Skip to main content

Bibliotheek van het Koninklijk Wiskundig Genootschap

 Collection
Identifier: UBA396

Scope and Contents

De collectie bevat ongeveer 8600 gedrukte werken, waarvan zo'n 2200 van voor 1800, circa 1950 tijdschriften en bijna vijftig seriƫle publicaties.

Van de zeventiende-, achttiende- en negentiende-eeuwse handschriften in het bezit van het Genootschap schreef de Inspecteur der Boekerij in zijn jaarverslag over de periode april 1969-maart 1970: 'De studie van mw. Y. Dold-Samplonius betreft 65 in de U.B. aanwezige manuscripten (bezit van het W.G. ) uit de 17e, 18e en 19e eeuw, waaronder nagelaten papieren van Thomas Jan Stieltjes, een handschrift van A.B. Strabbe (de oprichter van het W.G.) en de feestrede van A. van der Swan op de 50e algemene vergadering van het W.G. (22 april 1829). Het oudste manuscript is uit 1603 (Jan Pietersz. Dou: Den Hutspot der Geometrye)'.

Daarnaast bevat de boekerij onder andere de volgende werken: Disquisitiones arithmeticae door Carl Friedrich Gauss (Leipzig, 1801) en Eulers Algebra in het Nederlands (in twee delen uitgekomen in 1773 en 1807). Verder zijn er vele uitgaven van de Elementen van Euclides en werken van Apollonius.

In het verslag van de Inspecteur der Boekerij van 30 april 1932, vermeldde prof. dr. G. Mannoury, het volgende geschenk: The Rhind Papyrus, British Museum. 2 volumes, 'een uiterst kostbaar en fraai uitgevoerde reproductie van dit beroemde manuscript, ontvangen van den Heer Wijdenes'.

Dates

 • 1496-2000

Creator

Language of Materials

Diverse talen, waaronder Nederlands, Duits, Latijn en Engels

Conditions Governing Access

Voor raadpleging is een bezoekers- of lenerspas van de Universiteitsbibliotheek Amsterdam vereist.

Conditions Governing Use

Bij raadpleging is het Reglement voor de gebruikers van de Bibliotheek van de Universiteit van Amsterdam van toepassing. Reproductie en reproductierechtvergoedingen conform de Tarieven en Diensten Universiteit van Amsterdam.

Het materiaal wordt alleen ter inzage gegeven.

Biographical / Historical

Het Wiskundig Genootschap onder de zinspreuk 'Een onvermoeide arbeid komt alles te boven' werd in 1778 in Amsterdam opgericht. Het genootschap heeft onder meer als doel de beoefening van de wiskunde te bevorderen door het in stand houden en uitbreiden van een boekerij. Het belang van een bibliotheek van wiskundige werken werd door het Genootschap erkend toen in 1813 de eerste bibliothecaris, Jacob de Gelder, werd aangesteld.

Extent

ca. 10.000 items

Abstract in Dutch

De boekerij van het Wiskundig Genootschap, dat in 1778 is opgericht. Het genootschap heeft tot doel de beoefening van de wiskunde te bevorderen onder meer door het in stand houden van een boekerij. Deze boekerij bevat ook handschriften uit de zeventiende, achttiende en negentiende eeuw.

Abstract in English

The library of the Wiskundig Genootschap (Mathematical Society) which was founded in 1778. The society aims to promote the practice of mathematics through several means, one of which is maintaining a library. The collection also contains manuscripts from the seventeenth, eighteenth and nineteenth centuries.

