Skip to main content

Collectie H.H.A. de Graaff

 Collection
Identifier: UBA404

Scope and Contents

De Graaff stelde zijn bibliotheek samen ten behoeve van zijn dissertatie De militair-rechterlijke organisatie 1795-1955 (Leiden, 1957) en vele hierop volgende publicaties op het terrein van militair straf- en tuchtrecht. De collectie omvat onder meer een aantal edities van het Corpus juris militaris van Pappus von Tratzberg (de oudste editie dateert uit 1657), verzameld door De Graaff in het kader van zijn onderzoek naar de periode 1590-1795.

De collectie omvat verder een groot aantal wetboeken van militair strafrecht, reglementen en handleidingen met betrekking tot militair recht en krijgstucht, naast ordonnanties van prins Willem III uit circa 1701. Handelingen van de Nederlandse Juristenvereniging, Handelingen van de Tweede Kamer en het Staatsblad zijn wel aanwezig maar niet in de catalogus beschreven. Wel beschreven is een aantal afzonderlijke besluiten en wetten zoals een Marsch reglement van 3 augustus 1814 uitgevaardigd bij Koninklijk Besluit.

Tot de oudste werken behoren: Der Römischen Kayserlichen Maiestat, unnd dess heyligen Reichsreutter Bestallung, 1571, De jure militari liber singularis van J. Voet, uit 1670, Recueil van de notabelste besoignes ende resolutiën van A. van Dalen, uit 1675; en Nadere ordre ende reglement op het stuck van de kleedinge der infanterye uit circa 1687.

Dates

  • 1571-1971

Creator

Language of Materials

Diverse talen, waaronder Nederlands, Frans, Spaans en Duits

Conditions Governing Access

Voor raadpleging is een bezoekers- of lenerspas van de Universiteitsbibliotheek Amsterdam vereist.

Conditions Governing Use

Bij raadpleging is het Reglement voor de gebruikers van de Bibliotheek van de Universiteit van Amsterdam van toepassing. Reproductie en reproductierechtvergoedingen conform de Tarieven en Diensten Universiteit van Amsterdam.

Het materiaal wordt alleen ter inzage gegeven.

Biographical / Historical

Herman Hendrik Albert de Graaff, geboren in Amsterdam in 1903, werd opgeleid aan de Koninklijke Militaire Academie. Daarna studeerde hij in Leiden af in Nederlands recht. Daar promoveerde hij in 1957 op een proefschrift getiteld: De militair-rechterlijke organisatie en haar verband met de bevelsverhoudingen bij de landmacht, 1795-1955. Zijn wetenschappelijke loopbaan begon in Leiden, waar hij in 1950 aan de Rijksuniversiteit benoemd werd tot privaatdocent in het militair straf- en tuchtrecht, in 1963 tot lector. In 1971 werd hij aan de Universiteit van Amsterdam benoemd tot bijzonder hoogleraar militair recht vanwege de Koninklijke Vereniging ter Beoefening van de Krijgswetenschap. Zijn oratie, getiteld Een grensverkenning, hield hij op 11 oktober 1971. Hij overleed op 5 juli 1972.

Extent

938 items

Abstract in Dutch

De bibliotheek van H.H.A. de Graaff (1903-1972), bijzonder hoogleraar militair recht aan de Universiteit van Amsterdam, werd door hem verzameld in het kader van zijn onderzoek.

Abstract in English

Herman Hendrik Albert de Graaff (1903-1972), endowed professor of military law at the University of Amsterdam, put together this library for research purposes.

Physical Location

Allard Pierson, Universiteit van Amsterdam

Other Finding Aids

  1. Militair recht. Lijst van werken uit de bibliotheek van wijlen Dr. H.H.A. de Graaff, bijzonder hoogleraar in het militair recht aan de Universiteit van Amsterdam. Amsterdam, 1974.
  2. Staf Chef Generale Staf/Bevelhebber Landstrijdkrachten, Sectie Krijgsgeschiedenis. Inventaris collectie Prof.mr.dr. H.H.A. de Graaff. 's-Gravenhage, 1974.
  3. Catalogus van de Universiteit van Amsterdam.

Immediate Source of Acquisition

De bibliotheek werd in 1972 aan de Universiteitsbibliotheek nagelaten.

Accruals

Aanvullingen worden niet verwacht.

Separated Materials

Het door De Graaff bij zijn studies verzamelde documentatiemateriaal berust bij het Nederlands Instituut voor Militaire Historie (collectienummer 432).

Bibliography

  • J.R. Defraipont. Catalogus catalogorum ad collectiones Bibliothecae Universitatis Amstelodamensis pertinens. Amsterdam, 1983.

General

Alle publicaties kunnen via de Catalogus van de Universiteit van Amsterdam worden aangevraagd.

Processing Information

In 1974 werd de collectie ontsloten middels een gedrukte catalogus. Deze voorlopige catalogus van de collectie De Graaff werd in hetzelfde jaar opgenomen in een inventaris van de Sectie Krijgsgeschiedenis van de Chef Generale Staf/Bevelhebber der Landstrijdkrachten. Deze inventaris bevat ook een overzicht van het door De Graaff bij zijn studies verzamelde documentatiemateriaal dat nu berust bij het Nederlands Instituut voor Militaire Historie.

Alle boeken zijn ontsloten via de catalogus van de Universiteit van Amsterdam.

Title
Inventaris van de collectie H.H.A. de Graaff (1571-1971)
Author
J.R. Defraipont
Date
2013
Description rules
International Standard for Archival Description - General
Language of description
Dutch; Flemish
Script of description
Latin
Language of description note
Nederlands

Repository Details

Part of the Allard Pierson Repository

Contact:
Oude Turfmarkt 127-129
Amsterdam 1012 GC Nederland