Skip to main content

Archief van U.Ph. Boissevain

 Fonds
Identifier: UBA302

Scope and Contents

Een groot deel van de collectie Boissevain bestaat uit materiaal met betrekking tot zijn levenswerk: de uitgave van alle werken van Cassius Dio. Overdrukken van artikelen, aantekeningen, het kaartsysteem, de geredigeerde tekst, uitgebreide correspondentie over het werk (onder anderen van zijn vriend Koenraad Kuiper, Theodor Mommsen, Hermann Dessau en Otto Hirschfeld) en voorbereidingen voor de index zijn aanwezig.

Daarnaast bevat de collectie vele gedetailleerd uitgewerkte collegedictaten van Boissevains hand betreffende de Griekse en Romeinse Oudheid, epigrafie en numismatiek, zowel uit zijn Groningse als uit zijn Amsterdamse tijd, namelijk de periode 1887-1923.

Verder zijn aanwezig het manuscript, proeven en de gedrukte versie van zijn biografie van zijn collega Jan Six, artikelen en manuscripten van lezingen voor de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, eigen publicaties en materiaal rond een archeologisch congres in Athene in 1905.

Dates

  • 1871-ca. 1930

Creator

Language of Materials

Grieks, Latijn, Duits en Nederlands

Conditions Governing Access

Voor raadpleging is een bezoekers- of lenerspas van de Universiteitsbibliotheek Amsterdam vereist.

Conditions Governing Use

Bij raadpleging is het Reglement voor de gebruikers van de Bibliotheek van de Universiteit van Amsterdam van toepassing. Reproductie en reproductierechtvergoedingen conform de Tarieven en Diensten Universiteit van Amsterdam.

Het materiaal wordt alleen ter inzage gegeven.

Biographical / Historical

Ursul Philip Boissevain (1855-1930) werd geboren te Amsterdam in een orthodox-protestants gezin, betrokken bij het zogenaamde Réveil, een internationale opleving van het christelijke denken in de 19e eeuw. Hij studeerde vanaf 1871 letteren aan het Amsterdamse Athenaeum Illustre. Hij was lid van het dispuut U.N.I.C.A. en in 1871 mede-oprichter van het dispuutgezelschap V.A.S.T. (vi ad summa tendimus), gewijd aan de vaderlandse letteren. Van 1874 tot 1878 studeerde Boissevain aan de Leidse universiteit, waarna hij naar Berlijn vertrok om bij de hoogleraar Theodor Mommsen (1817-1903) oude geschiedenis en archeologie te studeren. In 1879 promoveerde hij te Leiden. De hoogleraar Otto Hirschfeld (1843-1922) spoorde hem aan een nieuwe uitgave van de Griekse historieschrijver Cassius Dio (circa 163-235 na Chr.) te verzorgen. De uitgave van diens verspreide en gedeeltelijk fragmentarisch overgeleverde werken over de geschiedenis van het Romeinse rijk, waarbij alle beschikbare codices werden onderzocht, zou Boissevains levenswerk worden. In 1880 vertrok hij voor twee jaar naar Italië voor onderzoek, een bezoek dat in 1902 herhaald zou worden.

Na zijn terugkeer naar Nederland in 1882 werd hij praeceptor (leraar klassieke talen) aan het Erasmiaansch gymnasium te Rotterdam. In 1887 vertrok hij naar Groningen waar hij hoogleraar in de oude geschiedenis werd, vanaf 1889 eveneens in de Romeinse antiquiteiten. Zijn oratie betrof De waarde der epigraphiek voor de oude geschiedenis. Van 1911 tot 1926 was hij hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam, eveneens in de oude geschiedenis en Romeinse antiquiteiten. In zijn oratie behandelde hij het onderwerp 'De historiographie der Oudheid voorheen en thans'. Hij gaf er deels dezelfde colleges als in Groningen.

Zijn werk over Cassius Dio, de Cassii Dionis Cocceiani Historiarvm Romanarvm qvae svpersvnt verscheen in Berlijn in drie delen tussen 1895 en 1901. In 1926 verscheen de bijbehorende, zeer uitgebreide Index historicvs.

