Skip to main content

Collectie J.J.H.C. Houbolt

 Collection
Identifier: UBA406

Scope and Contents

De collectie bestaat uit gebruiksvoorwerpen uit het paleolithicum, mesolithicum, neolithicum en de ijzertijd, afkomstig uit geheel Indonesië. Het omvat werktuigen, zoals dissels, bijlen, messen, lemmetten, beitels en schrapers, wapens, zoals speer- en pijlpunten, en sporen van bewoning, zoals afslagen van vuurstenen.

Dates

  • Paleolithicum, mesolithicum, neolithicum, ijzertijd

Creator

Language of Materials

n.v.t.

Conditions Governing Access

Voor raadpleging is een bezoekers- of lenerspas van de Universiteitsbibliotheek Amsterdam vereist.

Conditions Governing Use

Bij raadpleging is het Reglement voor de gebruikers van de Bibliotheek van de Universiteit van Amsterdam van toepassing. Reproductie en reproductierechtvergoedingen conform de Tarieven en Diensten Universiteit van Amsterdam.

Het materiaal in deze collectie wordt uitsluitend ter inzage gegeven.

Biographical / Historical

J.J.H.C. Houbolt was van oorsprong een geoloog die in Indonesië op zoek was naar fosfaten die gebruikt werden voor bemesting. Deze fosfaten werden vooral aangetroffen in voormalige grotten, waar de uitwerpselen van vleermuizen zich hadden opgestapeld. Deze grotten werden echter in de prehistorie eveneens gebruikt voor bewoning. De beroemde Nederlandse archeoloog P.V. van Stein Callenfels haalde Houbolt over naar bewoningssporen te zoeken. Wat als hobby begon werd uiteindelijk zijn passie. Tussen 1931 en 1941 werden meer dan 200 grotten onderzocht, in 26 werden bewoningssporen gevonden. Behalve zijn promotie in Utrecht in 1957, op een proefschrift getiteld Surface sediments of the Persian Gulf near the Qatar Peninsula, zijn over Houbolt geen gegevens te vinden.

In 1959 werd aan de Universiteit van Amsterdam het Instituut voor Zuid-Aziatische Archeologie opgericht. De Indonesische prehistorie werd al langer gedoceerd, onder anderen door de paleontoloog Eugène Dubois van 1899 tot 1928, beroemd door zijn vondst van de schedel van de pithecanthropus (een vermeende 'missing link') en van 1946 tot 1958 door Th.P. Galestin. De hoogleraar-directeur van het nieuwe instituut was mevrouw J.E. van Lohuizen-de Leeuw (1919-1983).

Extent

965 items

Abstract in Dutch

Vondsten uit grotten en karsten verspreid over geheel Indonesië, afkomstig uit het paleolithicum, mesolithicum, neolithicum en de ijzertijd, verzameld in de periode 1931-1941 door de geoloog J.J.H.C. Houbolt. De collectie werd vanaf 1958 als studiecollectie gebruikt bij het Instituut voor Zuid-Aziatische Archeologie.

Abstract in English

Finds from caves and karsts throughout Indonesia dating from the Paleolithic, Mesolithic, Neolithic and the Iron Age, collected by the geologist J.J.H.C. Houbolt in the years 1931-1941. From 1958 the collection was used by the Instituut voor Zuid-Aziatische Archeologie (Institute for South Asian Archaeology) as a study collection.

Physical Location

Allard Pierson, Universiteit van Amsterdam

Other Finding Aids

  1. C.R. Hooijer. Indonesian prehistoric tools. A catalogue of the Houbolt collection. Leiden, 1969.
  2. Catalogus van de Universiteit van Amsterdam.

Custodial History

Houbolt wist zijn collectie tijdens de Japanse bezetting te beschermen, door ze als afzetting van zijn bloemenperken te gebruiken. Na de oorlog schonk hij zijn collecties aan verscheidene Nederlandse instellingen.

