Skip to main content

Archief van Stichting De Gouden Ganzenveer

 Fonds
Identifier: UBA593

Scope and Contents

Het archief bestaat hoofdzakelijk uit documenten van bestuur en secretariaat van Stichting De Gouden Ganzenveer en van Academie De Gouden Ganzenveer. Daarnaast maken ook foto's, video's, cassettebandjes, cd-roms, dvd-roms, diskettes, tekeningen, publicaties en een petje deel uit van het archief. Het archief bevat ook ouder materiaal (vooral foto's) met betrekking tot uitreikingen van de Gouden Ganzenveer 'oude stijl' van de Koninklijke Nederlandse Uitgeversbond (uit de jaren 1983-1999).

Het materiaal van Stichting De Gouden Ganzenveer heeft voornamelijk betrekking op de prijsuitreikingen in de jaren 2002-2016 en de voorbereiding daarvan. Achtereenvolgens waren de laureaten in deze periode: Michaël Zeeman (2002), Jan Blokker (2003), Kees van Kooten (2004), Maria Goos (2005), Peter van Straaten (2006), Tom Lanoye (2007), Joost Zwagerman (2008), Adriaan van Dis (2009), Joke van Leeuwen (2010), Remco Campert (2011), Annejet van der Zijl (2012), Ramsey Nasr (2013), David Van Reybrouck (2014), Geert Mak (2015) en Xandra Schutte (2016).

Het reglement van de Academie De Gouden Ganzenveer staat niet toe dat mensen werkzaam in en om het boekenvak in aanmerking komen voor toekenning van de Gouden Ganzenveer. Voor hen is de Gouden Ereveer in het leven geroepen. Deze wordt incidenteel uitgereikt: in 2006 aan Margreet Ruardi, directeur van Stichting Schrijvers School Samenleving, in 2014 aan Pieter Steinz, directeur van het Nederlands Letterenfonds, in 2015 aan Paul Schnabel bij zijn afscheid als Academievoorzitter en in 2016 aan grafisch ontwerper Piet Gerards, bij de presentatie van zijn tiende en laatste speciale uitgave.

Dates

  • 1983-2016
  • Majority of material found within 2001-2016

Creator

Language of Materials

Nederlands

Conditions Governing Access

De collectie is beperkt openbaar. De op schrift gestelde overwegingen van juryleden ten aanzien van voorgedragen kandidaten vallen onder een embargo. Daarom worden de inventarisnummers 1-4 en 27-42 in principe niet ter inzage gegeven.

Conditions Governing Use

Bij raadpleging is het Reglement voor de gebruikers van de Bibliotheek van de Universiteit van Amsterdam van toepassing. Reproductie en reproductierechtvergoedingen conform de Tarieven en Diensten Universiteit van Amsterdam.

Het materiaal wordt alleen ter inzage gegeven.

Biographical / Historical

De Gouden Ganzenveer is van oorsprong de naam van een prijs. Deze prijs is in 1955 bij het 75-jarig bestaan van de Koninklijke Nederlandse Uitgeversbond (KNUB) voor het eerst uitgereikt. Het is een culturele prijs die wordt verleend aan een persoon of instituut vanwege zijn of haar grote betekenis voor het geschreven en gedrukte woord in de Nederlandse taal. Na het samengaan in 1996 van de Koninklijke Nederlandse Uitgeversbond, de Nederlandse Organisatie van Tijdschrift-Uitgevers en de Vereniging De Nederlandse Dagbladpers in het nieuwe Nederlands Uitgeversverbond (NUV) werd de prijs ondergebracht in een aparte stichting, namelijk Stichting De Gouden Ganzenveer. Op 1 december 1999 vond de achttiende en laatste prijsuitreiking plaats namens de Koninklijke Nederlandse Uitgeversbond (die in december 1999 formeel werd opgeheven) en werd Stichting De Gouden Ganzenveer officieel welkom geheten.

