Skip to main content

Collectie L. Lehmann

 Collection
Identifier: UBA397

Scope and Contents

De beschreven collectie bestaat uit algemene werken over geneeskunde en specialistische werken met betrekking tot verschillende geneeskundige disciplines.

Daarnaast bevat de collectie een aantal niet aan de geneeskunde gerelateerde titels, waaronder boeken over natuurwetenschappen, staatsinrichting, godsdienst, letterkunde en geschiedenis.

Tot de oudste werken in de collectie behoren teksten van Walter Hermann Ryff (Schwangerer Frauen Rosengarten uit 1561), van Eucharius Rösslin (Hebammenbüchlin. Vonder menschen empfengnus unnd geburt etc. editie 1565), van Trunconius (De custodienda puerorum sanitate etc. uit 1593) en van Petrus Forestus (Alcmarianus uit 1603). De meeste titels dateren van na 1750. Alle bekende vooraanstaande namen, zoals Vrolik, Camper, Halbertsma, Boerhaave, Moebius, Cabanis en Becquerel zijn vertegenwoordigd.

Dates

  • 1561-1880
  • Majority of material found within 1750-1880

Creator

Language of Materials

Diverse talen, waaronder Latijn, Frans, Grieks en Nederlands

Conditions Governing Access

Voor raadpleging is een bezoekers- of lenerspas van de Universiteitsbibliotheek Amsterdam vereist.

Conditions Governing Use

Bij raadpleging is het Reglement voor de gebruikers van de Bibliotheek van de Universiteit van Amsterdam van toepassing. Reproductie en reproductierechtvergoedingen conform de Tarieven en Diensten Universiteit van Amsterdam.

Het materiaal wordt alleen ter inzage gegeven.

Biographical / Historical

De collectie Lehmann bestaat uit de boekerijen van twee hoogleraren in de geneeskunde, Leopold Lehmann (1817-1880) en Jan van Geuns (1808-1880), en een verzameling boekwerken van Cornelis Everhardus Heynsius (1822-1886), arts in Amsterdam.

Leopold Lehmann werd geboren in Hildesheim in 1817 en studeerde vanaf 1835 geneeskunde aan het Athenaeum Illustre. Nadat hij enige tijd als assistent van professor Tilanus aan de Klinische School had gewerkt, promoveerde hij in 1841 in Utrecht. Hij werd – achtereenvolgens – lector, honorair hoogleraar en gewoon hoogleraar verloskunde aan de Klinische School. Bij de opheffing van de Klinische School ging hij tegelijk met Tilanus naar het Athenaeum Illustre en bij de oprichting van de universiteit werd hij gewoon hoogleraar in de verloskunde en de leer der vrouwenziekten. Hier heeft hij nog ruim tien jaar lesgegeven voordat hij in 1880 overleed. Lehmann had als gynaecoloog en verloskundige een goede naam, al ging hij niet altijd mee met de nieuwere richtingen op wetenschappelijk gebied, zoals bijvoorbeeld de antiseptische behandeling van kraamvrouwen. Dat vond hij overbodig. Hij publiceerde veel.

Jan van Geuns werd in 1808 in Amsterdam geboren. Ook hij studeerde als medicus aan het Athenaeum Illustre. Hij promoveerde in 1833 te Leiden. Tijdens het bewerken van zijn proefschrift werkte hij in Amsterdam als wijkdokter en assisteerde hij bij de bestrijding van de cholera die in 1832 heerste. Hij reisde enige jaren door Europa om medische colleges te volgen aan de belangrijkste universiteiten en vestigde zich daarna in Amsterdam als arts. In 1846 werd hij benoemd tot buitengewoon hoogleraar in de pathologie en de gerechtelijke geneeskunde aan het Athenaeum Illustre. Hij aanvaardde deze positie pas toen hem ook de gelegenheid werd geboden patiënten te behandelen en deze voor het onderwijs in het Binnengasthuis te gebruiken. In 1857 werd hij als gewoon hoogleraar aan het Athenaeum Illustre en de Klinische School belast met het onderwijs in de algemene ziektekunde, de gerechtelijke ziektekunde en de geneeskundige praktijk van het ziekbed. Hieraan verbond hij zijn lessen in de pathologische anatomie, in de fysische diagnostiek en in het chemisch en microscopisch onderzoek, waardoor zijn onderwijs zeer breed werd. Hij werd hoog gewaardeerd, niet alleen door zijn ambtgenoten en vele geneeskundigen, maar ook door zijn leerlingen. Tot 1873 werkte hij als hoogleraar en verkreeg, toen hij ontslag vroeg, de titel professor honorarius. Tot 1879 werkte hij nog als consultatief geneeskundige. Hij overleed in 1880 in Amsterdam.

