Skip to main content

Collectie Leo Polak

 Collection
Identifier: UBA373

Scope and Contents

De collectie bestaat uit ruim 2000 boeken, voornamelijk op het gebied van filosofie, literatuur en rechtswetenschap. Zij getuigt van een grote bibliofiele belangstelling. Een aanzienlijk deel hiervan bestaat uit zeventiende en achttiende eeuwse drukken op het gebied van de Verlichting.

Dates

  • 16de-19de eeuw

Creator

Language of Materials

Diverse talen, waaronder Nederlands, Duits, Frans, Latijn en Engels

Conditions Governing Access

De collectie is toegankelijk voor onderzoek.

Conditions Governing Use

Bij raadpleging is het Reglement voor de gebruikers van de Bibliotheek van de Universiteit van Amsterdam van toepassing. Reproductie en reproductierechtvergoedingen conform de Tarieven en Diensten Universiteit van Amsterdam.

Biographical / Historical

Leo Polak (Steenwijk 1880-Sachsenhausen 1941) was filosoof en strafrechtstheoreticus. Na het eindexamen aan het gymnasium te Zwolle in 1898 schreef hij zich in als student rechtswetenschap aan de Universiteit van Amsterdam. Daar legde hij in 1903 cum laude het doctoraal examen af. Als voorbereiding op een dissertatie over de vergeldingsgedachte in de rechtspraak begon hij een studie wijsbegeerte in Amsterdam. Op grond van zijn publicatie Kennisleer contra materie-realisme werd hij in 1913 aangesteld als privaatdocent voor kennistheorie aan de Universiteit van Amsterdam. Tijdens zijn studie wijsbegeerte ontdekte Polak zijn intellectuele verwantschap met de toenmalige hoogleraar wijsbegeerte in Groningen, Gerard Heymans. De waardering bleek wederzijds. Heymans wist in 1922 een doctoraat honoris causa in de wijsbegeerte voor Polak te bewerkstelligen, waarmee deze feitelijk aangewezen was om Heymans op te volgen. Inmiddels was Polak in 1921 gepromoveerd op het eerste deel van zijn De zin der vergelding. Een strafrechts-filosofies onderzoek. Stond hij aan het begin van zijn studie nog afwijzend ten opzichte van de vergeldingsgedachte, zijn proefschrift was juist een verdediging van dit principe. Ironisch genoeg week hij juist op het gebied van de rechtsfilosofie af van zijn voorganger Heymans. Voordat hij in 1928 uiteindelijk Heymans opvolgde als hoogleraar wijsbegeerte in Groningen, was Polak vanaf 1925 bijzonder hoogleraar rechtsfilosofie aan de Universiteit Leiden. Na zijn benoeming in Groningen stokten zijn wetenschappelijke publicaties. Wel publiceerde hij talrijke artikelen en redevoeringen voor een breder publiek. Zo verscheen in 1936 in boekvorm: Sexuele ethiek, geschreven op verzoek van de Nederlandse afdeling van de Wereldbond voor sexuele hervorming. In november 1940 werd Polak door de bezetter als hoogleraar van joodse afkomst op non-actief gesteld. Het jaar daarop werd hij gearresteerd. Op 9 december 1941 bezweek hij in het concentratiekamp Sachsenhausen.

Extent

ca. 2000 items

Abstract in Dutch

De collectie Leo Polak bestaat uit ongeveer 2000 boeken uit de nalatenschap van strafrechtstheoreticus en filosoof Leo Polak (1880-1941).

Abstract in English

The Leo Polak collection consists of circa 2,000 books from the estate of criminal law theorist and philosopher Leo Polak (1880-1941).

Physical Location

Allard Pierson, Universiteit van Amsterdam

Other Finding Aids

  1. Catalogus van de Universiteit van Amsterdam. (Nog niet alle titels zijn via de catalogus aan de collectiebeschrijving gelinkt. Daar wordt nog aan gewerkt)..
  2. Catalogus van de bibliotheek nagelaten door prof. mr. dr. Leo Polak in bruikleen gegeven door de Leo Polak-Stichting. Amsterdam, 1949. Met een voorwoord van H. de la Fontaine Verwey.

Custodial History

De collectie is bijeengebracht door Leo Polak en aangevuld door de erven in de Leo Polak Stichting.

Immediate Source of Acquisition

Kort na de oorlog werd de Leo Polak Stichting opgericht. De Universiteitsbibliotheek Amsterdam verwierf de boekencollectie van Leo Polak in bruikleen. In 2011 werd de collectie door één van de dochters aangevuld met een tweede verzameling boeken uit zijn nalatenschap, samen met zijn dagboeken. Tegelijkertijd werd bepaald dat het bruikleen van de Bibliotheek Leo Polak zou worden omgezet in een schenking.

Accruals

Er worden in de toekomst geen aanvullingen verwacht.

Related Materials

De collectie en het archief van Leo Polak zijn verwant aan de Wijsgerige Verzameling van de Universiteit van Amsterdam, ofschoon ze daar geen deel van uitmaken. Wel onderdeel van de Wijsgerige Verzameling is het Archief van Gerardus Heymans, geestverwant en voorganger van Leo Polak.

Separated Materials

Het Allard Pierson beheert naast de boekencollectie ook het Archief van Leo Polak

Bibliography

  • P. Spigt (red.), Prof. Mr. Dr. Leo Polak: een erflater van onze beschaving: herdacht door vrienden en collegae gevolgd door de voordracht de zin van de dood. Amsterdam, 1946

Processing Information

De gedrukte boeken uit de Bibliotheek Leo Polak zijn beschikbaar via de online catalogus van de Universiteit van Amsterdam. Voor de toegankelijkheid is de vermelding “Bibliotheek Leo Polak” opgenomen. Nog niet alle titels zijn via de catalogus aan de collectiebeschrijving gelinkt. Daar wordt nog aan gewerkt.

Title
Beschrijving van de collectie Leo Polak, 16de-19de eeuw
Author
L.T. Monfils, R.F.A. Kuijpers
Date
2020
Description rules
International Standard for Archival Description - General
Language of description
Dutch; Flemish
Script of description
Latin
Language of description note
Nederlands
Edition statement
Eerste versie 2011, tweede herziene versie 2020

Repository Details

Part of the Allard Pierson Repository

Contact:
Oude Turfmarkt 127-129
Amsterdam 1012 GC Nederland