Skip to main content

Archief van Leo Polak

 Fonds
Identifier: UBA689

Scope and Contents

Het archief bestaat uit 51 van de oorspronkelijk 56 delen handgeschreven dagboeken van Leo Polak, 122 brieven waaronder correspondentie met Gerardus Heymans, Henriette Antoinette Polak-Schwarz en Henriette Antoinette Regina Polak, manuscripten en typoscripten, en enkele persoonlijke stukken.

Dates

 • 1901-1966
 • Majority of material found within 1901-1941

Creator

Language of Materials

Nederlands, Duits

Conditions Governing Access

Het archief is toegankelijk voor onderzoek.

Conditions Governing Use

Bij raadpleging is het Reglement voor de gebruikers van de Bibliotheek van de Universiteit van Amsterdam van toepassing. Reproductie en reproductierechtvergoedingen conform de Tarieven en Diensten Universiteit van Amsterdam. Het materiaal wordt uitsluitend ter inzage gegeven.

Biographical / Historical

Leo Polak (Steenwijk 1880-Sachsenhausen 1941) was filosoof en strafrechtstheoreticus. Na het eindexamen aan het gymnasium te Zwolle in 1898 schreef hij zich in als student rechtswetenschap aan de Universiteit van Amsterdam. Daar legde hij in 1903 cum laude het doctoraal examen af. Onder invloed van hoogleraar strafrecht G.A. van Hamel begon hij als voorbereiding op een dissertatie over de vergeldingsgedachte in de rechtspraak een studie wijsbegeerte in Amsterdam. Op grond van zijn publicatie Kennisleer contra materie-realisme werd hij in 1913 aangesteld als privaatdocent voor kennistheorie aan de Universiteit van Amsterdam. Tijdens zijn studie wijsbegeerte ontdekte Polak zijn intellectuele verwantschap met de toenmalige hoogleraar wijsbegeerte in Groningen, Gerardus Heymans. De waardering bleek wederzijds. Heymans wist in 1922 een doctoraat honoris causa in de wijsbegeerte voor Polak te bewerkstelligen, waarmee deze feitelijk aangewezen was om Heymans op te volgen. Inmiddels was Polak in 1921 gepromoveerd op het eerste deel van zijn De zin der vergelding. Een strafrechts-filosofies onderzoek. Stond hij aan het begin van zijn studie nog afwijzend ten opzichte van de vergeldingsgedachte, zijn proefschrift was juist een verdediging van dit principe. Ironisch genoeg week hij juist op het gebied van de rechtsfilosofie af van zijn voorganger Heymans. Voordat hij in 1928 uiteindelijk Heymans opvolgde als hoogleraar wijsbegeerte in Groningen, was Polak vanaf 1925 bijzonder hoogleraar rechtsfilosofie aan de Universiteit Leiden.

Na zijn benoeming in Groningen stokten zijn wetenschappelijke publicaties. Wel publiceerde hij talrijke artikelen en redevoeringen voor een breder publiek. Zo verscheen in 1936 Sexuele ethiek, geschreven op verzoek van de Nederlandse afdeling van de Wereldbond voor sexuele hervorming. Hij was daarnaast al vanaf 1910 een vooraanstaand medewerker en adviseur van de vrijdenkersvereniging De Dageraad. Tussen 1931 en 1933 gaf hij radiolezingen over diverse onderwerpen voor de Vrijdenkers Radio Omroepvereeniging (VRO). In november 1940 werd Polak door de bezetter als hoogleraar van joodse afkomst op non-actief gesteld. Het jaar daarop werd hij gearresteerd. Op 9 december 1941 bezweek hij in het concentratiekamp Sachsenhausen.

Leo Polak was in 1917 getrouwd met Henriette Antoinette Schwarz (1893-1974), een van de erfgenamen van de essencefabriek Polak & Schwarz. Zij kregen drie dochters. Zijn tweede dochter Henriëtte jr. (1921-1942) werd in 1941 op straat in Groningen opgepakt en eerst naar Ravensbrück en vervolgens naar Auschwitz gedeporteerd, waar zij op 11 november 1942 stierf. Henriette sr. en de twee andere kinderen, Bettina (1919-2009) en Annie (1924) kwamen in Nederlandse kampen terecht, doken onder en overleefden de oorlog. Henriette sr. verwierf na de oorlog vermaardheid als mecenas. Zij wordt wel de moeder van het Humanistisch Verbond genoemd. Ook behoorde zij onder meer tot de stichters van het humanistische A.H. Gerhardhuis in Amsterdam Slotermeer, dat zorg droeg voor de huisvesting van buitenkerkelijke bejaarden, het Rosa Spier Huis in Laren en het naar haar genoemde Museum Henriette Polak in Zutphen.

Extent

ca. 1,2 meter

Abstract in Dutch

Het archief van strafrechtstheoreticus en filosoof Leo Polak (1880-1941) bestaat uit dagboeken, handschriften, correspondentie en een aantal persoonlijke stukken.

Abstract in English

The archive of criminal law theorist and philosopher Leo Polak (1880-1941) consists of diaries, manuscripts, correspondence and a few personal items.

