Skip to main content

Archief van K.H. Voous

 Fonds
Identifier: UBA652

Scope and Contents

Een substantieel deel van het archief bestaat uit het manuscript en typoscript van het door Voous geschreven boek In de ban van vogels (1995), aangevuld met correspondentie met de in het boek beschreven personen. Dit gedeelte bevat veel vertrouwelijke informatie van de beschreven personen.

Het archief bevat verder manuscripten voor publicaties, fotoalbums, dagboeken van buitenlandse reizen gemaakt tussen 1951 en 1992 met daarin veel ornithologische waarnemingen rijk met foto's geïllustreerd, collegedictaten en schetsboeken gemaakt tijdens de studie biologie en enkele boekpublicaties.

Biografieën en manuscripten van de overige publicaties van K.H. Voous en documenten zijn gebruikt bij het samenstellen van K.H. Voous, "List of recent holarctic bird species" in: Ibis 119 (1977), p. 223–250, 376–406.

Dates

  • 1939-2002

Creator

Conditions Governing Access

De collectie is beperkt openbaar: voor raadpleging van het manuscript In de ban van vogels is toestemming vereist van de collectiebeheerder.

Conditions Governing Use

Bij raadpleging is het Reglement voor de gebruikers van de Bibliotheek van de Universiteit van Amsterdam van toepassing. Reproductie en reproductierechtvergoedingen conform de Tarieven en Diensten Universiteit van Amsterdam.

Biographical / Historical

Karel Hendrik Voous was hoogleraar dierkunde, museumornitholoog en natuur-en vogelbeschermer. Hij werd geboren op 23 juni 1929 te Amsterdam en overleed op 31 januari 2002 te Huizen (NH). Hij was gehuwd met H.C. Luiting. Na zijn middelbareschoolopleiding te Amsterdam studeerde hij biologie aan de Universiteit van Amsterdam. In 1940 werd hij student-assistent bij het Zoölogisch Museum Amsterdam (ZMA).

In 1947 promoveerde Voous op de verspreidingsgeschiedenis van de bonte spechten en werd hij als conservator van de Vogelafdeling van het ZMA aangesteld. Van 1950 tot 1963 was hij tevens adjunct-directeur van het ZMA. In 1964 nam hij afscheid van het museum. In 1955 werd hij buitengewoon hoogleraar in de zoögeografie en vervolgens, vanaf 1964, gewoon hoogleraar dierkunde aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Om gezondheidsredenen ging hij in 1975 met vervroegd emeritaat.

Toen Voous als student-assistent op de Vogelafdeling begon, trof hij de collectie in ongeordende staat aan. Voous ordende en inventariseerde de opgezette vogels en ging daarna verder met het op wetenschappelijke manier beschrijven en catalogiseren van de vogelcollectie. Daarnaast breidde Voous door ruil en aankoop de collectie uit van 11.000 exemplaren in 1939 tot 20.000 exemplaren in 1963. De nadruk lag op geografische variatie: van een soort werden zoveel mogelijk exemplaren verzameld. Tussen 1947 en 1963 werden bijvoorbeeld 1600 Palearctische vogels aan de collectie toegevoegd. Het zoögeografisch onderzoek aan deze Europese vogels resulteerde in het verschijnen van de Atlas Europese vogels in 1960.

In 1951-1952 werd Voous uitgezonden naar de Nederlandse Antillen voor een avifaunistisch onderzoek op deze eilanden. In 1955 verscheen zijn boek De vogels van de Nederlandse Antillen. Naast zeven wetenschappelijke boeken en 350 artikelen schreef Voous na zijn pensionering In de ban van vogels. Geschiedenis van de beoefening van de ornithologie in Nederland in de twintigste eeuw. Tevens ornithologisch biografisch woordenboek (1995).

Voous was lid van talrijke commissies en besturen. Zo was hij in 1946–1956 secretaris van de Nederlandse Ornithologische Vereniging. In 1981 werd hij benoemd tot officier in de Orde van de Gouden Ark, een onderscheiding voor hen ’die zich bijzondere verdiensten hebben verworven voor het behoud van flora en fauna op aarde’.

