Skip to main content

Archief van Het Stripschap

 Fonds
Identifier: UBA640

Scope and Contents

Het archief bevat correspondentie, vergaderstukken, ledenlijsten, materiaal over stripevenementen en stukken over de redactie van Stripschrift. Het aangetroffen archief bleek uit verschillende delen te bestaan. Eén deel was afkomstig van P. Hans Frankfurther en beslaat ongeveer de eerste vijf jaren van Het Stripschap; tevens zijn er enkele eerdere stukken. Een ander deel bevat jaarmappen uit de periode 1979-1988, getiteld ‘officiële stukken’. Verder is er een deel met stukken uit de jaren 2003-2005. Over de eerste jaren van Het Stripschap zijn vele documenten bewaardgebleven. Voor de jaren circa 1979-1988 is er alleen materiaal over de georganiseerde activiteiten; voor de jaren 2003-2005 is er voornamelijk correspondentie en ledenadministratie.

Dates

  • 1954-2005
  • Majority of material found within 1967-1978 en 2003-2005

Creator

Language of Materials

Nederlands

Conditions Governing Access

De collectie is toegankelijk voor onderzoek.

Conditions Governing Use

Bij raadpleging is het Reglement voor de gebruikers van de Bibliotheek van de Universiteit van Amsterdam van toepassing. Reproductie en reproductierechtvergoedingen conform de Tarieven en Diensten Universiteit van Amsterdam.

Het materiaal wordt uitsluitend ter inzage gegeven.

Biographical / Historical

De vereniging Het Stripschap is op 11 oktober 1967 opgericht om de waardering van het beeldverhaal in het algemeen te bevorderen en het Nederlandse beeldverhaal in het bijzonder. De vereniging richt zich op strips verschenen in Nederland en/of gemaakt door Nederlanders. Het Stripschap probeert dit te bereiken door het leggen en onderhouden van contacten met de stripwereld en met striplezers en -liefhebbers buiten de stripwereld. De vereniging organiseert sinds 1968 jaarlijk Stripdagen. Dan worden de door Het Stripschap ingestelde prijzen uitgereikt. De Stripdagen genereerden veel belangstelling voor de strip en voor de vereniging. Om de belangstelling voor en kennis van strips te verspreiden werd het stripinformatieblad Stripschrift opgericht, als verenigingsorgaan en informatief tijdschrift. Over de koers van dit blad was veel discussie en er werd daarnaast ook een ander tijdschrift gepubliceerd: Stripschapinformatiebulletin. Later werd dat hernoemd in Kwartaal, Wartaal, nu heet het Schapnieuws. Elk half jaar werden er algemene ledenvergaderingen (ALV’s) georganiseerd, tijdens de Stripdagen of zelfstandig. Samen met de stukken voor die ALV’s werd ook andere verenigingdocumentatie naar de leden gestuurd. In het begin waren er een aantal plaatselijke afdelingen (onder andere in Amsterdam, Groningen en Den Haag), die later zijn opgeheven. Het Stripschap heeft samen met de Universiteitsbibliotheek Amsterdam (UBA) het Stripdocumentatiecentrum Nederland (SDCN) opgericht. Het Stripschap levert de kennis (materiaal, ordening), de UBA de faciliteiten (ruimte, catalogisering). Het SDCN bevat zowel strips als documentatie over strips. Aan de basis van Het Stripschap stond P. Hans Frankfurther (1932-1996). Als filmproducent maakte hij tientallen films, organiseerde hij filmweken en was verantwoordelijk voor het enige filmblad in de jaren zeventig: (Film en TV maker). Zijn omvangrijke stripverzameling stelde hij beschikbaar aan het SDCN.

Extent

0,5 meter

Abstract in Dutch

Het Stripschap is een vereniging die de kennis van en de waardering voor de strip in het algemeen en de Nederlandse strip in het bijzonder wil bevorderen. Het archief bevat correspondentie en andere documenten die de weerslag vormen van de activiteiten van deze vereniging.

Abstract in English

Het Stripschap is a society that tries to stimulate the appreciation for and the knowledge of the comic in general and especially the Dutch comic. This archive contains correspondence and documents about the history of the society.

Arrangement

Het archief is geordend van ‘algemeen’ naar ‘bijzonder’. Onder de ‘Stukken van algemene aard’ vallen alleen de stukken voor de halfjaarlijkse ALV’s (algemene ledenvergaderingen), met daarin jaarverslagen en financiële overzichten, en een klein aantal stukken voor bestuursvergaderingen. De ‘Stukken betreffende afzonderlijke onderwerpen’ zijn onderverdeeld in ‘Organisatie en middelen’ en ‘Activiteiten van de vereniging’. Het deel ‘Activiteiten van de vereniging’ bevat eerst rubrieken voor activiteiten specifiek voor de leden, daarna activiteiten die ook voor niet-leden georganiseerd zijn. Als laatste in de ordening is het deel ‘Privé-archief van P. Hans Frankfurther’. Hierin zijn stukken afkomstig van of over P. Hans Frankfurther geplaatst, die dateren van vóór de oprichting van Het Stripschap en teksten van door hem geschreven publicaties. Binnen de rubrieken is zoveel mogelijk chronologisch geordend, tenzij anders aangegeven.

Physical Location

Allard Pierson, Universiteit van Amsterdam

Custodial History

Het oudste deel van het archief bevond zich in bezit van P. Hans Frankfurther, een van de oprichters van Het Stripschap. In 1970 werd het archief bij het Stripdocumentatiecentrum Nederland (SDCN) geplaatst.

Immediate Source of Acquisition

In 1971 is het archief vanuit het Stripdocumentatiecentrum Nederland (SDCN) in bruikleen overgedragen aan de Universiteitsbibliotheek Amsterdam (UBA). Rob Richard (de secretaris van Het Stripschap) was hier werkzaam. Het archief is regelmatig aangevuld tot circa 1987; ook uit de jaren 2003-2005 is er materiaal aanwezig.

Appraisal

Aangezien Het Stripschap de enige vereniging in Nederland is die zich bezighoudt met het fenomeen strip en de bevordering van kennis en waardering van strips, kan dit archief als belangrijk beschouwd worden.

Accruals

Het archief is niet volledig. Ontbrekende delen van het archief bevinden zich mogelijk bij bestuursleden; aanvullingen worden verwacht.

Related Materials

Het archief maakt deel uit van de Collectie van het Stripdocumentatiecentrum Nederland (SDCN).

Separated Materials

De vereniging heeft nog een deel van haar archief onder zich.

Bibliography


Processing Information

Het archief is in 2018 geordend, beschreven en verpakt in zuurvrije omslagen en dozen. Uit het archief zijn de jaargangen van de bladen Kwartaal en Stripschapinformatiebulletin verwijderd, deze zijn afzonderlijk gecatalogiseerd. Van de aanwezige doubletten zijn alleen die bewaard waar de kwaliteit van fotokopieën dit nodig maakte.

Title
Inventaris van het archief van Het Stripschap (1954-2005)
Author
Abbo Santema, Jos van Waterschoot
Date
2019
Description rules
International Standard for Archival Description - General
Language of description
Dutch; Flemish
Script of description
Latin
Language of description note
Nederlands

Repository Details

Part of the Allard Pierson Repository

Contact:
Oude Turfmarkt 127-129
Amsterdam 1012 GC Nederland