Skip to main content

Collectie van het Economisch-Geografisch Instituut van de Erasmus Universiteit Rotterdam

 Collection
Identifier: UBA324

Scope and Contents

De collectie bestaat volledig uit kaartbladen. Topografisch ligt het accent op Nederland en de omringende landen. Thematisch zijn het vooral politiek-administratieve kaarten en kaarten over de aanwezigheid en exploitatie van energiebronnen.

Dates

  • 1900-2000
  • Majority of material found within 1960-1990

Creator

Language of Materials

Nederlands

Conditions Governing Access

Voor raadpleging is een bezoekers- of lenerspas van de Universiteitsbibliotheek Amsterdam vereist.

Conditions Governing Use

Bij raadpleging is het Reglement voor de gebruikers van de Bibliotheek van de Universiteit van Amsterdam van toepassing. Reproductie en reproductierechtvergoedingen conform de Tarieven en Diensten Universiteit van Amsterdam.

Het materiaal wordt alleen ter inzage gegeven.

Biographical / Historical

Het Economisch-Geografisch Instituut (EGI) maakte – tot de opheffing in 1997 – deel uit van de Erasmus Universiteit te Rotterdam (EUR). De voorloper van de EUR, de Nederlandse Economische Hogeschool, werd in 1913 opgericht. Kort daarna moet men zijn begonnen met het aanleggen van een collectie kaarten en atlassen.

Extent

ca. 10.000 items

Abstract in Dutch

Deze middelgrote collectie van circa 10.000 kaarten, merendeels uit de twintigste eeuw, heeft primair betrekking op Nederland en omringende landen. De collectie is afkomstig van het Economisch Geografisch Instituut, dat eertijds deel uitmaakte van de Erasmus Universiteit te Rotterdam.

Abstract in English

This medium-sized collection of some 10,000 maps, largely dating from the twentieth century, focuses primarily on the Netherlands and neighbouring countries. The collection derives from the Economisch Geografisch Instituut (institute of economic geography), which was formerly a part of Erasmus University Rotterdam.

Arrangement

De collectie is verdeeld in historisch en actueel materiaal, dat wil zeggen vóór en na 1945. Het plaatsingsnummer van de kaarten bestaat uit een geografische code, gevolgd door een of meerdere themacodes en een volgnummer. Binnen de geografische indeling (volgens eigen systeem) zijn de kaarten systematisch onderverdeeld: topografisch, naar oriëntatie, politiek, hydrografisch, fysisch, sociaal, economisch en naar energiebronnen. Het volgnummer bepaalt de fysieke rangschikking bij de plaatsing. De collectie is toegankelijk door middel van een kaartcatalogus die wordt bewaard in het Kaartenmagazijn. Alfabetische rangschikking in de catalogus wordt gedaan op basis van trefwoord of accentwoord, aangegeven door een afkorting van drie letters. Het plaatsingsnummer kan nog gevolgd worden door een suffix a (actueel) of H (Historisch).

Physical Location

Allard Pierson, Universiteit van Amsterdam

Custodial History

Het aanschafbeleid was tot circa 1975 ongestructureerd en weinig consistent. Toen werd het beheer actief en meer systematisch ter hand genomen. In 1981 was de collectie gegroeid tot circa 15.000 bladen en 400 atlassen, en waren de collectie en het beheer ervan belegd bij het EGI. Na de opheffing daarvan bleef de collectie verweesd achter, tot de herbestemming in 2004.

Immediate Source of Acquisition

De kaartcollectie van het Economisch Geografisch Instituut werd in 2004 in eigendom overgedragen aan de Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam.

Appraisal

Na de overdracht is de collectie van het EGI ontdubbeld en geïntegreerd in de bestaande kaartencollectie.

Accruals

De collectie is compleet overgedragen.

Related Materials

Bij de Bijzondere Collecties bevinden zich ook de collectie van het Ministerie van VROM en de collectie van het Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap (KNAG) waarin twintigste-eeuwse topografische kaarten van Nederland te vinden zijn.

Separated Materials

Vóór de overdracht aan de Bijzondere Collecties is een deelcollectie topografisch materiaal betreffende Rotterdam en Rijnmond overgedragen aan het Gemeentearchief Rotterdam.

De collectie atlassen is overgedragen aan de Universiteitsbibliotheek van de Erasmus Universiteit.

Bibliography

  • Emile van Dijk. Handleiding en gids van de collectie. Typoscript [voor 1997]. Zie het collectiedossier.

General

Stukken kunnen online worden aangevraagd bij de collectiebeheerder.

Processing Information

Op bescheiden schaal is er ontdubbeld, voor het overige is de oorspronkelijke EGI-ordening gehandhaafd.

Title
Inventaris van de collectie van het Economisch-Geografisch Instituut (1900-2000)
Author
Reinder Storm
Date
2015
Description rules
International Standard for Archival Description - General
Language of description
Dutch; Flemish
Script of description
Latin
Language of description note
Nederlands

Repository Details

Part of the Allard Pierson Repository

Contact:
Oude Turfmarkt 127-129
Amsterdam 1012 GC Nederland