Eén deel bevindt zich in de Bibliotheca Rosenthaliana; het andere deel is ondergebracht in het Koninklijk Instituut voor de Tropen in Amsterdam.

De collectie geeft een gedetailleerd beeld van de joodse gemeenschappen in Suriname, voornamelijk in de eerste helft van de 20ste eeuw. Daarnaast is deze collectie van belang voor het onderzoek naar de veelzijdige persoonlijkheid van Philip A. Samson.

Accruals

Er worden geen aanvullingen op de collectie verwacht.

Related Materials

De collectie Philip A. Samson maakt deel uit van de Bibliotheca Rosenthaliana. De Bibliotheca Rosenthaliana bezit alle jaargangen van Teroenga : maandblad ten behoeve van de leden der Israëlietische gemeenten in Suriname.

Separated Materials

Een deel van het door Samson verzamelde materiaal is na zijn dood in 1967 ondergebracht in het Koninklijk Instituut voor de Tropen in Amsterdam. Dit materiaal heeft vooral betrekking op de algemene geschiedenis van Suriname. Van dit materiaal werd een inventaris gemaakt: Bart Huges, De collectie Samson van de centrale Boekerij van het Koninklijk Instituut voor de Tropen. Amsterdam, 1968.

Bibliography

  • Henriëtte Boas. Suriname Archief geïnventariseerd. Over de inventarisatie van de collectie Ph. A. Samson in de Bibliotheca Rosenthaliana. In: Nieuw Israelitisch Weekblad 31-12-1988, met reacties in de nummers van 15-01-1991 en 05-02-1991.
  • Evelien Gans. Jaap en Ischa Meijer. Een joodse geschiedenis. Amsterdam, 2008.
  • Bart Huges. De collectie Samson van de centrale Boekerij van het Koninklijk Instituut voor de Tropen. Amsterdam, 1968.
  • Michiel van Kempen. Profiel: Ph. A. Samson. In: Een geschiedenis van de Surinaamse literatuur, deel IV: De geschreven literatuur van 1923 tot 1975. Paramaribo, 2002.
  • Lies Kruijer-Poesiat. Ph. A. Samson and his archive on the Jews in Surinam. In: Studia Rosenthaliana 32 (1998), p. 202-209.
  • Evert van Laar. Philip Samson en zijn verzamelingen. In: Oso, tijdschrift voor Surinaamse taalkunde, letterkunde en geschiedenis, november 2002, p. 348-353. Nijmegen: Stichting Instituut ter Bevordering van de Surinamistiek.
  • C.D. Ooft. Ph. A. Samson. In: Gedenkboek 100 jaar Staten van Suriname 1866-1966. Paramaribo, 1966.
  • Lies Poesiat. Samson, Philip Abraham. In: Joden in Nederland in de twintigste eeuw. Een biografisch woordenboek. Amsterdam, 2007.

Processing Information

In 1998 werd de collectie een eerste maal geordend en beschreven. In 2008 werd de collectie in het kader van het conserveringsprogramma Metamorfoze passief geconserveerd en werd de collectie op microfilm overgezet. De collectie werd opnieuw geïnventariseerd. Daarbij werd de collectie systematisch geordend en werden stukken uit de oude inventaris samengevoegd. Een concordantie met de oude inventaris is beschikbaar.

In het kader van het project Online inventarissen van Nederlands-Joodse archiefcollecties is de collectiebeschrijving in 2010 tot stand gekomen. Het project is uitgevoerd in samenwerking met het Menasseh ben Israel Instituut voor joodse studies.

Sinds 2012 zijn de digitale afbeeldingen online raadpleegbaar via de inventaris. De oude filmnummers MM01C-000001 tot MM01C-000012 en de oude signaturen Hss-mag Ros. Samson 1-252 zijn niet meer in gebruik.

Title
Inventaris van de collectie Philip A. Samson (1691-1966)
Author
R. Boertjens en A.W.F. van der Meer
Date
2011
Description rules
International Standard for Archival Description - General
Language of description
Dutch; Flemish
Script of description
Latin
Language of description note
Nederlands

Repository Details

Part of the Allard Pierson Repository

Contact:
Oude Turfmarkt 127-129
Amsterdam 1012 GC Nederland