Skip to main content

Archief van A.C. Kruseman

 Fonds
Identifier: UBA408

Scope and Contents

Het archief bestaat uit 500 items, waaronder 118 brieven, twee kopijboeken van uitgaande brieven, zes fondsboeken, bedrijfsarchivalia van de firma A.C. Kruseman (Haarlem, 1848-1873) en van de firma Kruseman & Tjeenk Willink (Haarlem, 1874-1878). Ten slotte bevat het archief het manuscript van, aantekeningen en niet gepubliceerde teksten voor de Bouwstoffen.

Dates

  • 1840-1894

Creator

Language of Materials

Nederlands

Conditions Governing Access

De collectie is gedigitaliseerd en online raadpleegbaar via de inventaris. De originele documenten worden in principe niet ter inzage gegeven.

Conditions Governing Use

Bij raadpleging is het Reglement voor de gebruikers van de Bibliotheek van de Universiteit van Amsterdam van toepassing. Reproductie en reproductierechtvergoedingen conform de Tarieven en Diensten Universiteit van Amsterdam.

Indien in uitzonderlijke gevallen toch toestemming verkregen is om originele documenten te raadplegen, wordt het materiaal alleen ter inzage gegeven.

Biographical / Historical

Arie Cornelis Kruseman (1818-1894), 'boekenliefhebber bij uitnemendheid', was boekhandelaar en uitgever in Haarlem. Zijn opleiding in het boekenvak bracht hem van de firma de Erven Bohn in Haarlem (1834-1835) naar de Amsterdamse boekhandelaars Sybrandi en Westerman (1836-1839) en naar K. Fuhri in Den Haag (1840). Van 1840 tot 1857 was hij in Haarlem gevestigd als boekverkoper, van 1851 tot 1866 als drukker, daarna tot 1878 als uitgever. Tussen 1874 en 1878 vormde hij een vennootschap met H.D. Tjeenk Willink. Kruseman was een van de invloedrijkste uitgevers van de negentiende eeuw. Hij gaf honderden boeken en tijdschriften uit. Van 1852 tot 1855 was Kruseman voorzitter van de Vereeniging ter bevordering van de belangen des Boekhandels. Daarnaast wijdde hij zich vanaf 1882 aan de geschiedschrijving van de boekhandel als auteur van het standaardwerk over de negentiende-eeuwse boekhandel Bouwstoffen voor een geschiedenis van den Nederlandschen boekhandel gedurende de halve eeuw 1830-1880 (Amsterdam, 1886-1887) en van Aanteekeningen betreffende den boekhandel van Noord-Nederland in de 17e en 18e eeuw (Amsterdam, 1893).

Extent

4 meter

Abstract in Dutch

Arie Cornelis Kruseman (1818-1894) was boekhandelaar en uitgever in Haarlem. Vanaf 1882 wijdde hij zich aan de geschiedschrijving van de boekhandel als auteur van het standaardwerk over de negentiende-eeuwse boekhandel. Kruseman heeft zijn correspondentie en manuscripten nagelaten aan de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde. Een ander deel van zijn archief, vooral met betrekking tot de Bouwstoffen, is via de bibliotheek van de Vereeniging terecht gekomen bij het Allard Pierson.

Abstract in English

Arie Cornelis Kruseman (1818-1894) was a Haarlem book dealer and publisher. From 1882 he devoted himself to the history of the book trade, which culminated in an authoritative work on the book trade in the Netherlands in the nineteenth century: Bouwstoffen voor een geschiedenis van den Nederlandschen boekhandel. Kruseman left his correspondence and manuscripts to the Maatschappij der Nederlandse Letterkunde (Society of Dutch Literature). Another part of his archive, mainly relating to the Bouwstoffen, was transferred to the Allard Pierson through the society’s library.

Physical Location

Allard Pierson, Universiteit van Amsterdam

Other Finding Aids

  1. Catalogus der Bibliotheek van de Koninklijke Vereeniging ter bevordering van de belangen des Boekhandels te Amsterdam. Deel 10: Catalogus van de brieven geschreven vóór 1900 uit de collectie 'Prospectussen en personalia'. Amsterdam, 1997.
  2. Catalogus van de Universiteit van Amsterdam.

