Skip to main content

Archief van Uitgeversmaatschappij Ad. Donker

 Fonds
Identifier: UBA491

Scope and Contents

Grofweg kan gezegd worden dat het archief onder Ad. Donker vooral op briefniveau werd bewaard en onder Willem Donker op boekproductie. Door de uitgeverij is een beperkt deel financiële stukken bewaard, dit betreft met name de periode 1975-2010. Goed verkopende titels uit het fonds van Ad. Donker laten meteen de breedte van het fonds zien: De kleine prins van Antoine de Saint-Exupéry (1951), Max Havelaar van Multatuli in een pocket-editie bezorgd door G.W. Huygens (1958), De zin van het bestaan. Een inleiding tot de logotherapie van Victor E. van Frankl (1878), En hun grauw gezicht. Hongerwinter 1944-1945 van Ben H. Laurens (1985) en De Tao van Poeh van Benjamin Hoff (2017). Veel boeken werden geschreven door Rotterdamse auteurs en veel boeken hadden een Rotterdams onderwerp. De productie van de boeken is goed te volgen. De bewaarde fondscatalogi en reclamedrukwerk omspannen de tweede helft van de 20ste eeuw.

Dates

  • 1938-2016
  • Majority of material found within 1945-2010

Creator

Language of Materials

Nederlands, Engels en Deens

Conditions Governing Access

De collectie is toegankelijk voor onderzoek.

Conditions Governing Use

Bij raadpleging is het Reglement voor de gebruikers van de Bibliotheek van de Universiteit van Amsterdam van toepassing. Reproductie en reproductierechtvergoedingen conform de Tarieven en Diensten Universiteit van Amsterdam.

Het materiaal wordt uitsluitend ter inzage gegeven.

Biographical / Historical

Ad. Donker (1908-1986) richtte zijn uitgeverij in 1938 op. Hij vestigde de uitgeverij officieel in Antwerpen omdat hij door de Vereeniging ter Bevordering van de Belangen des Boekhandels niet als uitgever werd erkend (naar verluidt omdat hij de cursus van de VBBB niet wenste te volgen) en er dus geen voorraad van zijn boeken zou worden gehouden. Voor Belgische uitgevers gold die regel niet. Hij werkte vanuit zijn woonplaats Bilthoven. In kranten werd hij 'uitgever te Antwerpen en Bilthoven' genoemd. Zijn eerste uitgave was Aus den Memoiren des Herrn von Schnabelewopski van Heinrich Heine, dat in Duitsland tot de Entartete Kunst gerekend werd. Tussen 1938 en 1945 werden zowel Antwerpen als Bilthoven als plaats van uitgave genoemd, soms beide, vanaf 1945 kwam daar Rotterdam bij. De uitgeverij vestigde zich in 1946 in de Rotterdamse Witte de Withstraat, in 1953 werd het huisadres Avenue Concordia van de familie Donker vermeld als plaats van vestiging en vanaf 1958 zit de uitgeverij aan het Koningin Emmaplein, vooralsnog in het souterrain. De uitgeverij kende in de loop van het bestaan vaak geldzorgen: in de jaren vijftig waren de aandelen een tijd in handen van drukkerij Mouton en in de jaren zestig in die van boekbinderij Rijmenam. Oudste zoon Adriaan Donker (1933-2002) kwam in 1955 in de zaak, deed enkele jaren buitenlandse ervaring op in Duitsland, Engeland en Amerika en werkte van circa 1958 tot 1961 weer bij uitgeverij Ad. Donker. Hij zorgde voor meer literaire titels in het fonds. De samenwerking tussen vader en zoon verliep niet goed en Adriaan vertrok naar uitgeverij Kosmos en later naar Zuid-Afrika waar hij een belangrijke literaire uitgever werd, eerst onder de naam Ad. Donker, dat later onderdeel werd van Nasionale pers. Zoon Willem Donker (1938-2018) deed ook eerst buitenlandse ervaring op bij onder meer Munksgaard en Prentice Hall in Denemarken. Hij werkte van 1971 tot 1973 bij zijn vader in Rotterdam en vanaf 1973 als redacteur en vertegenwoordiger bij MacMillan in Zuid-Afrika. In 1974 richtte hij uitgeverij Kooyker Scientific op en gaf daar Engelstalige medische boeken en Nederlandstalige boeken voor het HBO- en universitair onderwijs uit. Hij betrok een etage van hetzelfde pand aan het Koningin Emmaplein. In september 1980 kocht Willem Donker zich uit bij Kooyker, met medeneming van de voorraad Kooyker Reeks en de titels die in productie waren. Twee maanden later nam hij de uitgeverij van zijn vader over: 'Willem Donker wordt Ad. Donker', schreef Boekblad. Vanaf 1985 gaf de uitgeverij ook titels uit onder het imprint Wilkerdon, een naam uit de familie: het pseudoniem van een eerdere Willem Donker (1873-1957). De latere Willem Donker heeft het pseudoniem in ieder geval in 1974 ook gebruikt bij een vertaling uit het Deens. Naast de Kooyker Reeks gaf uitgeverij Donker verschillende andere reeksen uit: de Donker-pockets (1952), de Brevierenreeks (1974), de Reeks Mens & Gedrag (1982), de Campus Reeks (1987) en de reeks Aforismen (1987). De laatste, zeer prestigieuze, reeks betreft de uitgave van de brieven van Erasmus (2004). Toen Willem Donker in 2018 onverwacht overleed stond deel 16 op verschijnen. Sindsdien zijn de delen 17 en 20 verschenen, de uitgeverij verwacht de reeks te completeren. Willem Donkers weduwe Jos Exler zet de uitgeverij voort, sinds januari 2019 met hulp van Maarten Muntinga als uitgever.