De collectie werd in 1959 geschonken aan het nieuw opgerichte Instituut voor Zuid-Aziatische Archeologie te Amsterdam, naar aanleiding van de aanstelling van J.E. van Lohuizen-de Leeuw als hoogleraar-directeur. Het vormde het eerste onderdeel van de later zeer omvangrijke studiecollecties van het instituut. In 1963 werd bij het Amsterdamse antiquariaat Aalderink een collectie Indonesische stenen werktuigen aangekocht als aanvulling op de collectie Houbolt. H.P. van Essenburg schonk in 1970 enkele objecten, die eveneens beschouwd worden als aanvulling.

Na de opheffing van het Instituut voor Zuid-Aziatische Archeologie in 1988 werden de studiecollecties overgedragen aan verscheidene instellingen.

Immediate Source of Acquisition

In 1988 werd het beheer van de collectie J.J.H.C. Houbolt overgedragen aan het Universiteitsmuseum, dat nu onderdeel uitmaakt van de Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam.

Accruals

De collectie is volledig overgedragen.

Related Materials

De Bijzondere Collecties beheren eveneens een andere collectie van het Instituut voor Zuid-Aziatische Archeologie, namelijk de collectie J.E. van Lohuizen-de Leeuw .

Daarnaast beheren de Bijzondere Collecties enkele losse objecten afkomstig uit het Instituut voor Zuid-Aziatische Archeologie, namelijk een portret van Eugène Dubois, hoogleraar in de archeologie, door hemzelf in 1929 geschonken aan de universiteit; een Chinese keizerlijke kast, geschonken in 1969; een hardhouten kamerscherm uit Japara in Noord-Java; en een Balinese schildering, beide geschonken in 1972.

Het Allard Pierson Museum beheert sinds 1989 de collectie Van der Sleen, bestaande uit circa 20.000 kralen uit de hele wereld, eveneens afkomstig uit het Instituut voor Zuid-Aziatische Archeologie.

Separated Materials

Onder het hoogleraarschap van Van Lohuizen-de Leeuw werden verscheidene collecties verworven voor het Instituut voor Zuid-Aziatische Archeologie, die na de opheffing van het instituut verspreid raakten.

De collectie van Willem Beijerinck, bestaande uit zes geslepen Indonesische werktuigen, in bruikleen sinds 1964, werd in 1988 geretourneerd aan de bruikleengever, de Koninklijke Academie van Wetenschappen.

De collectie Indonesische sculpturen van Meyer-Hessels, in bruikleen bij het Tropenmuseum vanaf 1947, in 1961 na bemiddeling van Lohuizen-de Leeuw aangekocht door de Universiteit van Amsterdam, werd in 1992 geschonken aan het Tropenmuseum. De collectie bestond oorspronkelijk uit 319 voorwerpen, voornamelijk kleine Indonesische sculpturen: 61 van goud, vijf van zilver, 257 van brons en drie van steen.

Bibliography

  • C.R. Hooijer. Indonesian prehistoric tools. A catalogue of the Houbolt collection. Leiden, 1969.
  • J.H. Houbolt. Bijdrage tot de kennis van de verspreiding van paleolitische artefacten in Nederlandsch-Indie. In: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde 80 (1940), p. 614-617.

General

De objecten kunnen online worden aangevraagd bij de collectiebeheerder.

Processing Information

De collectie is door het Universiteitsmuseum in de periode 1989-1997 aan het Tropenmuseum in bruikleen gegeven.

De oorspronkelijke objectnummering, aangebracht door het Instituut voor Zuid-Aziatische Archeologie, is aangehouden. De opeenvolgende inventarisnummers worden voorafgegaan door een H (H1 t/m H965).

Alle objecten zijn in 1998 ontsloten middels de catalogus van de Universiteit van Amsterdam.

Title
Inventaris van de collectie J.J.H.C. Houbolt (prehistorie)
Author
M. van Roon
Date
2013
Description rules
International Standard for Archival Description - General
Language of description
Dutch; Flemish
Script of description
Latin
Language of description note
Nederlands

Repository Details

Part of the Allard Pierson Repository

Contact:
Oude Turfmarkt 127-129
Amsterdam 1012 GC Nederland