Skip to main content

Archief van Matthijs Vermeulen

 Fonds
Identifier: UBA647

Scope and Contents

Het archief bestaat uit de bewaard gebleven correspondentie (afschriften, doorslagen en kopieën), persoonlijke documenten (contracten, identiteitspapieren), aantekeningen, manuscripten van alle muziekwerken (met uitzondering van de partituren van De Vliegende Hollander en de Tweede Symfonie), schetsen en schetsboeken van de muziekwerken, autografen van recensies, manuscripten en typoscripten van het gehele literaire werk.

Dates

 • 1909-1967

Creator

Language of Materials

Nederlands en Frans

Conditions Governing Access

Het archief is toegankelijk voor onderzoek.

Conditions Governing Use

Bij raadpleging is het Reglement voor de gebruikers van de Bibliotheek van de Universiteit van Amsterdam van toepassing. Reproductie en reproductierechtvergoedingen conform de Tarieven en Diensten Universiteit van Amsterdam.

Het materiaal wordt uitsluitend ter inzage gegeven.

Biographical / Historical

Matthijs Vermeulen (1888-1967), geboren Van der Meulen, is de auteur van symfonieën (zeven), kamermuziek, liederen en enkele boeken over muziek en filosofie. Hij was daarnaast criticus en essayist, zijn stukken worden gekenmerkt door eruditie, stijl en zeggingskracht. Vermeulen werd op 8 februari 1888 te Helmond geboren als zoon van een smid. Zijn belangstelling voor muziek werd gewekt toen hij op veertienjarige leeftijd muzieklessen ging nemen op de priesteropleiding die hij volgde (deze opleiding zou hij niet afmaken). In 1907 vertrok hij naar Amsterdam, waar hij compositieles nam bij Daniël de Lange, componist en directeur van het conservatorium. In 1909 werd hij muziekcriticus bij het dagblad De Tijd, vervolgens ook bij De Amsterdammer en De Nieuwe Rotterdamsche Courant. Na het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog was hij een jaar lang oorlogscorrespondent. In 1915 werd hij hoofd van de afdeling "Kunst en Letteren" van De Telegraaf. Vermeulens scherpe pen als criticus leidde ertoe dat dirigent Willem Mengelberg in 1916 weigerde de Eerste Symfonie (1914) uit te voeren. In 1918 trouwde Vermeulen met de typiste Annie van Hengst. Tussen 1919 en 1925 kregen zij vier kinderen. Zijn voortgaande polemiek met Mengelberg maakte zijn positie uitzichtsloos. Ook zijn Tweede Symfonie (1920) werd niet uitgevoerd. Teleurgesteld vestigde hij zich in 1921 met zijn gezin in La Celle St. Cloud, nabij Parijs. Hij voorzag in zijn levensonderhoud met het schrijven van artikelen voor het Soerabaiasch Handelsblad onder het pseudoniem Hugo Reynst. In 1939 voerde Eduard van Beinum de Derde Symfonie uit. De componist is dan 51 jaar. In 1944 stierf zijn vrouw aan de gevolgen van een maagoperatie, en kwam zijn zoon Josquin, die vocht in het Franse leger, om tijdens een actie in de Vogezen. In 1946 keerde Vermeulen terug naar Nederland en werd recensent bij De Groene Amsterdammer. Hij hertrouwde met Thea Diepenbrock, de jongste dochter van de in 1921 overleden componist Alphons Diepenbrock. In 1949 werd hun dochter Odilia geboren. Nadien componeerde hij nog twee liederen, het Strijkkwartet en de Zesde en Zevende Symfonie. Hij overleed op 26 juli 1967 in Laren. De muziek van Vermeulen heeft lang op erkenning moeten wachten. Door het gebruik van de cantus-firmustechniek, complexe polymelodiek en de afwezigheid van cadensen wijkt deze dermate af van de symfonische traditie dat zij vaak als onbegrijpelijk en ondoordringbaar werd ervaren. En doordat zijn muziek zelden te horen was, kon het publiek zich niet werkelijk vertrouwd maken met zijn bijzondere en individualistische klankwereld. Pas na 1970 kwam hierin enige verandering en werd Vermeulen vaker gespeeld. In 1986 verscheen zijn hele oeuvre op de plaat. In 1997 was Vermeulen de centrale componist van het Holland Festival. Over zijn leven verschenen twee biografische filmdocumentaires. Daarnaast zijn er een dissertatie en een biografie.

