Skip to main content

Archief van P.P.C. Hoek

 Fonds
Identifier: UBA653

Scope and Contents

Het archief bevat correspondentie, manuscripten en tekeningen afkomstig van P.P.C. Hoek. De correspondentie bestaat uit 325 brieven. Onder de 113 correspondenten bevinden zich Alexander Agassiz, Charles Darwin, Francis Darwin, Anton Dohrn, Max Fürbringer, Jacobus Henricus van ’t Hoff, Ambrosius Arnold Willem Hubrecht, Willy Kükenthal, Henri de Lacaze-Duthiers, Franz Leydig, Alphonse Milne Edwards, John Murray, Max Weber en Charles Wyville Thomson. De meeste correspondentie betreft de bewerking van Pycnogonidae en Cirripedia van de Challenger-expeditie, de organisatie van congressen en de uitwisseling van literatuur.

Dates

  • ca. 1875-1914

Creator

Language of Materials

Diverse talen, waaronder Nederlands, Engels en Frans.

Conditions Governing Access

Het archief is toegankelijk voor onderzoek.

Conditions Governing Use

Bij raadpleging is het Reglement voor de gebruikers van de Bibliotheek van de Universiteit van Amsterdam van toepassing. Reproductie en reproductierechtvergoedingen conform de Tarieven en Diensten Universiteit van Amsterdam.

Biographical / Historical

Paulus Peronius Cato Hoek werd geboren te Giethoorn op 16 juni 1851 en stierf te Haarlem op 27 februari 1914. In 1872 begon hij zijn studie zoölogie aan de Leidse Universiteit. Drie jaar later promoveerde hij op een proefschrift getiteld Eerste bijdrage tot een nauwkeuriger kennis der sessile Ciiripedien. Cirripedia zijn eendenmosselen, rankpotige schaaldieren.

In 1888 werd Hoek benoemd tot wetenschappelijk adviseur visserijzaken van het Rijk. Ook was hij directeur van het door hem opgerichte Zoölogisch Station van de Nederlandsche Dierkundige Vereeniging, eerst gevestigd in een verplaatsbaar houten gebouw, later in een speciaal ontworpen gebouw te Den Helder. In 1902 vertrok hij naar Kopenhagen als secretaris-generaal van de Internationale Raad voor het Onderzoek der Zee. Zijn assistent en schoonzoon Heinrich Carl Redeke werd directeur van het Zoölogisch Station te Den Helder. In 1907 kwam Hoek terug naar Nederland en vestigde zich in Haarlem. Hij bleef tot 1908 secretaris-generaal van de Internationale Raad voor het Onderzoek der Zee. Op 20 mei 1912 werd Hoek benoemd als directeur van het nieuw gevormde Rijksinstituut voor Visscherijonderzoek, een functie die hij tot zijn overlijden bekleedde.

Hoeks wetenschappelijke werk was grotendeels gericht op de systematiek en anatomie van de Crustacea (schaaldieren). Van zijn hand verscheen onder meer ‘Crustacea, Neerlandica’ in het Tijdschrift der Nederlandsche Dierkundige Vereeniging (1887–1889). Vooral door zijn bewerking van de Cirripedia die tussen 1873 en 1876 verzameld was door de Britse Challenger-expeditie verwierf Hoek internationale wetenschappelijke faam. Zo bevindt zich in de collectie een brief waarin Charles Darwin zich lovend uitlaat over de bewerking van de tijdens deze expeditie verzamelde Pycnogonida (zeespinnen). In 1907 en 1913 verschenen twee monografieën van Hoeks hand over de Cirripedia van de Nederlandse Siboga-expeditie (1899–1900).

Als wetenschappelijk adviseur in visserijzaken van het Rijk publiceerde hij onderzoekingen over de zalm in ons land en over vissen en visserij in de Zuiderzee alsook een belangrijk rapport over de schadelijke ankerkuilvisserij. Voor de Nederlandsche Dierkundige Vereeniging vervulde hij vele bestuursfuncties. Vlak voor zijn onverwachte dood werd hij bemoend tot lid van verdienste van deze vereniging. Al in 1883 werd hij lid van de Koninklijke Akademie van Wetenschappen te Amsterdam.

Extent

0,6 meter

Abstract in Dutch

Paulus Peronius Cato Hoek (1851–1914) was een visserijbioloog van internationale faam. Hij was onder andere directeur en oprichter van het Rijksinstituut voor het Onderzoek der Zee, secretaris-generaal van de Internationale Raad voor het Onderzoek der Zee te Kopenhagen en bestuurslid van de Nederlandsche Dierkundige Vereeniging. Zijn collectie bestaat grotendeels uit correspondentie met biologen, onder wie Alexander Agassiz, Charles Darwin, Max Fürbringer, Jacobus Henricus van ’t Hoff, Willy Kükenthal, Henri de Lacaze-Duthiers, John Murray, Max Weber en Charles Wyville Thomson. Deze correspondentie geeft inzicht in de internationale contacten van een Nederlandse visserijbioloog.