Doelstelling van Stichting De Gouden Ganzenveer is het bevorderen van de geschreven cultuur in algemene zin en van de boekcultuur in het bijzonder. Het bestuur van deze stichting heeft in 2001 besloten de Academie De Gouden Ganzenveer op te richten. De doelstelling van de Academie De Gouden Ganzenveer is het onder de aandacht brengen van het belang van het geschreven woord in de multimediale samenleving. Het stichtingsbestuur heeft de toekenning van de prijs in handen gegeven van de Academie De Gouden Ganzenveer. De leden van deze Academie zijn allen afkomstig uit de wereld van cultuur, politiek, wetenschap en bedrijfsleven.

Vanaf 2001 wordt jaarlijks in november of december een besloten Academievergadering gehouden in Den Haag, waarin de laureaat voor het komende jaar gekozen wordt, doorgaans in Museum Meermanno. In 2014 vond bij uitzondering deze vergadering plaats in Museum Bredius in Den Haag, vanwege de laatste vergadering van Paul Schnabel als Academievoorzitter, tevens bestuurslid van Museum Bredius. In december of januari na de Academievergadering wordt vervolgens de laureaat bekendgemaakt aan de media.

In april vindt dan de prijsuitreiking plaats in Amsterdam in Hotel The Grand, het voormalige stadhuis van Amsterdam. Vanwege een verbouwing vonden de uitreikingen van 2008 (Concertgebouw) en 2009 (De Bazel) elders plaats.

In september daarna wordt er een publicatie uitgegeven en gepresenteerd bij Boekhandel Athenaeum in Amsterdam naar aanleiding van de prijsuitreiking. Elk jaar wordt de publicatie ook ingestuurd voor deelname aan 'De Best Verzorgde Boeken'.

Bij uitzondering vond de boekpresentatie van 2016 plaats bij de Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, vanwege het afscheid van grafisch ontwerper Piet Gerards als boekontwerper bij de presentatie van zijn tiende en laatste speciale uitgave van Stichting De Gouden Ganzenveer. Onder jonge grafisch ontwerpers uit Nederland en België werd een vormgeverswedstrijd gehouden, om te bepalen wie de volgende speciale uitgave van Stichting De Gouden Ganzenveer zou mogen ontwerpen. Deze wedstrijd werd gewonnen door Titus Knegtel, in 2015 afgestudeerd aan AKV St. Joost Den Bosch. Aan de inzendingen van de grafisch ontwerpers en de speciale boekuitgaven van de Gouden Ganzenveer werd in 2016 bij de Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam een kleine expositie gewijd.

Vanaf 2004 biedt Museum Meermanno de laureaat van de Gouden Ganzenveer de mogelijkheid om gastconservator te zijn van een tentoonstelling. Achtereenvolgens vonden naar aanleiding hiervan de volgende tentoonstellingen plaats: 'Letterlust' van Kees van Kooten in 2005-2006, 'Peters Meesters' van Peter van Straaten in 2008, 'Het moet niet mooi worden' van Tom Lanoye in 2009, 'Beeld verplaatst' van Joost Zwagerman in 2010, 'Enge dingen. Het aangetaste lichaam' van Adriaan van Dis in 2011-2012 en 'Leestekenen' van Joke van Leeuwen in 2012.

Extent

ca. 2,5 meter

Abstract in Dutch

Het archief bestaat hoofdzakelijk uit documenten van bestuur en secretariaat van Stichting De Gouden Ganzenveer en van Academie De Gouden Ganzenveer, aangevuld met onder meer foto's en beeld- en geluidsdragers. Het materiaal heeft voornamelijk betrekking op de prijsuitreikingen in 2002-2016 en de voorbereiding daarvan. Het archief bevat daarnaast ouder materiaal met betrekking tot uitreiking van de Gouden Ganzenveer 'oude stijl' van de Koninklijke Nederlandse Uitgeversbond.

Abstract in English

The archive consists mainly of documents from the board of Stichting De Gouden Ganzenveer and from Academie De Gouden Ganzenveer, supplemented with, among others, photos and audio-visual materials. Most of the documents are related to the award ceremonies in 2002-2016 and their preparations. The archive also contains materials regarding the award ceremonies of the Gouden Ganzenveer 'old style' by the Koninklijke Nederlandse Uitgeversbond.

