Skip to main content

Collectie De Buitenkant

 Collection
Identifier: UBA43

Scope and Contents

De collectie De Buitenkant bestaat uit administratie van de zetterij, drukkerij en uitgeverij (waaronder correspondentie, inkoop- en verkoopfacturen) en uit eindproducten voor de verschillende opdrachtgevers van de drukkerij (waaronder Nederlands Fonds voor de Film, Amsterdams Monumentenfonds en Van den Ende Foundation).

Dates

  • 1978-heden

Creator

Language of Materials

Nederlands

Conditions Governing Access

De collectie is beperkt toegankelijk voor onderzoek: voor raadpleging is toestemming vereist van de collectiebeheerder.

Conditions Governing Use

Bij raadpleging is het Reglement voor de gebruikers van de Bibliotheek van de Universiteit van Amsterdam van toepassing. Reproductie en reproductierechtvergoedingen conform de Tarieven en Diensten Universiteit van Amsterdam.

Het materiaal wordt alleen ter inzage gegeven.

Biographical / Historical

Jan de Jong (*1951), opgeleid als timmerman-meubelmaker, werkte in de jaren zeventig als manusje-van-alles bij Antiquariaat H. Brinkman aan het Singel in Amsterdam. Zo vermenigvuldigde hij onder meer op een stencilmachine de catalogi met nieuwe aanwinsten. Op een gegeven moment kon Brinkman een tweedehands offsetpersje verwerven. De Jong zou op dit persje niet alleen antiquariaatscatalogi gaan drukken maar ook actiekranten tegen de aanleg van de metro in de Nieuwmarktbuurt, dichtbundels voor uitgeverij C.J. Aarts, en de eerste nummers van het literaire tijdschrift De Engelbewaarder. In 1980 besloot De Jong van het drukken zijn beroep te maken en vestigde hij zich in de Schippersstraat in Amsterdam, waar zijn toenmalige vriendin Chang Chi Lan-Ying (*1954) in 1978 een zetterij was begonnen.

Zetterij Chang Chi Lan-Ying werkte met een IBM-composer (een typemachine met geheugen). In 1987 werd een analoge fotozetmachine van Linotype gekocht. Deze aanschaf leidde bijna tot het faillissement van de zetterij: de opkomst van desktop publishing was niet meer te stuiten en deze zetmachine bleek niet compatible met de eerste Apple Macintosh-computers. Midden jaren negentig kocht Chang Chi Lan-Ying haar eerste Apple Macintosh.

De drukkerij had het kleine offsetpersje dat antiquaar Brinkman had meegegeven al snel ingeruild voor professionelere apparatuur, en in 1993 werd een Heidelberg GTO-pers (één kleur) aangeschaft. Chang Chi Lan-Ying en Jan de Jong waren inmiddels getrouwd maar in 1994 strandde dit huwelijk. Het jaar erop brachten beiden zetterij, drukkerij en uitgeverij onder in één VOF onder de naam Offsetdrukkerij Jan de Jong / Uitgeverij De Buitenkant. De zetterij is een eenmanszaak; in de drukkerij heeft Jan de Jong een assistent, en de uitgeverij wordt door Lan-Ying en De Jong gezamenlijk gedreven.

De eerste publicatie van De Buitenkant, de uitgeverij die Jan de Jong samen met Chang Chi Lan-Ying in hetzelfde pand startte, verscheen in 1980: Jan Willem Holsbergen, De grafisch ontwerper en zijn bagage. Holsbergen was De Jongs docent aan de Gerrit Rietveld Academie geweest. Eerder al, in 1977, was De Jong met de antiquaar Louis Putman het tijdschrift Uitgelezen boeken begonnen, waarvan na een aantal proefnummers in 1981 de eerste jaargang startte. Via Stichting Drukwerk in de Marge raakten de uitgevers in contact met Huib van Krimpen, die op technisch en inhoudelijk vlak veel voor hen betekende. Van Krimpen, typograaf en vakauteur, nam ook het initiatief tot een aantal van de vroege uitgaven. De Buitenkant zou zich gaan specialiseren in boeken over boeken, met de nadruk op typografie. In 1987/88 verscheen de eerste fondslijst: De typografische schatkamer. De bij het 25-jarig jubileum van De Buitenkant in 2005 samengestelde bibliografie telt ruim 150 uitgaven.

Een groot aantal uitgaven van De Buitenkant is terug te vinden in de catalogi van De best verzorgde boeken. In mei 2005 ontvingen Chang Chi Lan-Ying en Jan de Jong de Grafische Cultuurprijs voor hun werk als uitgever.

Extent

13 meter

Abstract in Dutch

De collectie De Buitenkant omvat feitelijk drie Amsterdamse archieven, namelijk die van Zetterij Chang Chi Lan-Ying, Offsetdrukkerij Jan de Jong en Uitgeverij De Buitenkant. Deze kleine bedrijven zijn echter persoonlijk en zakelijk zo nauw met elkaar verweven dat ze als één geheel worden beschreven. Het gaat bij deze collectie zowel om archiefmateriaal (correspondentie en administratie bijvoorbeeld) als om grafische eindproducten. Uitgeverij De Buitenkant ontstond in 1980 uit de door Chang Chi Lan-Ying en Jan de Jong gedreven zetterij en drukkerij. Door zich te richten op boeken over boeken en door het hoge niveau van productie en vormgeving wist de uitgeverij de aandacht op zich te vestigen. Deze collectie maakt onderzoek mogelijk naar de beoefening van de boekgeschiedenis in Nederland alsook naar de ontwikkelingen in de grafische industrie (van foto- naar digitale zettechniek).