Cornelis Everhardus Heynsius werd in 1822 in Moordrecht geboren. Ook hij studeerde geneeskunde te Amsterdam en promoveerde in 1844 te Leiden. Hij was betrokken bij de bestrijding van pokken op het eiland Urk en vestigde zich vervolgens als arts in Amsterdam. Heynsius was ook buiten de medische sector maatschappelijk zeer actief. Zo was hij initiatiefnemer en oprichter van de Vereeniging ten behoeve der arbeidersklasse, die verbetering van de huisvesting van arbeiders beoogde. Ook speelde hij een rol in de oprichting van de Burger-Bouwmaatschappij en van het Algemeen Ziekenfonds. Ook was hij actief in de vereniging 'Het Witte Kruis' en in het zedelijk lichaam 'Charitas'. Hij overleed in 1886 in Amsterdam.

Extent

ca. 2000 items

Abstract in Dutch

De boekerijen van drie negentiende-eeuwse geneeskundigen: prof. dr. Leopold Lehmann (1817-1880), prof. dr. Jan van Geuns (1808-1880) en de Amsterdamse arts dr. C.E. Heynsius (1822-1886). De hoogleraren Lehmann en Van Geuns waren verbonden aan het Athenaeum Illustre en de Universiteit van Amsterdam. Lehmann werkte in de verloskunde, Van Geuns was hoogleraar in de gerechtelijke geneeskunde, waaraan hij ook zijn lessen in de pathologische anatomie en de fysische diagnostiek verbond. Cornelis Heynsius was naast arts ook maatschappelijk zeer betrokken, onder meer als oprichter van de Vereeniging ten behoeve der arbeidersklasse.

Abstract in English

The libraries of three nineteenth-century medical doctors: Prof. Leopold Lehmann (1817-1880), Prof. Jan van Geuns (1808-1880) and the Amsterdam physician Dr C.E. Heynsius (1822-1886). Professors Lehmann and Van Geuns were affiliated with the Athenaeum Illustre and the University of Amsterdam. Lehmann worked in obstetrics, Van Geuns was professor of forensic pathology, which also involved lecturing on pathological medicine and physical diagnostics. Cornelis Heynsius was not only a physician but also an active and socially committed man. As such he founded the Vereeniging ten behoeve der Arbeidersklasse (society in support of the working classes).

Physical Location

Allard Pierson, Universiteit van Amsterdam

Other Finding Aids

  1. Catalogus van de bibliotheken van wijlen de hoogleeraren Dr. L. Lehmann en Dr. J. van Geuns en van eene verzameling boekwerken geschonken door Dr. C.E. Heynsius. Amsterdam, 1883.
  2. Catalogus van de Universiteit van Amsterdam.

Immediate Source of Acquisition

De bibliotheken van Lehmann en Van Geuns werden in 1880 en 1881 door hun erven geschonken aan de bibliotheek van de Universiteit van Amsterdam; in 1881 werden hieraan de boeken van Heynsius toegevoegd.

Accruals

De collectie is volledig overgedragen.

Bibliography

General

Alle publicaties kunnen via de Catalogus van de Universiteit van Amsterdam worden aangevraagd.

Processing Information

In 1883 werd de collectie ontsloten in een gedrukte catalogus. Alle boeken zijn ontsloten via de catalogus van de Universiteit van Amsterdam.

Title
Inventaris van de collectie L. Lehmann (1561-1880)
Author
J.R. Defraipont
Date
2013
Description rules
International Standard for Archival Description - General
Language of description
Dutch; Flemish
Script of description
Latin
Language of description note
Nederlands

Repository Details

Part of the Allard Pierson Repository

Contact:
Oude Turfmarkt 127-129
Amsterdam 1012 GC Nederland