Skip to main content

Archief van M.H. Bregstein

 Fonds
Identifier: UBA531

Scope and Contents

In het archief bevindt zich vooral materiaal voortkomend uit het juridisch onderwijs dat hij verzorgde als promovendus en als hoogleraar. Er zijn collegedictaten, aantekeningen, presentielijsten en studentenwerk van colleges en werkgroepen. Daarnaast zijn er ook aantekeningen en typoscripten voor lezingen en publicaties. Verder zijn er stukken betreffende zijn bijdragen aan het Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie (WPNR), stukken betreffende het tot stand komen van het verzameld werk van Paul Scholten en stukken betreffende de Nederlandse Juristen Vereniging.

Dates

  • 1924-1957

Creator

Language of Materials

Nederlands

Conditions Governing Access

Voor raadpleging is een bezoekers- of lenerspas van de Universiteitsbibliotheek Amsterdam vereist.

Conditions Governing Use

Bij raadpleging is het Reglement voor de gebruikers van de Bibliotheek van de Universiteit van Amsterdam van toepassing. Reproductie en reproductierechtvergoedingen conform de Tarieven en Diensten Universiteit van Amsterdam.

Het materiaal wordt alleen ter inzage gegeven.

Biographical / Historical

Marcel Henri Bregstein werd geboren op 9 juli 1900 te Amsterdam. Na het gymnasium studeerde hij rechten aan de Universiteit van Amsterdam, waar hij in 1927 cum laude promoveerde op een proefschrift over Ongegronde vermogensvermeerdering. In 1934 werd hij benoemd tot hoogleraar in de privaatrechtelijke vakken aan de Nederlandsche Handels-Hoogeschool te Rotterdam. Daarna was Bregstein van 1939 tot 1945 (met een onderbreking tijdens de Tweede Wereldoorlog) hoogleraar Handelsrecht, faillissementsrecht en internationaal privaatrecht aan de Universiteit van Amsterdam.

Tijdens de oorlog en na de bevrijding hield Bregstein zich actief bezig met het, vooral civielrechtelijke, rechtsherstel in de ontwrichte Nederlandse samenleving. Op 30 augustus 1945 volgde hij zijn leermeester en promotor prof. Paul Scholten (1875-1946) op en was tot zijn plotselinge overlijden in 1957 hoogleraar burgerlijk recht, recht op de industriële eigendom en burgerlijk procesrecht. In het lustrumjaar 1951/1952 was Bregstein rector-magnificus. Hij stond bekend als een bijzondere en goede docent die zijn studenten probeerde inzicht mee te geven en ze stimuleerde om zelf te denken.

Extent

ca. 1,5 meter

Abstract in Dutch

Marcel Henri Bregstein was vanaf 1934 hoogleraar in de privaatrechtelijke vakken aan de Nederlandsche Handels-Hoogeschool. Daarna was hij van 1939 tot 1945 hoogleraar Handelsrecht, faillissementsrecht en internationaal privaatrecht en vanaf 1945 tot 1957 hoogleraar burgerlijk recht, recht op de industriële eigendom en burgerlijk procesrecht aan de Universiteit van Amsterdam. In het archief bevinden zich stukken betreffende zijn onderwijsactiviteiten. Daarnaast zijn er ook stukken betreffende lezingen en publicaties.

Abstract in English

Marcel Henri Bregstein was Professor of Private Law at the Nederlandsche Handels-Hoogeschool (Netherlands School of Commerce) in Rotterdam from 1934. After that he was Professor of Commercial Law, Insolvency Law and International Private Law at the University of Amsterdam from 1939 to 1945, and Professor of Private Law, Industrial Property Law and Civil Procedure from 1945 to 1957. The archive includes documents concerning his teaching activities as well as lectures and publications.

Arrangement

De collectie is niet geïnventariseerd.

Physical Location

Allard Pierson, Universiteit van Amsterdam

Immediate Source of Acquisition

De collectie is geschonken aan het Universiteitsmuseum, dat tegenwoordig onderdeel uitmaakt van de Bijzondere Collecties. De datum van verwerving is onbekend.

Accruals

Er worden geen aanvullingen verwacht.

Related Materials

Bij de Bijzondere Collecties bevinden zich een vijftigtal archieven van hoogleraren waaronder een groot aantal in de rechtsgeleerdheid, waaronder die van Paul Scholten (1875-1946).

In het Stadsarchief Amsterdam berust het archief van de Stichting Marcel Henri Bregstein. Deze stichting werd na Bregsteins overlijden opgericht en beoogt de bevordering van de privaatrechtswetenschap aan de Universiteit van Amsterdam en houdt daartoe onder andere de bibliotheek van Bregstein in stand.

Separated Materials

Bij het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie in Amsterdam bevind zich het deel van het archief van Bregstein betreffende zijn betrokkenheid bij de uitvoering van het rechtherstel.

De bibliotheek van Bregstein is onderdeel van de Juridische bibliotheek van de Universiteit van Amsterdam.

Bibliography

  • P.L. Nève. Bregstein, Marcel Henri (1900-1957). In: Biografisch Woordenboek van Nederland. Den Haag, 1979.

General

Stukken kunnen online worden aangevraagd bij de collectiebeheerder.

Processing Information

Bij de verhuizing naar de Bijzondere Collecties in 2007 is het materiaal omgepakt in archiefdozen.

Title
Inventaris van het archief van M.H. Bregstein (1924-1957)
Author
M. van Roon en C.T. Fruchaud
Date
2015
Description rules
International Standard for Archival Description - General
Language of description
Dutch; Flemish
Script of description
Latin
Language of description note
Nederlands

Repository Details

Part of the Allard Pierson Repository

Contact:
Oude Turfmarkt 127-129
Amsterdam 1012 GC Nederland