Abstract in English

Paulus Peronius Cato Hoek (1851–1914) was a fishery biologist of international standing. In the course of his career he was director and founder of the Rijksinstituut voor het Onderzoek der Zee (National Institute for Sea Research), secretary general of the International Council for the Exploration of the Sea at Copenhagen and board member of the Nederlandsche Dierkundige Vereeniging (Royal Dutch Zoological Society). His collection largely consists of correspondence with biologists, including Alexander Agassiz, Charles Darwin, Max Fürbringer, Jacobus Henricus van ’t Hoff, Willy Kükenthal, Henri de Lacaze-Duthiers, John Murray, Max Weber and Charles Wyville Thomson. The correspondence throws light on the international professional network of a Dutch fishery biologist.

Arrangement

De correspondentie is alfabetisch geordend op afzender.

Physical Location

Allard Pierson, Universiteit van Amsterdam

Custodial History

De correspondentie van P.P.C. Hoek is lange tijd in de familie gebleven. Zijn schoonzoon Heinrich Carl Redeke (1873–1945) schonk de correspondentie aan de zoöloog Hendrik Engel (1898–1981) voor diens Historisch Archief. Na het overlijden van Engel werd zijn Historisch Archief, inclusief de nalatenschap van P.P.C. Hoek, onderdeel van de Artis Bibliotheek van de Universiteit van Amsterdam. De collectie P.P.C. Hoek werd na verwerving fysiek afgescheiden van de collectie H. Engel.

Immediate Source of Acquisition

Na het overlijden van Hendrik Engel in 1981 werd zijn Historisch Archief, inclusief de nalatenschap van P.P.C. Hoek, onderdeel van de Artis Bibliotheek.

Appraisal

De uitgebreide correspondentie van P.P.C. Hoek geeft een goed inzicht in de internationale contacten die deze visserijbioloog onderhield. Uit de correspondentie met Charles Darwin blijkt dat de laatste Hoeks werk voor de Challenger-expeditie hogelijk waardeerde.

Accruals

Er worden geen aanvullingen verwacht.

Related Materials

In de collectie H. Engel bevinden zich onder het lemma P.P.C. Hoek vier foto’s, waarvan twee cartes de visite met jeugdportretten van Hoek, een reproductie uit H.C. Redeke (1913) van een oudere Hoek en een foto van het loslaten van zalmpjes door Hoek in Duitsland. Waarschijnlijk werden deze originele foto’s samen met correspondentie door Redeke geschonken.

Separated Materials

Aantekeningen, tekeningen en literatuuropgaven van P.P.C. Hoek betreffende Cirripedia, onder meer verzameld tijdens de Challenger-expeditie (1873–1876), de Belgica-expeditie (1897–1899) en de Siboga-expeditie (1899–1900), bevinden zich in het Stadsarchief Amsterdam in het archief van het Zoölogisch Museum Amsterdam.

Bibliography

  • L.B. Holthuis, in Biografisch Woordenboek van Nederland 1.
  • H.A. Lorentz, in Verslag van de gewone vergadering der Wis- en Natuurkundige Afd. Koninklijke Akademie van Wetenschappen te Amsterdam 22 (1914), p. 1224-1228.
  • Florence F.J.M. Pieters en Diny Winthagen. 'Discovery of scientific correspondence of P.P.C. Hoek (1851-1914) including three unpublished letters by Charles Darwin' in Bijdragen tot de Dierkunde, 60 (3/4), p. 239-247 (1990).
  • H.C. Redeke, 'Vijf en twintig jaren wetenschappelijk onderzoek in het belang der visscherij' in Mededeelingen over Visscherij 20 (1913), p. 39-48.
  • C.Ph. Sluiter, in Tijdschrift der Nederlandsche Dierkundige Vereeniging. Tweede serie 13 (1914), p. 370-373.

Processing Information

In 1990 werden kopieën toegevoegd van een brief van P.P.C. Hoek aan Charles Wyville Thomson van 25 juni 1877 (Darwin Correspondence Project, Letter no. 11016) en van een brief uit The Correspondence of Charles Darwin (Cambridge 1990), evenals twee reproducties van foto’s van Hoek.

Title
Inventaris van het archief van P.P.C. Hoek, ca. 1875-1914
Author
Jip Binsbergen
Date
2005
Description rules
International Standard for Archival Description - General
Language of description
Dutch; Flemish
Script of description
Latin
Language of description note
Nederlands

Repository Details

Part of the Allard Pierson Repository

Contact:
Oude Turfmarkt 127-129
Amsterdam 1012 GC Nederland