Extent

9 meter

Abstract in Dutch

Het archief van de algemene uitgeversmaatschappij Ad. Donker bevat brieven, productiedossiers, fondscatalogi en reclamedrukwerk. De nadruk in het fonds ligt op boeken over Rotterdam en boeken geschreven door Rotterdammers. Daarnaast bevat het fonds een groot aantal titels op psycho-sociaal vlak. De uitgeverij is met name bekend vanwege de uitgave van De kleine prins van Antoine de Saint-Exupéry en van de correspondentie van Erasmus.

Abstract in English

The archive of the general publishing company Ad. Donker contains letters, production files, catalogue lists and advertising leaflets. The emphasis in the fund is on books about Rotterdam and books written by Rotterdammers. In addition, the fund contains a large number of titles in the psycho-social field. The publishing house is best known for the publication of Antoine de Saint-Exupéry's The Little Prince and for Erasmus's correspondence.

Arrangement

De ordening van de uitgeverij is aangehouden. Binnen de productiedossiers is door de bewerker onderscheid gemaakt tussen brieven, overig productiemateriaal, promotiemateriaal en receptie. De brieven in de productiedossiers zijn op jaar gelegd. De overige brieven zijn op naam of jaar toegankelijk, afhankelijk van de ordening van de uitgeverij.

Physical Location

Allard Pierson, Universiteit van Amsterdam

Other Finding Aids

Fondscatalogi en aanbiedingsprospectussen in de bedrijfsdocumentatiemappen van de Bibliotheek van de Koninklijke Vereniging van het Boekenvak (UvA, PPA 194 11 en 12).

Fondscatalogi en aanbiedingsprospectussen bij het Literatuurmuseum (68a Donk R).

Custodial History

Het archief is gevormd door Willem A. Donker.

Immediate Source of Acquisition

Het archief is in 2018 door Willem A. Donker geschonken aan de Bijzondere Collecties.

Appraisal

Het archief is met name van belang voor het volgen van productieprocessen van boeken. Van deze algemene, brede, uitgeverij zijn de boeken van Rotterdammers en boeken over Rotterdam het meest kenmerkend en uniek. Maar ook andere, terugkerende, onderwerpen als aforismen, koken en psycho-sociale thema’s zullen voor geïnteresseerden op deze terreinen van belang zijn. Vader Ad en zoon Willem Donker stonden bekend om hun eigenzinnige en scherpe teksten over het boekenvak, onder andere als voorwoord in hun fondscatalogi. De verzameling fonds- en aanbiedingslijsten en het reclamedrukwerk dat de periode 1945-1992 omspant, geven niet alleen een goed beeld van deze zelfstandige, kleine uitgeverij, maar ook van het boekenvak in Nederland in de tweede helft van de 20ste eeuw.

Accruals

Aanvullingen worden niet verwacht.

Related Materials

Bij het Literatuurmuseum in Den Haag bevinden zich brieven van en aan uitgeverij Donker, evenals enkele andere stukken.

Bibliography


  • Ronald Bekking, ‘Willem Donker tussen hoop en twijfel, vader en NVSH, boeken en bloemen', Nieuwsblad voor den boekhandel 14-4-1977
  • Ronald Bekking, ‘Ad. Donker (70 jaar oud en 40 jaar uitgever). “Ik ben een ijdeltuit, maar daar loop ik niet mee te koop"’, Nieuwsblad voor den boekhandel 21-12-1978
  • ‘Willem Donker wordt Ad. Donker’, Boekblad 28-11-1980
  • Uitgeverij Donker
  • Lex Veldhoen, Met vlinderstrik en boerenzakdoek. Een Rotterdamse uitgeversfamilie, Rotterdam 2003
  • Enno de Witt, ‘Uitgever Willem A. Donker vijftig jaar in het vak’, Boekblad 25-10-2012
  • Enno de Witt, ‘Uitgever Willem Donker overleden’, Boekblad 10-10-2018
  • Enno de Witt, ‘Maarten Muntinga uitgever bij Donker', Boekblad 20-2-2019

Processing Information

Het archief is geïnventariseerd en omgepakt in zuurvrij materiaal, originele tekeningen en foto’s zijn in aparte mapjes/hoesjes verpakt. Doubletten zijn verwijderd.

Title
Inventaris van het archief van Uitgeversmaatschappij Ad. Donker, 1938-2016
Author
Marsha Keja
Date
2020
Description rules
International Standard for Archival Description - General
Language of description
Dutch; Flemish
Script of description
Latin
Language of description note
Nederlands

Repository Details

Part of the Allard Pierson Repository

Contact:
Oude Turfmarkt 127-129
Amsterdam 1012 GC Nederland