Physical Location

Allard Pierson, Universiteit van Amsterdam

Other Finding Aids

 1. Y. Dold-Samplonius. Die Handschriften der Amsterdamer Mathematischen Gesellschaft. Leiden, 1968.
 2. G. Mannoury. Systematische Catalogus van de boekerij van het Wiskundig Genootschap "Een onvermoeide arbeid komt alles te boven" te Amsterdam, tevens bevattende de wiskundige werken toebehoorende aan de Universiteits-Bibliotheek der gemeente Amsterdam. Amsterdam, 1907.
 3. Catalogus van de boeken, uitmakende de boekerij van het Wiskundig Genootschap: "Een onvermoeide arbeid komt alles te boven", te Amsterdam, benevens het reglement voor de leden. Amsterdam, 1874-1879.
 4. Catalogus van de boeken, uitmakende de boekerij van het Wiskundig Genootschap: "Een onvermoeide arbeid komt alles te boven", te Amsterdam, benevens het reglement voor de leden. Amsterdam, 1862.
 5. Reglement voor de leden en Catalogus van de boeken, uitmakende de Boekerij van het Wiskundig Genootschap: "Een onvermoeide arbeid komt alles te boven", te Amsterdam. Amsterdam, 1831-1849.
 6. A.J. van Pesch, J.F. van Someren. Catalogus der bibliotheek van het Wiskundig Genootschap "Een onvermoeide arbeid komt alles te boven". Amsterdam, 1883.
 7. Catalogus van de Universiteit van Amsterdam.

Custodial History

Enkele van de oudste boeken werden verworven als gift van het Wiskundige Genootschap uit Hamburg. Aanvankelijk bevond de bibliotheek zich ten huize van de bibliothecarissen van het Genootschap.

Immediate Source of Acquisition

In 1880 werd de bibliotheek in bruikleen gegeven aan de Universiteitsbibliotheek Amsterdam. Het Wiskundig Genootschap was een van de eerste genootschappen waarmee de universiteitsbibliotheek een dergelijke bruikleenovereenkomst afsloot. De overeenkomst werd in 1934 en in 1965 gewijzigd; in november 2012 is een nieuwe bruikleenovereenkomst gesloten.

Accruals

Aanvullingen worden niet verwacht.

Bibliography

 • J.R. Defraipont. Catalogus catalogorum ad collectiones Bibliothecae Universitatis Amstelodamensis pertinens. Amsterdam, 1983.
 • De Boekerij van het Koninklijk Wiskundig Genootschap. In: Nieuw Archief voor Wiskunde 5/11, 01-03-2010.
 • Koninklijk Wiskundig Genootschap (geraadpleegd op 07-05-2013).

General

Alle publicaties kunnen via de Catalogus van de Universiteit van Amsterdam worden aangevraagd.

Processing Information

Er zijn in totaal vijf catalogi van de boekerij uitgegeven, in 1831, 1862, 1874, 1883 en 1907. De catalogus uit 1907 bevat 4305 titels. Deze catalogus bevat echter ook een overzicht van de wiskundige werken die toen toebehoorden aan de Universiteitsbibliotheek Amsterdam. De eerste catalogus is slechts gerangschikt op formaat: folio, quarto en octavo. Alle volgende catalogi zijn systematisch ingericht op onderwerp.

Van de werken die na 1907 aan de boekerij zijn toegevoegd is geen gedrukt overzicht bekend. Via de jaarverslagen van de Inspecteur der Boekerij, opgenomen in de verslagen van de Algemene Ledenvergaderingen van het genootschap, kan een deel van de boeken die het genootschap door schenking, aankoop of ruil verwierf, getraceerd worden. Tijdschriften werden vaak verkregen door ruil onder meer met het tijdschrift Nieuw Archief voor Wiskunde en de Indagationes Mathematicae, een reprint van het wiskundedeel van de Proceedings van de KNAW.

In 1968 verscheen een catalogus van zeventiende-, achttiende- en negentiende-eeuwse handschriften van het genootschap door Y. Dold-Samplonius. Van alle manuscripten werden daarin uitvoerig titel en inhoud vermeld, met commentaar en bibliografische gegevens.

Alle boeken zijn ontsloten via de catalogus van de Universiteit van Amsterdam.

Title
Beschrijving van de bibliotheek van het Koninklijk Wiskundig Genootschap (1496-2000)
Author
J.R. Defraipont
Date
2013
Description rules
International Standard for Archival Description - General
Language of description
Dutch; Flemish
Script of description
Latin
Language of description note
Nederlands

Repository Details

Part of the Allard Pierson Repository

Contact:
Oude Turfmarkt 127-129
Amsterdam 1012 GC Nederland