Skip to main content

Collectie Mieke Bal

 Collection
Identifier: UBA670

Scope and Contents

Mieke Bal heeft 45 boeken geschreven waaronder sleutelpublicaties als De theorie van vertellen en verhalen (1978), Travelling Concepts in the Humanities (2002), A Mieke Bal Reader (2006), Loving Yusuf : conceptual travels from present to past (2008). Een aantal van deze titels en vertalingen van De theorie van vertellen en verhalen zijn terug te vinden in de Collectie Mieke Bal. Ook heeft zij aan veel wetenschappelijke publicaties meegewerkt, daarvan is tevens een deel opgenomen in de collectie. Het is geen verzamelaarscollectie. Ten eerste had zij de boeken nodig om onderzoek te doen, ten tweede geeft de collectie een goed beeld van haar uitgebreide internationale netwerk. De boeken beslaan vele wetenschappelijke disciplines en zijn een perfecte afspiegeling van haar brede belangstelling, het interdisciplinaire en internationale karakter van haar wetenschappelijke carrière en de ontwikkeling die zij daarin doormaakte. De geschenken in de collectie komen vaak van collega-wetenschappers die er een persoonlijke opdracht in schreven. De collectie bevat voornamelijk secundaire wetenschappelijke bronnen op het gebied van Vrouwenstudies, Cultural Analysis en literatuurtheorie (narratalogie). Onderwerpen die tezamen een beeld geven van de interdisciplinariteit van de boekencollectie: Theoretisch: cultural analysis; semiotiek; feminisme; kunst; transculturaliteit; anthropologie; narratologie; psychoanalyse; methodologie van interdisciplinariteit; museologie; analyse van het filmmaken; moderne kunst. Analytisch: Moderne kunst, moderne literatuur; Franse en Engelse negentiende eeuwse literatuur; de Hebreeuwse Bijbel; kunst uit de zeventiende eeuw (Rembrandt); populaire cultuur; taal en wetenschap.

Dates

  • 1950-2015

Creator

Language of Materials

Diverse talen, waaronder Nederlands, Frans, Engels en Duits

Conditions Governing Access

De collectie is toegankelijk voor onderzoek.

Conditions Governing Use

Bij raadpleging is het Reglement voor de gebruikers van de Bibliotheek van de Universiteit van Amsterdam van toepassing. Reproductie en reproductierechtvergoedingen conform de Tarieven en diensten Universiteit van Amsterdam.

Biographical / Historical

Mieke (Maria Gertrudis) Bal (Heemstede, 1946, twee kinderen) studeerde Frans aan de Universiteit van Amsterdam, specialisatie moderne literatuur. Na haar afstuderen in 1969 promoveerde zij in 1977 op Franse en theoretische literatuurwetenschap aan de Universiteit Utrecht. Van jongs af aan had zij een passie voor lesgeven en dat deed ze op alle niveaus, van middelbare school tot universiteit. In Utrecht werkte zij van 1979-1987 als universitair hoofddocent literatuurwetenschap en van 1987-1991 als bijzonder hoogleraar semiotiek en vrouwenstudies. Van 1987 tot 1991 was zij hoogleraar Comparative Literature aan de University of Rochester (New York) en van 1991 -1996 was zij tevens werkzaam als gasthoogleraar voor visuele en culturele studies. Van 1991-2011 was zij hoogleraar Theoretische Literatuurwetenschap aan de Universiteit van Amsterdam. Van 2005-2011 was zij Academie Hoogleraar aan de Koninklijke Nederlandse Academie voor Wetenschappen.

Het wetenschappelijk werk van Prof. Dr. Mieke Bal had veel invloed, nationaal en internationaal. Twee ontwikkelingen zijn daarbij doorslaggevend geweest:

Narratologie: Mieke Bal was een grondlegger van de narratologie (verhaal/verteltheorie). In 1977 publiceerde zij in het Frans Narratologie, een nieuwe theorie die de Literatuurwetenschap voorgoed veranderde. In 1978 publiceerde zij De theorie van vertellen en verhalen, die verder de wereld is doorgegaan als Narratology. De uitvoerige en onderwijsgerichte versie daarvan werd in vele talen vertaald (terug te vinden in de Collectie Mieke Bal) en is een standaardwerk dat nog steeds herdrukt wordt en op universiteiten gebruikt.

Interdisciplinariteit en Cultural Analysis: Mieke Bal heeft zich nooit willen beperken tot één discipline; culturele objecten worden altijd vanuit meerdere disciplines bestudeerd. Zij was met deze benadering een pionier op het gebied van de Cultural Analysis. Vrouwenstudies/genderstudies stond aan de bakermat van interdisciplinair onderzoek. Mieke Bal, feministe en groot pleitbezorger van interdisciplinariteit, ging van daaruit verder en richtte in 1993 de Amsterdam School for Cultural Analysis (ASCA) op. Daar zijn sindsdien vele wetenschappers in interdisciplinair cultuurwetenschappelijk onderzoek opgeleid. Tot 1998 was zij hiervan directeur.