Extent

5 meter

Abstract in Dutch

De componist Matthijs Vermeulen (1888-1967), geboren Van der Meulen, is de auteur van symfonieën (zeven), kamermuziek, liederen en enkele boeken over muziek en filosofie. Hij was daarnaast criticus en essayist. In 1921 vestigde Vermeulen zich met vrouw en kinderen in Frankrijk. Hij voorzag in zijn levensonderhoud door het schrijven van artikelen voor het Soerabaiasch Handelsblad. Tijdens de oorlog verloor Vermeulen zijn vrouw en zoon Josquin. In 1946 keerde hij terug naar Nederland en werd recensent bij De Groene Amsterdammer. Hij hertrouwde met Thea Diepenbrock. Sindsdien componeerde hij nog twee liederen, het Strijkkwartet en de Zesde en Zevende Symfonie. Hij overleed op 26 juli 1967 in Laren.

Abstract in English

The composer Matthijs Vermeulen (1888-1967), né Van der Meulen, is the author of symphonies (seven), instrumental and vocal chamber music and books about music and philosophy. He was also a renowned music critic and essayist. In 1921 Vermeulen settled in France with his wife and children sustaining his livelihood through writing articles for the Soerabaiasch Handelsblad, a Dutch East-Indies daily. During the war Vermeulen lost both his wife and his son Josquin. In 1946 he returned to the Netherlands and became a music critic for De Groene Amsterdammer. He remarried with Thea Diepenbrock. Since then he composed two more songs, the String Quartet and the Sixth and Seventh Symphonies. Matthijs Vermeulen died on July 26, 1967 in Laren.

Physical Location

Allard Pierson, Universiteit van Amsterdam

Custodial History

Na het overlijden van Matthijs Vermeulen is zijn archief beheerd door zijn weduwe, Thea Vermeulen-Diepenbrock. Na haar dood in 1995 is het beheer overgenomen door zijn dochter Odilia Vermeulen. Na de digitalisering van de manuscripten van de muziekwerken, het archief en het literair en kritisch werk van Vermeulen en de ontsluiting daarvan via de websites van de in 1980 opgerichte Matthijs Vermeulen Stichting, Delpher en DBNL, is het fysieke archief in 2018 geschonken aan de Bijzondere Collecties, nu onderdeel van het Allard Pierson.

Immediate Source of Acquisition

Het archief is in 2018 geschonken door de erfgenamen van Matthijs Vermeulen.

Appraisal

Matthijs Vermeulen is mogelijk de meest markante figuur in de Nederlandse muziek van de twintigste eeuw. Door zijn compositietechniek, die teruggrijpt op de polyfone scholen der late Middeleeuwen en de Renaissance, heeft zijn werk een unieke kwaliteit die het apart doet staan van vrijwel alle andere in de twintigste eeuw gecomponeerde muziek. In dit verband zijn met name de in het archief aanwezige schetsboeken van groot belang. Zij geven inzicht in het ontstaan van Vermeulens muziek en de wijze waarop hij een cantus firmus uitwerkte. Hiernaast verdient ook zijn kritisch en literair-filosofisch werk de aandacht. Vermeulens artikelen kenmerken zich door een eigen, vaak overrompelende stijl en grote zeggingskracht en getuigen van een uitzonderlijk inzicht en grote belezenheid. Het werk wordt niet regelmatig uitgevoerd. Peter Schat heeft eens (in een interview in 1966) gesuggereerd dat Vermeulen door zijn levensloop en door de keuzes die hij maakte in de periferie van het muziekleven terecht was gekomen. Ook in dat opzicht openbaart zich het belang van dit archief: de verzamelde brieven relativeren bovenstaande bewering. Zijn correspondentie met vooraanstaande personen uit de wereld van kunst, literatuur, muziek (onder wie Hendrik Marsman, Adriaan Roland Holst, Jan van Krimpen, Jan Toorop, Serge Koussevitzky, Hendrik Andriessen, Willem Pijper, Rudolf Escher, Pierre Monteux, Martinus Nijhoff, Eduard van Beinum) toont aan dat hij in het brandpunt van het leven stond en zich ten nauwste betrokken voelde bij en zich ten volle bewust was van de maatschappelijke, politieke en artistieke ontwikkelingen van zijn tijd.