Abstract in English

The collection 'De Buitenkant' ('The Outside') in fact consists of three separate archives: the archives of Zetterij Chang Chi Lan-Ying (typesetter), of Offsetdrukkerij Jan de Jong (offset printing business) and, finally, of Uitgeverij De Buitenkant (publisher 'The Outside'). These three small companies are so interwoven both personally and in business that they are described as one. The collection includes archival material such as correspondence and administrative documents and graphic finished articles. Publisher 'De Buitenkant' developed in 1980 from the typesetting and the printing business ran by Chang Chi Lan-Ying and Jan de Jong respectively. By focusing on books about books and by the high level of the output and the design the company managed to draw attention to itself. The collection offers opportunities for research in the practice of book history in the Netherlands as well as in the developments in the graphics industry (from photo-typesetting to digital composition).

Physical Location

Allard Pierson, Universiteit van Amsterdam

Other Finding Aids

Voorlopige plaatsingslijst archief Zetterij Chang Chi Lan-Ying, Offsetdrukkerij Jan de Jong en Uitgeverij De Buitenkant.

Immediate Source of Acquisition

In 2001 besloten Chang Chi Lan-Ying en Jan de Jong hun archief aan de Universiteitsbibliotheek te schenken. Delen ervan werden toen al aanvaard. In 2004 werd de schenking officieel. In mei 2005 waren de schenking van het archief en het 25-jarig bestaan van de onderneming aanleiding tot feestelijkheden in de Universiteitsbibliotheek.

Onder de aanduiding 'Collectie De Buitenkant' zijn hier de onlosmakelijk met elkaar verbonden archieven opgenomen van Zetterij Chang Chi Lan Ying, Offsetdrukkerij Jan de Jong en Uitgeverij De Buitenkant.

Appraisal

Een klein deel van de administratie is tijdelijk teruggegeven, omdat deze nog nodig was voor de bedrijfsvoering. Ook is enig persoonlijk archiefmateriaal geretourneerd. Van de grote verzameling fotonegatieven (voor het maken van offset-platen) is alleen een klein, representatief deel bewaard.

Het fonds van De Buitenkant maakt nog geen deel uit van het overgedragen archief, maar is grotendeels wel aanwezig in de reguliere collectie van de Universiteitsbibliotheek.

Accruals

De collectie zal geregeld met nieuw archiefmateriaal aangevuld worden.

Related Materials

De uitgaven van De Buitenkant zijn merendeels aanwezig in de reguliere collectie van de Universiteitsbibliotheek.

Bibliography

  • Mathieu Lommen. Een kleine uitgever komt op de fiets. Publicatie bij de uitreiking van de Grafische Cultuurprijs 2005 aan Jan de Jong en Chang-Chi Lan-Ying. Amsterdam, 2005.
  • Bas van Lier. De typografie heeft haar eigen uitgeverij: De Buitenkant. In: Adformatie 08-12-1988.
  • Lucas Ligtenberg. Ambachtsman maakt boeken over boeken. De kleine uitgever. In: NRC Handelsblad 12-05-1990.
  • Hub. Hubben. Uitgeverij De Buitenkant investeert in de kwaliteit van de boeken. In: de Volkskrant 07-09-1991.
  • Peter Nijssen. "Ook Blaeu had een winkeltje." Gesprek met Jan de Jong, uitgever van De Buitenkant. In: Vrij Nederland 24-12-1994.
  • Hanneke Jelles. "Mooier zetten en drukken dan wij kan niet". Drukker/uitgever Jan de Jong, waakhond van het vak. In: Pers 24-09-1998.
  • Leonoor Wagenaar. Besmet met het typografievirus. In: Het Parool 02-03-2001.
  • Uitgelezen boeken 10 (2005), nr. 1 (13 mei). Speciaal jubileumnummer: Hoogtepunten en dieptepunten. 25 jaar Zetterij Chang Chi Lan-Ying, Drukkerij Jan de Jong en Uitgeverij De Buitenkant.

General

Materiaal uit deze collectie kan worden aangevraagd bij de balie van de Onderzoekzaal. Vermeld dient te worden: Collectie De Buitenkant.

Processing Information

De collectie De Buitenkant is nog in bewerking.

Title
Inventaris van de collectie De Buitenkant (1978-heden)
Author
M.M.J.J.P.E. Lommen
Date
2006
Description rules
Describing Archives: A Content Standard
Language of description
Dutch; Flemish
Script of description
Latin
Language of description note
Nederlands, Engels en Duits

Repository Details

Part of the Allard Pierson Repository

Contact:
Oude Turfmarkt 127-129
Amsterdam 1012 GC Nederland