Skip to main content

Collectie J. de Bosch Kemper

 Collection
Identifier: UBA401

Scope and Contents

De collectie De Bosch Kemper bestaat uit een rijk geschakeerde bibliotheek van circa 1400 boeken. Verreweg het grootste deel daarvan zijn historische werken, voorts werken over staatkunde, rechtsgeleerdheid en staathuishoudkunde. De geschiedenis was voor de Bosch Kemper de overkoepelende discipline. De oudste uitgaven in de collectie zijn De Republica libri sex etc. uit 1609 van Jean Bodin en Syntaxeoon artis mirabilis en Commentaria in Syntaxis artis mirabilis uit 1610 van Pierre Grégoire. De rubriek 'algemene wetenschap in betrekking tot die der samenleving', wat ongeveer samenvalt met de moderne sociologie, bestaat uit slechts 23 titels met als enige bekende Herbert Spencers The study of sociology.

Dates

  • 1609-1878
  • Majority of material found within 1750-1878

Creator

Language of Materials

Diverse talen, waaronder Nederlands, Frans, Duits en Engels

Conditions Governing Access

Voor raadpleging is een bezoekers- of lenerspas van de Universiteitsbibliotheek Amsterdam vereist.

Conditions Governing Use

Bij raadpleging is het Reglement voor de gebruikers van de Bibliotheek van de Universiteit van Amsterdam van toepassing. Reproductie en reproductierechtvergoedingen conform de Tarieven en Diensten Universiteit van Amsterdam.

Het materiaal wordt alleen ter inzage gegeven.

Biographical / Historical

Jeronimo de Bosch Kemper (1808-1876) was jurist, socioloog, econoom, historicus en politicus. Hij studeerde rechten aan het Athenaeum Illustre in Amsterdam en promoveerde in 1830 in Leiden. Hij was van 1852 tot 1862 hoogleraar in het natuur-, volken- en staatsrecht aan het Athenaeum Illustre, de voorloper van de Universiteit van Amsterdam. Zowel voor als na zijn hoogleraarschap bekleedde hij politieke functies. Zo was hij lid van Gedeputeerde Staten en van de Tweede Kamer (1868-1869) en maakte hij deel uit van de Dubbele Kamer der Volksvertegenwoordiging.

Van zijn betrokkenheid bij de minstbedeelden getuigt zijn bekroonde Geschiedkundig onderzoek naar de armoede in ons vaderland, hare oorzaken en de middelen, die tot hare vermindering zouden kunnen worden aangewend, zijn inzending voor een prijsvraag van de Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen te Haarlem. De Bosch Kemper benaderde het vraagstuk in eerste instantie als een maatschappelijk probleem, dat hij ook statistisch in beeld bracht. Hij had er oog voor dat de verschillen tussen rijk en arm door de economische ontwikkeling toenamen. Behalve het bevorderen van christelijke deugden, zag de Bosch Kemper veel in volksontwikkeling, verbetering van het onderwijs en bevordering van een leescultuur. Hij richtte de stichting 'De vriend van armen en rijken' op en beheerde voor deze stichting het in 1875 opgeheven 'Leeskabinet voor den burger- en handwerksstand', waarin de bibliotheek van de redactie van het Staathuishoudkundig Jaarboekje was opgenomen.

Extent

ca. 1400 items

Abstract in Dutch

Collectie boeken met betrekking tot de wetenschap van de samenleving uit de bibliotheek van Jeronimo de Bosch Kemper (1808-1876). De collectie bevat met name historische werken, maar er zijn ook titels over staatkunde, rechtsgeleerdheid en economie.

Abstract in English

A collection of books relating to social sciences from the library of Jeronimo de Bosch Kemper (1808-1876). The collection is especially rich in historical works, but there are also titles on political science, jurisprudence and economics.

Arrangement

De catalogus De Bosch Kemper is, op uitdrukkelijke wens van de schenkers, gerangschikt volgens de indeling waarin De Bosch Kemper de stof had behandeld in zijn Handleiding tot de kennis van de wetenschap der zamenleving (Tweede stuk, Amsterdam, 1863).

Physical Location

Allard Pierson, Universiteit van Amsterdam

Other Finding Aids

  1. Catalogus van boeken betrekking hebbende op de wetenschap der samenleving, uit de biblioteek van wijlen Jhr. Mr. J. de Bosch Kemper. Aan de Bibliotheek der Universiteit van Amsterdam ten geschenke gegeven door zijne kinderen. Amsterdam, 1878.
  2. Catalogus van de Universiteit van Amsterdam.

Immediate Source of Acquisition

De collectie is kort na het overlijden van J. de Bosch Kemper in 1877 door zijn kinderen aan de Universiteitsbibliotheek geschonken.

Accruals

De collectie is volledig overgedragen.

Related Materials

In 1893 schonk de familie De Bosch Kemper de Universiteitsbibliotheek een tweede belangrijke collectie boeken over geschiedenis en staatswetenschappen.

Separated Materials

Een deel van de boekenverzameling van De Bosch Kemper is terechtgekomen bij de firma Frederik Muller & Co., die in 1884 en 1886 antiquariaatscatalogi van werken uit het bezit van De Bosch Kemper heeft uitgegeven. De catalogi omvatten 4601 titels. Een steekproef toont aan dat een aantal van de te koop aangeboden werken niet in de catalogi van de Universiteitsbibliotheek voorkomen.

Bibliography

General

Alle publicaties kunnen via de Catalogus van de Universiteit van Amsterdam worden aangevraagd.

Processing Information

In 1878 werd de collectie ontsloten middels een gedrukte catalogus. Alle boeken zijn ontsloten via de catalogus van de Universiteit van Amsterdam.

Title
Inventaris van de collectie J. de Bosch Kemper (1609-1878)
Author
J.R. Defraipont
Date
2013
Description rules
International Standard for Archival Description - General
Language of description
Dutch; Flemish
Script of description
Latin
Language of description note
Nederlands

Repository Details

Part of the Allard Pierson Repository

Contact:
Oude Turfmarkt 127-129
Amsterdam 1012 GC Nederland