Arrangement

Het archief is geordend op signatuur.

Physical Location

Allard Pierson, Universiteit van Amsterdam

Immediate Source of Acquisition

Kort na de oorlog werd de Leo Polak Stichting opgericht. De Universiteitsbibliotheek Amsterdam verwierf de collectie boeken van Leo Polak in bruikleen. In 2011 werd de collectie door één van de dochters aangevuld met een tweede verzameling boeken uit zijn nalatenschap, samen met zijn dagboeken. Tegelijkertijd werd bepaald dat het bruikleen van de Bibliotheek Leo Polak zou worden omgezet in een schenking.

De stukken die het archief Leo Polak vormen, komen alle uit het bezit van zijn weduwe, mevr. Henriette Polak-Schwarz (1893–1974). Lange tijd hebben de stukken berust bij de oudste dochter, mevr. Bettina Henriette Spaanstra-Polak (1919–2009). Na haar overlijden ging de collectie over op de jongste dochter, mevr. Annie Leontine Willy Samama-Polak (1924). Zij schonk de dagboeken (Hs. XXX F 1–18, 20–27, 32–56), een cahier met gedichten (Hs. XXX F 57) en een cahier met notities over afgenomen tentamens (Hs. XXX F 58) op 25 mei 2011 aan de Bijzondere Collecties. De reeks dagboeken is incompleet: de delen 19 en 28 t/m 31 ontbreken.

In oktober 2014 droeg de heer G.W.C. van Wezel het typoscript van Polaks oratie Het probleem der buitenwereld (Hs. XXX F 59) over aan de Bijzondere Collecties. Op 15 december 2014 voegde mevr. Samama-Polak aan haar eerdere schenking de in de collectie opgenomen brieven (Hs. XXX F 60–181) en varia (Hs. XXX F 182–190) toe.

Accruals

Er worden geen aanvullingen verwacht.

Existence and Location of Copies

De dagboeken zijn gedigitaliseerd en worden binnenkort raadpleegbaar via de inventaris.

Related Materials

Het archief van Leo Polak is verwant aan de Wijsgerige Verzameling van de Universiteit van Amsterdam, ofschoon het daar geen deel van uitmaakt. In verschillende van deze collecties en archieven, zoals in het Archief van H.J. Pos en in het Archief van Gerardus Heymans, is materiaal aanwezig met betrekking tot Leo Polak. Deels zijn dit brieven die ook toegankelijk zijn via de online catalogus.

Separated Materials

Het Allard Pierson beheert naast het archief van Leo Polak ook zijn boekencollectie: Collectie Leo Polak. De boeken zijn opvraagbaar via de online catalogus.

Bibliography

 • Klaas van Berkel, Stefan van der Poel (red.). Nieuw licht op Leo Polak (1880-1941). Groningen, 2016
 • I. Kisch. 'Kritische beschouwingen', in Algemeen Nederlands Tijdschrift voor wijsbegeerte en psychologie 44. 1951-1952. 193-207
 • G.E. Langemeijer. Polak, Leonard (1880-1941)’. Oorspronkelijke versie opgenomen in Biografisch Woordenboek van Nederland 2. Den Haag, 1985. Laatst gewijzigd op 12-11-2013
 • Over Leo Polak 1880-1941. Vier opstellen van L. van der Wal, B.V.A. Röling, J. Remmelink en B. Delfgaauw. Amsterdam, 1969
 • H.J. Pos. 'Dr Leonard Polak' in De Nieuwe Stem l. 1946. 180-184
 • J. Remmelink. 'De wetenschappelijke betekenis van Leo Polak voor het strafrecht', in Tijdschrift voor strafrecht 77. 1968. 115-131
 • F. Sassen. In Wijsgerig leven in Nederland in de twintigste eeuw. 3e druk. Amsterdam, 1960. 67, 76-80
 • P. Spigt (red.), Prof. Mr. Dr. Leo Polak: een erflater van onze beschaving: herdacht door vrienden en collegae gevolgd door de voordracht de zin van de dood. Amsterdam, 1946
 • [P. Spigt]. Leo Polak 1880-1941. Amsterdam, 1967
 • L.G. van der Wal. Herdenking van Leo Polak. Rede…. Groningen, 1946
 • L.G. van der Wal. In L. Polak. Verzamelde werken. Amsterdam, 1947. III, vii-xvii
 • L. van der Wal. 'Leo Polak, voor alles een ethicus', in Rekenschap 13. 1966. 195-201

Processing Information

In 2016 is in verband met de digitalisering van de dagboeken een beschrijving gemaakt van het archief van Leo Polak. Deze is in 2020 omgewerkt tot een inventaris.

Title
Inventaris van het archief van Leo Polak, 1901-1966
Author
L.T. Monfils, R.F.A. Kuijpers
Date
2020
Description rules
International Standard for Archival Description - General
Language of description
Dutch; Flemish
Script of description
Latin
Language of description note
Nederlands
Edition statement
Eerste versie 2011, tweede herziene versie 2020

Repository Details

Part of the Allard Pierson Repository

Contact:
Oude Turfmarkt 127-129
Amsterdam 1012 GC Nederland