Skip to main content

Archief van A.C. Oudemans

 Fonds
Identifier: UBA650

Scope and Contents

Het archief over de onderwerpen dodo en arcari bevat manuscripten, tekeningen en correspondentie. Bij het dodo-deel zijn er manuscripten ter voorbereiding van het onderzoek verschenen in Verhandelingen der Koninklijke Akademie van Wetenschappen te Amsterdam, tweede sectie, V19. n.4. Verder bevat de collectie materiaal betreffende de publicatie 'Een en ander over het Journaal van de reis van Wolfhart Harmansen, 1601-1603', verschenen in Bijdrage tot de Vaderlandse Geschiedenis en Oudheidkunde, 1918. Er een groot aantal foto's van illustraties van dodo's, met bronvermelding. De correspondentie handelt meestal over de determinatie en uitwisseling van mijten en bestrijkt de periode 1895-1925. Er is correspondentie gevoerd met 75 instanties en personen.

Dates

  • 1858-1943

Creator

Language of Materials

Diverse talen, waaronder Nederlands, Italiaans en Frans

Conditions Governing Access

De collectie is toegankelijk voor onderzoek.

Conditions Governing Use

Bij raadpleging is het Reglement voor de gebruikers van de Bibliotheek van de Universiteit van Amsterdam van toepassing. Reproductie en reproductierechtvergoedingen conform de Tarieven en Diensten Universiteit van Amsterdam.

Biographical / Historical

Anthonie Cornelis Oudemans werd in 1858 geboren in Batavia. Hij studeerde biologie aan de universiteit van Utrecht en promoveerde op 27 maart 1885. Hij overleed in 1943 in Arnhem. Oudemans was directeur van de Haagse Dierentuin (1886-1895) en vervolgens leraar biologie in Arnhem (1896-1923). Hij was erelid van de Nederlandse Entomologische Vereniging, lid van de Nederlandse Ornithologische Vereniging (NOV) sinds de oprichting in 1901 en lid van de Nederlandse Dierkundige Vereniging. Oudemans was een veelzijdige geleerde. Zijn interesse betrof de geschiedenis van de biologie en de bestudering van acari (mijten). Tevens schreef hij ook over het voorkomen van vogels in Nederland. Grote bekendheid kregen zijn natuurhistorische studies over de dodo en de zeeslang. Zijn The Great Sea Serpent handelt over het mogelijk bestaan van een door talloze zeelui waargenomen zeeslang. In zijn in 1917 verschenen dodo-studieën vatte hij alle tot dan bekende afbeeldingen en literatuur over dit onderwerp samen. De aanleiding hiertoe was de ontdekking in Veere van een gevelsteen uit 1561 ('Vogel-Struys') met een afbeelding van een dodo (Didus ineptus of Raphus cuculatus). Tenslotte was Oudemans ook een vermaard acaroloog (mijtendeskundige), die vooral voor de systematiek en determinatie geraadpleegd werd door wetenschappers uit het binnen- en buitenland, onder wie de vermaarde Berlese. Hij schreef 585 artikelen, meestal over mijten, en bezat een verzameling van enige duizenden tekeningen van mijten.

Extent

0,8 meter

Abstract in Dutch

A.C. Oudemans was behalve leraar biologie een veelzijdige geleerde. Zijn natuurhistorische studies over de dodo en de zeeslang verwierven grote bekendheid. Verder was hij een bekend en veelvuldig voor determinatie en systematiek geraadpleegde acaroloog (mijtendeskundige).

De collectie A.C. Oudemans bestaat uit twee onderdelen. De dodo-studiën bevatten handschriften ter voorbereiding van zijn boek over dit onderwerp. Tevens is er correspondentie en zijn er vele foto's van dodo-illustraties. Er zijn geen originele tekeningen aanwezig. Het tweede collectieonderdeel bevat correspondentie met 75 instanties en personen, voornamelijk over determinatie en uitwisseling van Acari (mijten).

Abstract in English

In addition to being a biology teacher, A.C. Oudemans was a versatile scholar. He acquired a name for himself with his natural-history studies on the dodo and the sea snake. He was also a renowned acarologist (an expert on mites), whose expertise was often called upon when it came to identification and systematics.

The A.C. Oudemans collection is divided into two parts. The dodo studies contain preliminary manuscripts for his book on the subject. This part also includes correspondence and numerous photographs of illustrations of dodos; there are no original drawings. The second part of the collection contains correspondence with 75 institutions and scientists, mainly on identification and exchange of specimens of Acari (mites).

Physical Location

Allard Pierson, Universiteit van Amsterdam

Immediate Source of Acquisition

Het is onbekend wanneer het archief aan de Artis Bibliotheek is overgedragen.

Appraisal

Het archief van Oudemans geeft door de uitgebreide correspondentie een inzicht in het verzamelen van acari. Bijzondere vermelding verdient het manuscript over de dodo.

Accruals

Er worden geen aanvullingen verwacht.

Related Materials

Voor het overlijden van A.C. Oudemans schonk hij zijn verzameling van enige duizenden tekeningen van acari (mijten) aan het Rijksmuseum voor Natuurlijke Historie in Leiden, het tegenwoordige Naturalis. Tevens is aan deze instelling zijn collectie microscopische preparaten van mijten geschonken. Zijn kartotheek met circa 65.000 kaarten ging naar de Nederlandse Entomologische Vereniging (NEV). Daar bevinden zich ook al zijn overdrukken over mijten.

Bibliography


  • G.L. van Eyndhoven. 'Dr. A.C. Oudemans en de Acarologie'. In: Natura jrg. 42 (maart-april 1943) no 3-4, p. 532-533.
  • G.L. van Eyndhoven. 'In memoriam Dr. A.C. Oudemans'. In: Tijdschrift voor Entomologie 86 (1944), p. 1-56. Inclusief een volledige bibliografie.
  • G.L. van Eyndhoven. 'Some details about the life and work of A.C. Oudemans'. In: Acarologia. tome VII (1965), fasc. 4.
  • K.H. Voous. 'Oudemans, Anthonie Cornelis'. In: In de ban van Vogels, Ornithologisch Biografisch Woordenboek van Nederland. 1995. Lemma 339, p. 389.

Processing Information

Het archief is verpakt in zuurvrije archiefdozen geplaatst. Van het archief is nog geen inventaris beschikbaar.

Title
Inventaris van het archief van A.C. Oudemans (1858 -1943)
Author
Jip Binsbergen
Date
2006
Description rules
International Standard for Archival Description - General
Language of description
Dutch; Flemish
Script of description
Latin
Language of description note
Nederlands

Repository Details

Part of the Allard Pierson Repository

Contact:
Oude Turfmarkt 127-129
Amsterdam 1012 GC Nederland