Accruals

Het archief is in zijn geheel overgedragen. Aanvullingen worden niet verwacht.

Existence and Location of Copies

Het archief is in zijn geheel digitaal ontsloten op de aan Matthijs Vermeulen gewijde website Matthijs Vermeulen : Componist, schrijver en dichter.

Het literair en kritisch werk is in zijn geheel digitaal ontsloten op de website van de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren: Matthijs Vermeulen.

Related Materials

De artikelen die Matthijs Vermeulen schreef voor het Soerabaiasch Handelsblad zijn digitaal ontsloten op de website van "Delpher".

Separated Materials

De partituur van De Vliegende Hollander is in bezit van het Leids Studentencorps (sinds 1930). De partituur van de Tweede Symfonie is in bezit van het Concours Reine Elizabeth (sinds 1953).

Bibliography

 • Bernlef, J.: De zaak Dreyfus van ons muziekleven - in De Haagse Post 58/34 (18 augustus 1971), pp 48-51
 • Bibeb: Emoties hebben ook spieren, interview met Peter Schat, in Vrij Nederland, (10 december 1966)
 • Ton Braas: Door het geweld van zijn verlangen, een biografie van Matthijs Vermeulen - Amsterdam: De Bezige Bij, 1997
 • Braas, Ton: Matthijs Vermeulen en het Concertgebouworkest, in Mens en Melodie 43 (november 1988), pp 627-636
 • Ton Braas: De symfonieën en de kamermuziek van Matthijs Vermeulen, Poëtica en compositie (PhD-diss.) - Amsterdam, Donemus, 1996
 • Loeser, Norbert: Matthijs Vermeulen, in Das Musikschaffen zeitgenössischer Komponisten der Niederlande 5 - Amsterdam: Donemus, 1958, pp 86-111
 • Nolthenius, Helene: Historie en kroniek van het Concertgebouw en het Concertgebouworkest 1888-1988 I - Zutphen: De Walburg Pers, 1988, pp 9-65
 • Paap, Wouter: Wegen en dwaalwegen der muziekkritiek - Utrecht/Antwerpen: Het Spectrum, 1978, pp 176-193
 • Christiaan van der Meulen: Matthijs Vermeulen, Zijn leven, zijn muziek, zijn proza - Nieuwkoop: Heuff, 1982
 • Rapoport, Paul: Matthijs Vermeulen and his Symphony No. 2..., in Opus Est: Six Composers from Northern Europe - Londen: Kahn & Averill, 1978, pp 25-47
 • Samama, Leo: Zeventig jaar Nederlandse muziek 1915 - 1985 - Amsterdam: Querido 1986
 • Vermeulen, Matthijs: Bijdrage tot de muziekgeschiedenis van dezen tijd, in De Nieuwe Kroniek 1/5 (7 mei 1921), pp 1-4
 • Thea Vermeulen-Diepenbrock: De stem van levenden - Arnhem: Ravenberg Pers, 1981

Processing Information

Het archief is in 2020 geinventariseerd en passief geconserveerd.

Title
Inventaris van het archief van Matthijs Vermeulen (1909-1967)
Author
Maurits Reijnen
Date
2020
Description rules
Describing Archives: A Content Standard
Language of description
Dutch; Flemish
Script of description
Latin
Language of description note
Nederlands

Repository Details

Part of the Allard Pierson Repository

Contact:
Oude Turfmarkt 127-129
Amsterdam 1012 GC Nederland