Skip to main content

Bibliotheca Auerbachiana

 Collection
Identifier: UBA379

Scope and Contents

De collectie bestaat uit circa 52 vulgairgriekse en religieuze werken, gedrukt voor 1800. Hiervan zijn er twee uit de zestiende, 19 uit de zeventiende en 31 uit de achttiende eeuw. Meer dan de helft (31 titels) is in Venetië gedrukt; Rome volgt met vier drukken en Padua, Triëst en Verona met ieder één. Buiten Italië zijn Genève (drie drukken), Constantinopel, Leipzig en Parijs (ieder twee) en Augsburg, St. Petersburg en Wenen (ieder een) vertegenwoordigd. In Amsterdam is in 1706 door Dirk en Hendrik Bruyn een polemiek van Frangiskos Prossalentēs gedrukt getiteld Ho hairetikos didaskalos. Deze polemiek heeft de vorm van een dialoog met Benjamin Woodroffe, rector van Gloucester Hall, wiens leerling hij was geweest. Prossalensēs had namelijk enige tijd in Oxford gestudeerd en zich geërgerd aan de leerstellige inzichten van zijn hoogleraren, en vooral die van Woodroffe.

Het oudste boek uit de collectie is een Griekse vertaling van de Catechismus van Calvijn, in 1551 gedrukt door Robertus Stephanus te Genève.

Van de religieuze werken uit de collectie (in totaal 24) verdienen behalve de reeds genoemde Calvijnvertaling ook vertalingen van de Parvus Catechismus van Petrus Canisius (Augsburg 1613) en de Dottrina cristiana van Robertus Bellarminus (Parijs 1633 en Rome 1637) de aandacht, alsook een vulgairgriekse bewerking van het Nieuwe Testament, in opdracht van Kyrillos Loukaris, patriarch van Constantinopel gemaakt door Maximos Kallioupolitēs en in 1638 door Pierre Aubert in Genève gedrukt.

De inhoud van de niet-religieuze titels is zeer gemengd. Er zijn drie woordenboeken en drie grammatica's, waaronder de Stichyologia technologikē van Bessarion Makrēs (Venetië: Antonio Bortoli, 1768), een grammatica in dialoogvorm, die veel invloed heeft gehad.

Er is ook belletrie: onder andere twee vulgairgriekse bewerkingen van de Batrachomyomachia en de Erotokritos van Bikentios Kornaros, uitgegeven bij Nikolaos Glykys te Venetië in 1777. Een historisch werk is Marinos Mpounialēs' Diēgēsis tou polemou tou en tēi nēsoi Kretes genomenou (Venetië: Andrea Giuliani, 1681) over de verovering van Kreta door de Turken in 1669. Vermelding verdienen ten slotte nog een Epistolarion (cursus in het schrijven van brieven) van Spyridōn Mēlias (Venetië: Nikolaos Glykys, 1759) en de eveneens bij Glykys in circa 1790 uitgekomen Portolanos, een lijst van zeehavens met opgave van afstanden.

Dates

  • 1500-1800

Creator

Language of Materials

Klassiek Grieks en Nieuwgrieks

Conditions Governing Access

Voor raadpleging is een bezoekers- of lenerspas van de Universiteitsbibliotheek Amsterdam vereist.

Conditions Governing Use

Bij raadpleging is het Reglement voor de gebruikers van de Bibliotheek van de Universiteit van Amsterdam van toepassing. Reproductie en reproductierechtvergoedingen conform de Tarieven en Diensten Universiteit van Amsterdam.

Het materiaal wordt alleen ter inzage gegeven.

Biographical / Historical

De collectie is bijeengebracht door de Amsterdamse bibliofiel Paul Auerbach (1897-1944), die een belangrijk deel van zijn leven heeft besteed aan het opbouwen van een belangrijke filologische boekerij op het gebied van de Byzantinologie en het Nieuwgrieks. De meest kostbare onderdelen hieruit vormen de collectie Nieuwgriekse drukken uit de zestiende tot achttiende eeuw en de vroege drukken in het klassiek Grieks. In de Tweede Wereldoorlog moest Auerbach onderduiken en werd zijn bibliotheek door goede vrienden op verschillende plaatsen in het land in veiligheid gebracht. Auerbach overleefde de oorlog niet.

