Skip to main content

Archief van J. Somerwil

 Fonds
Identifier: UBA588

Scope and Contents

Het hier overgeleverde archief valt in drie deelarchieven uiteen. Een deel betreft het Comité van Importeurs van Boeken en Tijdschriften (1945-1977), bestaande uit vergaderstukken van de Commissie Omrekeningsfactoren van de KVB en stukken van de in 1945 opgerichte Stichting Boeken Import Bureau. Uit dit deel komen twee thema's naar voren: het vaststellen en aanpassen van de zogenoemde "omrekeningsfactoren" – prijsberekeningen voor buitenlandse boeken – en de behandeling van verkeersrechtelijke geschillen over de import van boeken. Een tweede deel betreft de UVEMA (1966-1976). Hieruit wordt duidelijk hoe de organisatie langzamerhand haar onafhankelijke status van tijdschriftendistributeur verliest en door de overdracht van haar distributienetwerk in 1974 onderdeel wordt van Aldipress/VNU. Het bedrijfsarchief van het Uitgevers Distributie Centrum (1969-1990) geeft inzicht in de inspanningen van uitgevers om een einde te maken aan de versnippering in de distributiewereld in de jaren zeventig van de twintigste eeuw, en te komen tot één centraal distributienetwerk. Dit komt onder meer naar voren uit verslagen van het UDC waarin beschreven is hoe het Centraal Boekhuis, met instemming van de in het UDC verenigde uitgevers, door het overnemen van Distri BV uiteindelijk als belangrijkste organisatie overblijft. Het archief illustreert de relatie van de uitgevers met het Centraal Boekhuis en met name de rol van het UDC hierin.

Dates

  • 1945-1990

Creator

Language of Materials

Nederlands, Engels, Frans en Duits

Conditions Governing Access

Voor raadpleging is een bezoekers- of lenerspas van de Universiteitsbibliotheek Amsterdam vereist.

Conditions Governing Use

Bij raadpleging is het Reglement voor de gebruikers van de Bibliotheek van de Universiteit van Amsterdam van toepassing. Reproductie en reproductierechtvergoedingen conform de Tarieven en Diensten Universiteit van Amsterdam.

Het materiaal wordt alleen ter inzage gegeven.

Biographical / Historical

Johan Somerwil (1926-2009) was vanaf het begin van de jaren veertig 35 jaar lang werkzaam bij de uitgeverij J.M. Meulenhoff; van 1978 tot 1988 was hij lid van de hoofdirectie Kluwer en lid van de raad van bestuur Wolters Kluwer.

Namens Meulenhoff, aanvankelijk als vervanger van J.R. Meulenhoff, was Somerwil actief betrokken bij het Comité van Importeurs van Boeken en Tijdschriften, de Uitgevers Verkoop Maatschappij en het Uitgevers Distributie Centrum. Het Comité van Importeurs van Boeken en Tijdschriften (CIBT) was actief van circa 1960 tot circa 1975, min of meer als voortzetting van de Stichting Boekenimport Bureau, die in 1945 was opgericht om voor een beperkt bedrag aan buitenlandse deviezen zoveel mogelijk buitenlandse boeken te importeren. De Uitgevers Verkoop Maatschappij (UVEMA) werd in 1966 opgericht door een aantal uitgevers van tijdschriften om tot een gezamenlijke distributie van hun tijdschriften te komen. Tot in het begin van de jaren zeventig van de twintigste eeuw was de distributiemarkt voor tijdschriften verdeeld: Aldipress was het distributiekanaal van de VNU-bladen, UVEMA beheerste de markt voor opiniebladen, VLB (Verenigde Lectuur Bedrijven) was gespecialiseerd in buitenlandse bladen. VNU zou met Aldipress uiteindelijk de markt gaan domineren. De VLB legde het als eerste af, in 1974 werden de werkzaamheden van de UVEMA overgenomen door Aldipress BV. Het Uitgevers Distributie Centrum (UDC) werd in 1970 opgericht door de NV De Arbeiderspers, de NV Uitgeverij A.E. Kluwer, Meulenhoff-Bruna NV en Proost en Brandt NV om de distributie en verkoopadministratie hiervan voor de deelnemende uitgevers te verzorgen. De bij het UDC aangesloten uitgevers waren voorstander van een centraal distributienetwerk; hierover voerde het eerder al individueel gesprekken met Distriboek en het Centraal Boekhuis.

Na zijn pensioenering zou Johan Somerwil nog een reisgids publiceren over Japan.

Extent

0.2 meter

Abstract in Dutch

Johan Somerwil (1926-2009) was jarenlang werkzaam voor de uitgeverijen Meulenhoff en Wolters Kluwer. Dit archief beslaat de periode die hij betrokken was bij het Comité van Importeurs van Boeken en Tijdschriften (CIBT), het Uitgevers Distributie Centrum (UDC) en de Uitgevers Verkoop Maatschappij (UVEMA).

Abstract in English

Johan Somerwil (1926-2009) worked for many years for the publishing firms of Meulenhoff and Wolters Kluwer. The archive encompasses the period of his involvement in the Comité van Importeurs van Boeken en Tijdschriften (CIBT, committee of book and magazine importers), the Uitgevers Distributie Centrum (UDC, publishers’ distribution centre) and the Uitgevers Verkoop Maatschappij (UVEMA, publishers’ vending company).

Physical Location

Allard Pierson, Universiteit van Amsterdam

Immediate Source of Acquisition

Het archief is verworven in 2003 en maakt deel uit van de Bibliotheek van het Boekenvak. Deze werd in 1958 in langdurig bruikleen gegeven aan de Universiteitsbibliotheek Amsterdam. In 2006 werd de gehele bibliotheek eigendom van de Stichting Bibliotheek van het Boekenvak.

Accruals

Er worden geen aanvullingen verwacht.

General

Stukken kunnen online worden aangevraagd bij de collectiebeheerder.

Processing Information

Het archief is in 2016 ontsloten. Van de deelarchieven bestonden in eerdere instantie drie afzonderlijke inventarissen en beschrijvingen. Deze zijn in de huidige inventaris samengevoegd en chronologisch geordend.

Title
Inventaris van het archief van J. Somerwil (1945-1990)
Author
R.F.A. Kuijpers, M.S. Polak, 2016
Date
2017
Description rules
International Standard for Archival Description - General
Language of description
Dutch; Flemish
Script of description
Latin
Language of description note
Nederlands

Repository Details

Part of the Allard Pierson Repository

Contact:
Oude Turfmarkt 127-129
Amsterdam 1012 GC Nederland