Skip to main content

Collectie A.N.J. den Hollander

 Collection
Identifier: UBA3

Scope and Contents

Het archief omvat onder andere doorslagen en kopieën van artikelen, teksten van lezingen, brochures en collegedictaten. Dan zijn er stukken betreffende kwesties waarmee Den Hollander uit hoofde van zijn directeurschap van het Amerika-Instituut en zijn functie als hoogleraar te maken had. Verder bevinden zich in het archief artikelen, uittreksels, brochures en andersoortige teksten die niet door Den Hollander geschreven zijn, mogelijk voor eigen gebruik of ter redactie.

De fotocollectie kan onderscheiden worden in drie categorieën: persfoto's uit de Verenigde Staten uit de periode 1928-1941 (1944), foto's gebruikt voor artikelen van Den Hollander en andere auteurs in Onze aarde in de periode 1933-1940 en enkele latere fotoreportages betreffende onderzoeken van Den Hollander naar onder andere Pakistan. Het grootste deel van de foto's is afkomstig van het in Amsterdam gevestigde Fotobureau Holland, dat veel buitenlandse persbureaus vertegenwoordigde. Dan is er nog een belangrijk deel afkomstig van toeristische bureaus en transportmaatschappijen. De foto's zijn meestal voorzien van het originele bijschrift.

Dates

 • 1925-1976

Creator

Language of Materials

Nederlands

Conditions Governing Access

De collectie is toegankelijk voor onderzoek. Voor raadpleging is een bezoekers- of lenerspas van de Universiteitsbibliotheek Amsterdam vereist.

Conditions Governing Use

Het materiaal in deze collectie wordt uitsluitend ter inzage gegeven. Bij raadpleging is het Reglement voor de gebruikers van de Bibliotheek van de Universiteit van Amsterdam van toepassing. Reproductie en reproductierechtvergoedingen conform de Tarieven en Diensten Universiteit van Amsterdam.

Het beeldrecht van de foto's ligt in alle gevallen bij de desbetreffende persbureaus, uitgevers of particuliere fotografen. Voor reproducties zal hiermee contact opgenomen moeten worden.

Biographical / Historical

Arie Nicolaas Jan den Hollander (1906-1976) studeerde sociale geografie in Amsterdam, daarna sociologie, sociografie en sociale geschiedenis in Duitsland, Frankrijk en Engeland. Van 1930 tot 1932 verbleef hij als Fellow van de Rockefeller Foundation in de Verenigde Staten. Hij deed daar het onderzoek dat leidde tot zijn proefschrift De landelijke arme blanken in het Zuiden van de Verenigde Staten (1933). Van 1934 tot 1938 verrichtte hij onderzoek in Hongarije en aangrenzende landen. In deze periode was hij onder andere redacteur van het Tijdschrift van het Koninklijk Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap en van het maandblad Onze aarde, een populair-wetenschappelijk blad met sociologische, ethnografische en geografische artikelen uit de gehele wereld. In 1946 werd Den Hollander hoogleraar in de sociologie aan de Universiteit van Amsterdam. Aan die benoeming werd in 1947 amerikanistiek toegevoegd wegens zijn speciale belangstelling voor de geschiedenis, cultuur en sociale structuur van de Verenigde Staten. Regelmatig keerde hij voor onderzoek terug naar de Verenigde Staten. In 1950 was hij voor onderzoek in Indonesië, Thailand en Egypte. Als hoofd van het UNESCO Social Science Team in Pakistan verrichtte hij in 1952-1953 onderzoek in het oosten van dat land. Ook verbleef hij enige tijd in Mexico. Al dit onderzoek vindt zijn weerslag in zijn geschriften en fotocollectie.

Den Hollander gaf vele gastcolleges in binnen- en buitenland. Van de International Sociological Association was hij sinds de oprichting lid van de Raad en bestuurslid, en van 1956 tot 1959 vice-president. Hij was voorzitter van de Nederlandse Sociologische Vereniging en corresponderend lid van de Deutsche Gesellschaft für Soziologie. Hij was verder lid van het selectiecomité voor het Fulbright-beurzenprogramma in Nederland, president van de European Association for American Studies, lid van de afvaardiging van de Nederlandse regering naar de Algemene Conferentie van de UNESCO, en voorzitter van het UNESCO Centrum Nederland. Bij de Universiteit van Amsterdam was hij directeur van het Sociologisch Seminarium en van het Amerika-Instituut. Hij was tenslotte redacteur van Mens en maatschappij, Sociologisch jaarboek en Acta sociologica neerlandica.

Extent

9.5 meter

Abstract in Dutch

Wetenschappelijk archief met correspondentie, publicaties en de bijbehorende fotocollectie van A.N.J. den Hollander, socioloog en amerikanist. Bevat de neerslag van veel internationaal onderzoek, vooral verricht in de Verenigde Staten in de jaren twintig en dertig. De meer dan 1500 foto's zijn grotendeels afkomstig van internationale persbureaus.

Abstract in English

This collection of academic material was acquired in 1992 and contains the correspondence and publications of A.N.J. den Hollander (1906-1976), a professor of sociology and American studies at the University of Amsterdam. Besides this, there are more than 1500 photographs which he used to illustrate the articles. The material reflects his international research, in particular his research in the United States in the period 1920-1940. The photographs mostly originate from international press agencies.

Physical Location

Allard Pierson, Universiteit van Amsterdam

Other Finding Aids

 1. Standlijst van archief aanwezig in de Onderzoekzaal.
 2. Catalogus van de Universiteit van Amsterdam.

Immediate Source of Acquisition

De collectie werd in 1992 overgedragen aan het Universiteitsmuseum door R. Kroes, hoogleraar amerikanistiek aan de Universiteit van Amsterdam.

Related Materials

In de Bijzondere Collecties bevinden zich ook publicaties van A.N.J. den Hollander. Deze publicaties kunnen opgevraagd worden met behulp van de Catalogus van de Universiteit van Amsterdam.

Bibliography

 • J. Berting en R. Kroes [red.]. '... De gewone ervaring leert al anders'. Afscheidsbundel ter nagedachtenis aan prof. dr. A.N.J. den Hollander. Alphen aan den Rijn, 1976 (met bio- en bibliografie).
 • Onze aarde 6 (1933) - 13 (1940).

General

Toestemming voor raadpleging kan schriftelijk worden aangevraagd bij de collectiebeheerder. Vermeld dient te worden: Collectie A.N.J. den Hollander, inventarisnummer

Processing Information

Het archief is ontsloten middels een standlijst. Deze bevat de volgende categoriëen:

 1. I. Teksten door Den Hollander zelf geschreven (inv.nr. 1-81)
 2. II. Bestuurlijke en administratieve stukken (inv.nr. 82-103)
 3. III. Correspondentie (inv.nr. 104-168)
 4. IV. Teksten, overig (inv.nr. 169-237)
 5. V. Losse afleveringen van tijdschriften, brochures, overdrukken en presentexemplaren van gepubliceerde artikelen (inv.nr. 238-255, uitgezonderd 251)
 6. VI. Fotoverzameling (inv.nr. 251)

Alle foto's zijn in 2001 op itemniveau beschreven en ontsloten middels de catalogus van de Universiteit van Amsterdam.

Title
Inventaris van de collectie A.N.J. den Hollander (1925-1976)
Author
M.L. Mooijweer
Date
2004
Description rules
International Standard for Archival Description - General
Language of description
Dutch; Flemish
Script of description
Latin
Language of description note
Nederlands

Repository Details

Part of the Allard Pierson Repository

Contact:
Oude Turfmarkt 127-129
Amsterdam 1012 GC Nederland