Skip to main content

Collectie J.K.W. Quarles van Ufford

 Collection
Identifier: UBA334

Scope and Contents

Quarles van Ufford schreef over talrijke onderwerpen. Op het gebied van de koloniale politiek ging het bijvoorbeeld over de financiële politiek van Nederlands-Indië, over de Atjeh-oorlog en de ontwikkeling van Sumatra, maar hij schreef ook over Brits-Indië, de opiumkwestie en de landrente. Ook aan andere onderwerpen besteedde hij aandacht, zoals bijvoorbeeld aan sociale vraagstukken, economie, internationale politiek en zelfs kunst en wetenschappen.

Over de handschriften, die Quarles van Ufford eveneens naliet, schreef C.P. Burger, bibliothecaris van de Universiteitsbibliotheek, in het voorwoord van de catalogus: "… dictaten en aanteekeningen uit zijn jongen tijd, dan annotaties van staatkundigen en economischen aard en vooral betrekkelijk koloniale zaken, gedurende vele jaren gemaakt, tot bundels vereenigd en van indices voorzien, eindelijk briefwisseling over publicaties van zijn hand en correspondenties door hem gevoerd als lid en bestuurder van verschillende genootschappen en commissies".

Tot de oudste titels behoren: Javaense reyse, gedaen van Batavia over Samarangh na de konincklijcke hoofd-plaets Mataram, door de Heere N.N. [Rijklof van Goens] uit 1666, Histoire de l'isle de Ceylan uit 1701 van J. Ribeyro en Naauwkeurige naamlyst der plantagien en gronden, in de colonie Suriname uit 1784.

Onder de koloniale tijdschriften bevinden zich ook jaarverslagen, almanakken en statistieken, alsmede exemplaren van het Naam-boekje van de Wel Ed. heeren der hooge Indiasche regeringe, gequalificeerde persoonen enz. op Batavia uit 1751, 1764, 1766, 1783, 1794 en 1796 en van Naamregisters uit dezelfde periode.

Dates

  • 1666-1903
  • Majority of material found within na 1850

Creator

Language of Materials

Diverse talen, waaronder Nederlands, Frans, Duits en Engels

Conditions Governing Access

Voor raadpleging is een bezoekers- of lenerspas van de Universiteitsbibliotheek Amsterdam vereist.

Conditions Governing Use

Bij raadpleging is het Reglement voor de gebruikers van de Bibliotheek van de Universiteit van Amsterdam van toepassing. Reproductie en reproductierechtvergoedingen conform de Tarieven en Diensten Universiteit van Amsterdam.

Het materiaal wordt alleen ter inzage gegeven.

Biographical / Historical

Jonkheer Jacob Karel Willem Quarles van Ufford (1818-1902) was enige jaren adjunct-commies en commies aan het ministerie van Binnenlandse Zaken, onder meer onder Thorbecke. In 1857 werd hij overgeplaatst naar het ministerie van Koloniën, waar hij hoofdcommies en referendaris was tot hij in 1871 ontslag nam. Al in 1848 schreef Quarles van Ufford artikelen over talrijke onderwerpen in kranten en tijdschriften, maar zijn belangstelling ging vooral uit naar koloniale zaken. Zo heeft hij veertig jaar lang bijdragen geleverd, de zogenaamde 'kronieken', aan De economist. Zijn ambtelijke loopbaan eindigde met zijn ontslag, maar hij bleef actief. Hij besteedde aandacht aan koloniale aangelegenheden en schreef talrijke artikelen, waaruit blijkt dat hij twijfelde aan de juistheid van de koloniale politiek. Aanvankelijk was hij voorstander van een 'vaste bijdrage' van de koloniën en van het cultuurstelsel, maar later beschouwde Quarles het zich toe-eigenen der 'Indische millioenen' als misdadig. Met het klimmen der jaren nam de strijdlust in zijn geschriften af. Quarles van Ufford stierf op 9 maart 1902.

Extent

683 items

Abstract in Dutch

Collectie publicaties en handschriften met betrekking tot de koloniale politiek van J.K.W. Quarles van Ufford (1818-1902), aanvankelijk werkzaam bij het ministerie van Binnenlandse Zaken, later bij het ministerie van Koloniale Zaken. Hij leverde vele bijdragen aan kranten en tijdschriften. Tot de handschriften behoren dictaten, aantekeningen en correspondentie.

Abstract in English

A collection of publications and manuscripts relating to the colonial politics of J.K.W. Quarles van Ufford (1818-1902), who initially worked for the Ministry of the Interior, later the Ministry of Colonial Affairs. He was a prolific contributor to newspapers and periodicals. Among the manuscripts are lecture notes, notes and correspondence.

Physical Location

Allard Pierson, Universiteit van Amsterdam

Other Finding Aids

  1. Aanwinsten betreffende de koloniën in de bibliotheek der universiteit van Amsterdam, gedeeltelijk behoorende tot de Koloniale boekerij van wijlen Jhr. Mr. J.K.W. Quarles van Ufford. Met ene lijst der koloniale tijdschriften. Amsterdam, 1902.
  2. Catalogus van de Universiteit van Amsterdam.

Immediate Source of Acquisition

De collectie is na het overlijden van Quarles van Ufford door de familie aan het Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap (KNAG) geschonken en toegevoegd aan het bruikleen van het KNAG in de Universiteitsbibliotheek Amsterdam. Daarbij hoorde ook een kastje met de handschriften van Quarles van Ufford.

Accruals

De collectie is volledig overgedragen.

Bibliography

General

Alle publicaties kunnen via de Catalogus van de Universiteit van Amsterdam worden aangevraagd.

Processing Information

In 1904 werd de collectie ontsloten middels een gedrukte catalogus. Alle boeken zijn ontsloten via de catalogus van de Universiteit van Amsterdam.

Title
Inventaris van de collectie J.K.W. Quarles van Ufford (1666-1903)
Author
J.R. Defraipont
Date
2013
Description rules
International Standard for Archival Description - General
Language of description
Dutch; Flemish
Script of description
Latin
Language of description note
Nederlands

Repository Details

Part of the Allard Pierson Repository

Contact:
Oude Turfmarkt 127-129
Amsterdam 1012 GC Nederland