Custodial History

Het archief is gevormd door Kruseman die bij testament had bepaald dat de brieven en manuscripten in zijn bezit zouden worden nagelaten aan de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde. In 1895 en 1900 werd het leeuwendeel van het materiaal dan ook aan de Maatschappij overgedragen. In 1929 werd die collectie nog aangevuld met particuliere brieven. Waarschijnlijk ging het bij deze testamentaire bepaling om de door Kruseman verzorgde uitgaven.

Een ander deel van zijn papieren nalatenschap, bestaande uit archivalia betreffende de bedrijfsvoering van de firma A.C. Kruseman, van de firma Kruseman en Tjeenk Willink en uit manuscripten en verzameld bronnenmateriaal voor zijn boekhistorische publicaties, werd overgedragen aan de Bibliotheek van de Vereeniging.

Immediate Source of Acquisition

Het archief van Kruseman werd in de bibliotheek van de Vereeniging, de huidige Bibliotheek van het Boekenvak, aan de collectie prospectussen en personalia toegevoegd. Wanneer dat gebeurd is, is onbekend. Het archief maakt deel uit van de Bibliotheek van het Boekenvak. Deze werd in 1958 in langdurig bruikleen gegeven aan de Universiteitsbibliotheek Amsterdam. In 2006 werd de gehele bibliotheek eigendom van de Stichting Bibliotheek van het Boekenvak.

Accruals

Aanvullingen worden niet verwacht.

Related Materials

Het archief maakt deel uit van het bruikleen van de Stichting Bibliotheek van het Boekenvak .

De Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam beheren zowel het fonds van Kruseman als de kast waarin hij de door hem uitgegeven boeken bewaarde. In de collectie prospectussen en personalia van de Bijzondere Collecties is een verzameling bedrijfsdocumentatie over A.C. Kruseman aanwezig.

Separated Materials

De correspondentie voor en de kopij van de door hem uitgegeven werken zijn ondergebracht bij de Bibliotheek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde te Leiden. Deze worden beheerd door de Universitaire Bibliotheken Leiden.

Bibliography

  • Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren (geraadpleegd 05-08-2016).
  • J.W. Enschedé. A.C. Kruseman. Amsterdam, 1899, 1902. (Bijdragen tot de geschiedenis van den Nederlandschen boekhandel, uitgegeven door de Vereeniging ter bevordering van de belangen des Boekhandels; deel 8 en 9).
  • F. Smit Kleine. Levensbericht van A.C. Kruseman. 11 Oct. 1818 - 15 April 1894. In: Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1897.

Processing Information

In de bibliotheek van de Vereeniging was het archief geplaatst in de collectie personalia en prospectussen. Na de overgang van deze bibliotheek naar de Universiteitsbibliotheek Amsterdam zijn de in de collectie aanwezige brieven en het overige handschriftelijke materiaal fysiek uit de collectie genomen en afzonderlijk beschreven. De brieven zijn in een aparte collectie brieven van A.C. Kruseman ondergebracht, het overige handschriftelijke materiaal is bij de collectie Handschriften van de KVB gevoegd. Het feit dat gekozen was voor ontsluiting op itemniveau heeft er toe geleid dat de oorspronkelijke ordening en het overzicht van het archief als geheel verloren zijn gegaan. Het materiaal is in 2012 beschreven in een archiefinventaris. Een concordantie verwijst van de oude signaturen (beginnend met BKr) naar de nieuwe inventarisnummers.

In 2014 is het archief in het kader van het landelijke conserveringsprogramma Metamorfoze gedigitaliseerd.

Title
Inventaris van het archief van A.C. Kruseman (1840-1894)
Author
M.S. Polak
Date
2014
Description rules
International Standard for Archival Description - General
Language of description
Dutch; Flemish
Script of description
Latin
Language of description note
Nederlands

Repository Details

Part of the Allard Pierson Repository

Contact:
Oude Turfmarkt 127-129
Amsterdam 1012 GC Nederland