Extent

ca. 100 items

Abstract in Dutch

Collectie vulgairgriekse en religieuze werken (1551-1799) bijeengebracht door de Amsterdamse bibliofiel Paul Auerbach (1897-1944). De collectie bevat een boekerij op het gebied van de Byzantinologie en het Nieuwgrieks, met onder andere vroege drukken in het klassiek Grieks en een collectie Nieuwgriekse drukken uit de zestiende tot achttiende eeuw en postincunabelen, waarvan een Griekse vertaling van de Catechismus van Calvijn uit 1551 het oudste is. Behalve religieuze werken en vertalingen daarvan uit de zeventiende eeuw, zijn er ook niet-religieuze werken. Deze zijn zeer gemengd en bevatten naast bellettrie ook historische en filologische werken zoals woordenboeken en grammatica's.

Abstract in English

A collection of popular Greek and religious Greek publications (1551-1799) brought together by the Amsterdam bibliophile Paul Auerbach (1897-1944). The collection includes a library in the field of Byzantinology and modern Greek, with, among other things, early prints in classical Greek and a collection of modern Greek prints from the sixteenth to eighteenth century. The collection also includes post-incunabula, the oldest of which is a Greek translation of Calvin's Catechism dating from 1551. Apart from religous publications and translations of these from the seventeenth century, there are also nonreligious works. These are very miscellaneous and range from literature to historical and philological publications, such as dictionaries and grammar books.

Physical Location

Allard Pierson, Universiteit van Amsterdam

Other Finding Aids

  1. M.C. Keyser, A.F. van Gemert en W.F. Bakker. Bibliotheca Auerbachiana: catalogus van de collectie Neograeca bijeengebracht door Paul Auerbach, I: Vulgairgriekse en religieuze werken gedrukt voor 1800. Amsterdam, 1973.
  2. Catalogus van de Universiteit van Amsterdam.

Immediate Source of Acquisition

De vrienden bij wie Auerbach zijn collectie had ondergebracht, stelden pogingen in het werk om de verzameling te verwerven voor de Universiteitsbibliotheek Amsterdam. Het was immers altijd de wens van Auerbach geweest dat zijn boeken na zijn dood daar een plaats zouden krijgen. In 1948 kon deze wens voor wat de Nieuwgriekse drukken uit de zestiende tot achttiende eeuw in vervulling gaan. Tien jaar later lukte het ook de Griekse postincunabelen aan te kopen.

Accruals

Aanvullingen worden niet verwacht.

Bibliography

  • J.R. Defraipont. Catalogus catalogorum ad collectiones Bibliothecae Universitatis Amstelodamensis pertinens. Amsterdam, 1983.

General

Alle publicaties kunnen worden aangevraagd via de Catalogus van de Universiteit van Amsterdam.

Processing Information

In 1973 verscheen de catalogus van de collectie, die uitgegeven werd naar aanleiding van een tentoonstelling, ingericht door het Byzantijns-Nieuwgrieks Seminarium van de Universiteit van Amsterdam tussen 9 april en 4 mei 1973. De catalogus is chronologisch geordend.

Title
Inventaris van de Bibliotheca Auerbachiana (1500-1800)
Author
J.R. Defraipont, A.C. Meulepas-Broek
Date
2012
Description rules
International Standard for Archival Description - General
Language of description
Dutch; Flemish
Script of description
Latin
Language of description note
Nederlands
Edition statement
Eerste versie 1983, tweede herziene versie 2012

Repository Details

Part of the Allard Pierson Repository

Contact:
Oude Turfmarkt 127-129
Amsterdam 1012 GC Nederland