Skip to main content

Archief van het Genootschap voor Wetenschappelijke Filosofie

 Fonds
Identifier: UBA645

Scope and Contents

Het archief bestaat uit notulen van bestuurs- en jaarvergaderingen, correspondentie van het bestuur en stukken ter voorbereiding van bijeenkomsten, alsmede verslagen van bijeenkomsten, discussies en vergaderingen. Daarnaast bevat het stukken betreffende de oprichting en de organisatie van het genootschap, de redactie van publicaties en samenwerking met andere organisaties. Ten slotte is een aantal boeken en artikelen als documentatie in het archief opgenomen.

Dates

  • 1923-1982

Creator

Language of Materials

Nederlands, Duits, Engels en Frans

Conditions Governing Access

Het archief is volledig openbaar.

Conditions Governing Use

Bij raadpleging is het Reglement voor de gebruikers van de Bibliotheek van de Universiteit van Amsterdam van toepassing. Reproductie en reproductierechtvergoedingen conform de Tarieven en Diensten Universiteit van Amsterdam.

Biographical / Historical

Het Genootschap voor Wetenschappelijke Filosofie is in 1923 te Utrecht opgericht als Genootschap voor Critische Philosophie, op initiatief van de filosofen Jacob Leonard Snethlage (1886-1983), Dirk Bartling (1891-1966) en Tobie Goedewaagen (1895-1980). Snethlage werd voorzitter, Bartling penningmeester en Goedewaagen secretaris. Het genootschap richtte zich op het onderscheid tussen wijsbegeerte en levensbeschouwing en kwam op voor de autonomie van het wijsgerig denken. Doel van het genootschap was het op wetenschappelijke wijze beoefenen en bevorderen van kritische (later wetenschappelijke) filosofie, onder meer door het organiseren van bijeenkomsten, het uitnodigen van sprekers en het aanschaffen en publiceren van wijsgerige periodieken en verhandelingen.

Sinds 1931 verscheen onder redactie van Barteling ieder jaar een jaargang van het eigen tijdschrift Annalen der Critische Philosophie. Het genootschap werkte samen met het in 1933 opgerichte Algemeen Nederlands Tijdschrift voor Wijsbegeerte (ANTW), dat verbonden was aan de Algemene Nederlandse Vereniging voor Wijsbegeerte (ANVW). Verschillende (oud-)bestuursleden vervulden lange tijd het redacteurschap van dat tijdschrift en door de jaren heen zijn veel recensies en artikelen van hun hand hierin gepubliceerd.

In de tweede helft van de jaren dertig vond er een scheiding der geesten plaats binnen het genootschap. Barteling was van mening dat Goedewaagen het genootschap te veel naar zijn hand probeerde te zetten en naar een hegeliaans-dialectische hoek wilde duwen. Het verschil in inzicht tussen beiden leidde in 1937 tot het vertrek van Goedewaagen. Het jaar daarop werd de naam van het genootschap gewijzigd in Genootschap voor Wetenschappelijke Philosophie. In de jaren na de Tweede Wereldoorlog groeide het ledental en manifesteerde het genootschap zich meer en meer als een centrale vereniging van iedereen in Nederland die de wijsbegeerte op wetenschappelijke wijze beoefende. Vanaf 1976 kwam de klad in het genootschap: het ledental nam af, het genootschap vergrijsde en het onderscheid met andere wijsgerige verenigingen verwaterde. Na pogingen tot een reorganisatie en het openstellen van het genootschap voor een groter publiek werd uiteindelijk in 1982 bij meerderheid van stemmen besloten tot opheffing van het genootschap.

Extent

1 meter

Abstract in Dutch

Het archief van het Genootschap voor Wetenschappelijke Filosofie is onderdeel van de Wijsgerige Collectie van het Allard Pierson. Het bevat stukken betreffende het bestuur en de organisatie van het genootschap alsmede verslagen en stukken betreffende de voorbereiding van bijeenkomsten.

Abstract in English

The archive of the Genootschap voor Wetenschappelijke Filosofie (a society for the science of philosophy) is part of the Philosophy Collection (Wijsgerige Collectie) of the Allard Pierson. It contains items on the governance and organisation of the society as well as transcripts and documents relating to the preparation of meetings.

Arrangement

De ordening door de archivarissen van het genootschap is grotendeels gehandhaafd. Wijzigingen in de oude orde hebben zich voornamelijk beperkt tot het chronologisch ordenen van het materiaal.

Physical Location

Allard Pierson, Universiteit van Amsterdam

Immediate Source of Acquisition

In 1959 werd het tot dan toe gevormde archief overgebracht naar het Philosophisch Instituut in Utrecht. Tegenwoordig is het archief onderdeel van de Wijsgerige Collectie van het Allard Pierson. Het werd in 1977 door toenmalig archivaris S. Kool geschonken aan de Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam. In 1996 kwam hierop een aanvulling over de periode 1974-1982, geschonken door J. van Heerden.

Appraisal

Doubletten zijn verwijderd, tenzij door aanwezigheid van specifieke notities of andere toevoegingen relevant bevonden voor bewaring.

Accruals

Toekomstige aanvullingen worden niet verwacht.

Related Materials

Het archief van het genootschap maakt deel uit van de Wijsgerige Collectie van het Allard Pierson.

Bibliography

  • E.W. Beth. “Een terugblik”. In: De Gids Jaargang 123. 1960
  • P. Derkx. H.J. Pos, 1898-1955, objectief en partijdig: biografie van een filosoof en humanist. Hilversum, 1994
  • K. Kuypers [et al.]. Aspecten van de tijd. Een bundel wijsgerige studies. Assen, 1950. Bundel uitgebracht ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van het genootschap.

Processing Information

In 2019 is van het archief een inventaris gemaakt.

Title
Inventaris van het archief van het Genootschap voor Wetenschappelijke Filosofie (1923-1982)
Author
I.S. van Leeuwen
Date
2019
Description rules
Describing Archives: A Content Standard
Language of description
Dutch; Flemish
Script of description
Latin

Repository Details

Part of the Allard Pierson Repository

Contact:
Oude Turfmarkt 127-129
Amsterdam 1012 GC Nederland