Extent

20 meter

Language of Materials

Dutch; Flemish

Abstract in Dutch

Karel Hendrik Voous (1920–2002) was een vooraanstaand ornitholoog en natuurbeschermer. In 1947–1964 was hij conservator van de Vogelafdeling van het Zoölogisch Museum te Amsterdam. Dankzij hem verdubbelde de collectie en veranderde de afdeling van een bescheiden, vooral educatief museum met hoofdzakelijk opgezette vogels tot een belangrijk internationaal georiënteerd onderzoeksinstituut. Ook was Voous buitengewoon hoogleraar in de zoögeografie (1955–1963) en vervolgens gewoon hoogleraar dierkunde (1964–1975) aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. Het archief bevat correspondentie, reisdagboeken, manuscripten en fotoalbums. Een substantieel onderdeel bestaat uit het manuscript en typoscript van het door Voous geschreven boek In de ban van vogels. Geschiedenis van de beoefening van de ornithologie in Nederland in de twintigste eeuw uit 1995.

Abstract in English

Karel Hendrik Voous (1920–2002) was a leading ornithologist and nature conservationist. Between 1947–1964 he was curator of the Bird Department of the Zoological Museum Amsterdam. The collection doubled thanks to his efforts, while he also transformed the department from a modest, mainly educational museum primarily rich in stuffed birds into a major internationally oriented research institute. Voous was also endowed professor of zoogeography (1955–1963), later full professor of zoology (1964–1975), at the Vrije Universiteit Amsterdam. The archive contains correspondence, travel diaries, manuscripts and photo albums. A substantial part of the archive consists of the manuscript and typescript of Voous’ In de ban van vogels. Geschiedenis van de beoefening van de ornithologie in Nederland in de twintigste eeuw, his history of the practice of ornithology in the Netherlands in the twentieth century, which was published in 1995.

Arrangement

De 10 meter manuscript In de ban van vogels staat genummerd in het magazijn. De nummering komt overeen met de nummering van de biografieën in het boek. De rest van de collectie is ongeordend.

Physical Location

Allard Pierson, Universiteit van Amsterdam

Immediate Source of Acquisition

Een deel van het archief is afkomstig van het legaat K.H. Voous, geschonken aan de Artis Bibliotheek in 2002. Tineke Prins (Zoölogisch Museum Amsterdam) droeg in 2005 reisdagboeken uit de privébibliotheek van Voous over aan de Artis Bibliotheek

Accruals

Er worden geen aanvullingen verwacht.

Bibliography

  • Rudolf Drent, Cees Roselaar, Jan Wattel 'Karel Hendrik Voous 1920-2002'. In: Ibis 144 (3) (2002), p. 551-552.
  • Peter Meijer 'In memoriam professor K.H. Voous'. In: Het Vogeljaar, 50 (1) (2002).
  • 'Professor Voous zeventig jaar'. In: Het Vogeljaar 38(3) (1990)
  • K.H. Voous, Arnoud van den Berg et al. In de ban van vogels : geschiedenis van de beoefening van de ornithologie in Nederland in de twintigste eeuw, tevens ornithologisch biografisch woordenboek. Utrecht : Scheffers, cop. 1995
  • K.H. Voous, 'List of recent holarctic bird species' in: Ibis 119 (1977), p. 223-250, 376-406.
  • K.H. Voous 'VOOUS, Karel Hendrik, 23 juni 1920, hoogleraar dierkunde, museumornitholoog en natuur- en vogelbeschermer'. In: In de ban van de vogels. Ornithologisch Biografisch Woordenboek van Nederland. Utrecht, 1995. p. 527-528.

Processing Information

Het manuscript In de ban van vogels is genummerd overeenkomstig de nummering van de biografieën in het boek. De rest van het archief is ongeordend.

Title
Inventaris van het archief van K.H. Voous, 1939-2002
Author
Jip Binsbergen
Date
2006
Description rules
International Standard for Archival Description - General
Language of description
Dutch; Flemish
Script of description
Latin
Language of description note
Nederlands

Repository Details

Part of the Allard Pierson Repository

Contact:
Oude Turfmarkt 127-129
Amsterdam 1012 GC Nederland