Physical Location

Allard Pierson, Universiteit van Amsterdam

Custodial History

Het archief bevat ook stukken van de Koninklijke Nederlandse Uitgeversbond in verband met de uitreiking van de Gouden Ganzenveer 'oude stijl' (1983-1999). Deze zijn waarschijnlijk overgedragen als 'erfenis' en ter voorbereiding van de uitreiking van de Gouden Ganzenveer 'nieuwe stijl'.

Immediate Source of Acquisition

Het archief is op 2 september 2009 door Stichting De Gouden Ganzenveer geschonken. Op 13 december 2016 is een aanvulling overgedragen.

Appraisal

Bij het ordenen van de collectie zijn doubletten en niet aan de Stichting gerelateerd drukwerk (zonder aantekeningen) er zoveel mogelijk uit gehaald.

De op schrift gestelde overwegingen van juryleden ten aanzien van voorgedragen kandidaten (verslagen van de besloten vergaderingen van de Academie De Gouden Ganzenveer) maken wel deel uit van het archief, maar vallen volgens afspraak met de schenker onder een embargo.

Accruals

De collectie wordt periodiek aangevuld.

Existence and Location of Originals

Negatieven van foto's bevinden zich, volgens aantekeningen in het archief, bij fotografe Gerlinde de Geus.

Related Materials

Foto's van de uitreiking van de Gouden Ganzenveer aan Edward Schillebeeckx in 1989 zijn aanwezig in de collectie Boekblad van de Koninklijke Vereniging van het Boekenvak.

Het archief van de Koninklijke Nederlandse Uitgevers Bond (KNUB) bevindt zich eveneens bij de Bijzondere Collecties.

De publicaties uitgegeven naar aanleiding van de jaarlijkse uitreiking van de Gouden Ganzenveer zijn in papieren vorm ook aan te vragen via de Catalogus van de Bibliotheek van Amsterdam.

Separated Materials

Literatuurmuseum: [Niet nader gecatalogiseerde archivalia] divers (handschriftelijk) materiaal van en/of betreffende Stichting De Gouden Ganzenveer (1 omslag) en diverse foto's betreffende de uitreiking van de Gouden Ganzenveer aan het Letterkundig Museum 1999 en aan Remco Campert 2011 (bron: Picarta).

De publicaties die vanaf 2005 zijn uitgegeven naar aanleiding van de jaarlijkse uitreiking van de Gouden Ganzenveer zijn in digitale vorm te downloaden via de website van Stichting De Gouden Ganzenveer .

Bibliography

Processing Information

Getracht is zoveel mogelijk 'de oude orde' van de archiefvormer te handhaven of te herstellen. Bij het maken van het archiefschema waren de aard van de organisatie en met name de hoofdtaken leidend. Die bestaan uit jaarlijks terugkerende periodieke activiteiten. De bijlagen over afzonderlijke onderwerpen, die door de archiefvormer behandeld zijn in de vergaderingen en bewaard zijn gebleven bij de vergaderstukken van het bestuur, zijn, uitgaande van het structuurbeginsel, bij de vergaderstukken gelaten. Deze bijlagen bestaan onder meer uit ingekomen brieven, financiële stukken, cijfers over de oplage, verkoop en distributie van de publicaties, stukken over sponsors, bestuurs- en academieleden en beleidsplannen. Voor zover er jaren ontbreken bij de afzonderlijke onderwerpen wordt er in de inventaris verwezen naar de bijlagen bij de vergaderstukken, voor zover daar aanwezig.

Stukken van de Koninklijke Nederlandse Uitgeversbond, de organisatie die de Gouden Ganzenveer 'oude stijl' uitreikte, zijn volgens het bestemmingsbeginsel apart opgenomen.

Title
Inventaris van Stichting De Gouden Ganzenveer (1983-2016)
Author
Emma Binnendijk
Date
2017
Description rules
International Standard for Archival Description - General
Language of description
Dutch; Flemish
Script of description
Latin
Language of description note
Nederlands

Repository Details

Part of the Allard Pierson Repository

Contact:
Oude Turfmarkt 127-129
Amsterdam 1012 GC Nederland