Boissevain verzorgde ook een deel van de uitgave van een Vaticaanse codex, de Excerpta historica iussu Imperatoris Constantini Porphyrogeniti confecta, dat in 1906 verscheen. Daarnaast schreef hij over epigrafiek (leer der op- en inschriften) en antieke numismatiek (munt- en penningkunde). Hij was vanaf 1898 lid van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, waarvoor hij verscheidene voordrachten hield, zoals 'De dienstplicht der leden van het eerste Attische Zeeverbond' (1900), 'Watervoorziening van het Oude Rome' (1916) en 'Grieksche schenkingsoorkonde uit Zuid-Italië van het jaar 1127-1128' (1930). Veel van Boissevains werk, met name zijn voordrachten, is niet uitgegeven.

Boissevain was een zeer degelijke en zeer nauwkeurige wetenschapper, die nooit afging op bestaande publicaties maar alleen op eigen bronnenstudie vertrouwde.

Extent

1 meter

Abstract in Dutch

De hoogleraar in de oude geschiedenis en archeologie U.Ph. Boissevain (1855-1930) wijdde een groot deel van zijn leven aan de uitgave van de werken van de geschiedschrijver Cassius Dio (circa 163-235 na Chr.). Het archief bevat voornamelijk werkmateriaal en correspondentie rond deze uitgave en enkele andere publicaties; daarnaast zijn er collegedictaten betreffende de Griekse en Romeinse oudheid voor de universiteiten van Groningen en Amsterdam.

Abstract in English

The professor of prehistory and archeology U.Ph. Boissevain (1855-1930) devoted a large part of his life to the publication of the works of historiographer Cassius Dio (approx. 163-325 A.D.) The collection contains working material and correspondence about the publication of these works as well as about some other publications. Besides this, there are lecture notes on Greek and Roman antiquity which he gave at the University of Groningen and the University of Amsterdam.

Physical Location

Allard Pierson, Universiteit van Amsterdam

Custodial History

Voor het in 1931 verschenen levensbericht van Boissevain werd gebruik gemaakt van materiaal dat zich in het bezit van de kinderen en van twee vrienden van Boissevain bevond. In de collectie U.Ph. Boissevain bevindt zich veel van het hierin genoemde materiaal. Ten minste één collegedictaat komt uit het bezit van de Allard Pierson Stichting.

Immediate Source of Acquisition

De collectie werd in 1983 overgedragen aan de Historische Commissie van de Universiteit van Amsterdam door Victor Verhoeven van de Centrale Diensten van de UvA.

Accruals

Het archief is volledig overgedragen. Er worden geen aanvullingen verwacht.

Related Materials

In de collectie van de Stichting Het Réveil-archief, dat bij de Universiteitsbibliotheek Amsterdam berust, bevindt zich materiaal van familieleden van U.Ph. Boissevain, namelijk van zijn ouders, het echtpaar Boissevain-Drost, en van het echtpaar Gildemeester-Boissevain.

Separated Materials

Het familiearchief Boissevain bevindt zich in het Stadsarchief Amsterdam (toegang 384 en 30476).

Bibliography

  • D.C. Hesseling. Levensbericht van Ursul Philip Boissevain. In: Jaarboek der Koninklijke Akademie van Wetenschappen 1930-1931. Amsterdam, 1931, p. 35-78.

General

Stukken kunnen online worden aangevraagd bij de collectiebeheerder.

Processing Information

In 2006 werd het archief omgepakt en werd een standlijst vervaardigd.

Title
Inventaris van het archief van U.Ph. Boissevain (1871-ca. 1930)
Author
M. van Roon
Date
2011
Description rules
International Standard for Archival Description - General
Language of description
Dutch; Flemish
Script of description
Latin
Language of description note
Nederlands

Repository Details

Part of the Allard Pierson Repository

Contact:
Oude Turfmarkt 127-129
Amsterdam 1012 GC Nederland