Haar wetenschappelijke interesse beperkte zich niet tot de studies waar ze ooit mee begon. Ze hield zich ook bezig met de Hebreeuwse bijbel, Barokke en Moderne kunst, cultuurtheorie, feminisme en het postkoloniale gedachtengoed. Zij paste het perspectief van genderstudies toe bij de literaire analyse van de bijbel. En bij haar onderzoek van de schilderkunst maakte zij gebruik van de narratologie. Haar boek over Rembrandt (Het Rembrandt effect) was controversieel onder traditionele kunstcritici. Later richtte zij zich meer op “political art” in de hedendaagse kunst. De afgelopen jaren ontwikkelde zij zich tot filmmaker, en maakte 22 films waaronder Reasonable Doubt, Madame B en Becoming Vera. In 2005 is Mieke Bal als eerste vrouw, eerste geesteswetenschapper én eerste UvA hoogleraar door de KNAW geïnstalleerd als Academiehoogleraar. Tot 2011 kon zij zich vrijelijk, zonder bestuurlijke verplichtingen, helemaal wijden aan innovatief onderzoek en de begeleiding van jonge onderzoekers. Sinds 2011 is zij onafhankelijk theoreticus en criticus, schrijft over kunst, is film- en videomaker, kunstenaar en curator. Vanwege haar uitzonderlijke wetenschappelijke verdiensten kreeg zij in 2017 de koninklijke onderscheiding Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw.

Extent

865 items

Abstract in Dutch

Mieke Bal (1946-) studeerde Frans aan de Universiteit van Amsterdam en promoveerde in 1977 aan de Universiteit Utrecht. Als grondlegger van de narratologie publiceerde zij in het Frans Narratologie (1977), een nieuwe theorie die de Literatuurwetenschap voorgoed veranderde. Haar boek De theorie van vertellen en verhalen (1978) is in vele talen vertaald. Mieke Bal bestudeert culturele objecten altijd vanuit meerdere disciplines en was een pionier van de Cultural Analysis. Vrouwenstudies/genderstudies stond aan de bakermat van interdisciplinair onderzoek. Mieke Bal, feministe en groot pleitbezorger van interdisciplinariteit richtte in 1993 de Amsterdam School for Cultural Analysis (ASCA) op. De collectie is geen verzamelaarscollectie, de boeken waren nodig om onderzoek te doen. Het geheel is een perfecte afspiegeling van het interdisciplinaire en internationale karakter van haar wetenschappelijke carrière.

Abstract in English

Mieke Bal (1946-) studied French at the University of Amsterdam and she took her doctoral degree in 1977 at the University of Utrecht. As a founder of the narratology she published, in French, Narratologie (1977), a new theory which changed the literary theory permanently. Her book De theorie van vertellen en verhalen (1978) has been translated in multiple languages. Mieke Bal researches cultural objects always from multiple disciplines and she was a pioneer of the Cultural Analysis. Women's studies/genderstudies stood at the cradle of interdisciplinary research. Mieke Bal, feminist and great advocate of interdisciplinarity, founded the Amsterdam School for Cultural Analysis (ASCA) in 1993. The collection is not a collector's collection, the books were necessary to do research. The whole is a perfect reflection of the interdisciplinarity and international character of her scientific career.

Physical Location

Bibliotheek van de Universiteit van Amsterdam

Custodial History

De boeken zijn meestal door Mieke Bal zelf aangeschaft of heeft ze ten geschenke gekregen.

Immediate Source of Acquisition

In de zomer van 2013 kreeg de vakreferent Literatuurwetenschap van Mieke Bal de vraag of de Universiteit van Amsterdam interesse had in (een deel van) haar boekencollectie. De boeken zijn vanaf 2013 successievelijk overgedragen aan de Faculteit Geesteswetenschappen.

Appraisal

De collectie is om de volgende redenen interessant. Vanwege Mieke's zeer veelzijdige en internationale wetenschappelijke carrière en de statuur van haar wetenschappelijk werk voor de literatuurwetenschap, voor vrouwenstudies, gender, identiteit, de feministische kritiek en de cultuurtheorie. Ook de consequent interdisciplinaire wetenschappelijke benadering en de oprichting van de Amsterdam School for Cultural Analysis (ASCA) als belangrijk opleidingsinstituut aan de Universiteit van Amsterdam (UvA) speelden een rol. En tenslotte gaven de populariteit van haar eigen publicaties, die veelvuldig uitgeleend worden, en het vermoeden dat deze collectie vele titels bevatte die nog ontbraken in de UvA-collectie en dat haar boekencollectie daar een mooie aanvulling op zou zijn, de doorslag. Het is een belangrijke collectie die ten dele afwijkt van de gebruikelijke collectievorming indertijd voor de opleiding Literatuurwetenschap. De interdisciplinariteit van Cultural Analysis is dominant in de collectie Mieke Bal. De collectie was zijn tijd vooruit onder invloed van Miekes eigen onderzoek en de ontwikkelingen bij ASCA. Sinds een aantal jaren is de opleiding Literatuurwetenschap helemaal Engelstalig en heet nu Literary Cultural Analysis. De huidige collectievorming wordt sterk beïnvloed door ASCA en is een voortzetting in de geest van de Collectie Mieke Bal.

Er zijn alleen die titels opgenomen die uniek waren voor de collectie van de UvA en/of herkomstkenmerken hadden, zoals aantekeningen van Mieke Bal en opdrachten van auteurs en schenkers.

Accruals

Toekomstige aanvullingen worden verwacht.

Separated Materials

Een deel van het persoonlijk archief van Mieke Bal wordt beheerd door het Allard Pierson.

Bibliography

  • Website MiekeBal. Internet: geraadpleegd 16 november 2020

Processing Information

De boeken zijn gecatalogiseerd en grotendeels in het Boekendepot van de Universiteitsbibliotheek (IWO) geplaatst. De collectie is fysiek herkenbaar door de notatie 'Geschenk Mieke Bal, augustus 2013', achterin het boek.

Title
Beschrijving van de collectie Mieke Bal (1950-2015)
Author
Laetitia Hamel
Date
2020
Description rules
International Standard for Archival Description - General
Language of description
Dutch; Flemish
Script of description
Latin

Repository Details

Part of the Allard Pierson Repository

Contact:
Oude Turfmarkt 127-129
Amsterdam 1012 GC Nederland