Skip to main content

Bibliotheek van de Hersteld Evangelisch Lutherse Gemeente Amsterdam

 Collection
Identifier: UBA296

Scope and Contents

De bibliotheek bestaat voornamelijk uit werken op het gebied van protestantse theologie, vanzelfsprekend met een nadruk op het lutheranisme. Een reeks bijbels in verschillende talen behoort tot de collectie, waaronder een Luthervertaling uit 1594 en Novum Testamentum Jesu Christi filii Dei uit 1570. Van Maarten Luther zijn exemplaren van zijn Appellatio uit 1518, van zijn Legatio uit 1523 aanwezig en van De haereticis uit 1554. Uit de zestiende en zeventiende eeuw dateren nog werken van Hieronymus Stridoniensis uit 1579 en 1608, en Opera omnia van Francis Bacon uit 1634.

Daarnaast bevat de collectie stukken betreffende de geschiedenis van de Hersteld Evangelisch Lutherse kerk, waaronder ordonnanties, reglementen en teksten van redevoeringen.

Dates

  • 1521-1937
  • Majority of material found within 1800-1900

Creator

Language of Materials

Diverse talen, waaronder Nederlands, Latijn, Frans en Duits

Conditions Governing Access

Voor raadpleging is een bezoekers- of lenerspas van de Universiteitsbibliotheek Amsterdam vereist.

Conditions Governing Use

Bij raadpleging is het Reglement voor de gebruikers van de Bibliotheek van de Universiteit van Amsterdam van toepassing. Reproductie en reproductierechtvergoedingen conform de Tarieven en Diensten Universiteit van Amsterdam.

Het materiaal in deze collectie wordt uitsluitend ter inzage gegeven.

Biographical / Historical

De Hersteld Evangelisch Lutherse Gemeente (HELG) te Amsterdam ontstond in 1791 uit verzet tegen de steeds meer verstandelijke en moraliserende prediking, zoals die gebracht werd door de aan Duitse hogescholen opgeleide predikanten van de Evangelisch Lutherse Kerk. De Hersteld Evangelisch Lutherse Gemeente wilde een Bijbelse theologie invoeren die vrij was van dogmatische traditie. Ondanks onderlinge historische verschillen is de Hersteld Evangelisch Lutherse Gemeente in 1951 uiteindelijk weer opgegaan in de Evangelisch Lutherse Kerk, waarbij de bibliotheek kon worden toegevoegd aan de al voorhanden Lutherana van het Evangelisch Luthers Seminarium.

Extent

ca. 2200 items

Abstract in Dutch

De Hersteld Evangelisch Lutherse Gemeente te Amsterdam ontstond in 1791 uit de Evangelisch Lutherse Kerk, waar ze in 1951 uiteindelijk weer in opging. De Hersteld Evangelisch Lutherse Gemeente wilde een Bijbelse theologie invoeren die vrij was van dogmatische traditie. De bibliotheek bestaat voornamelijk uit werken op het gebied van protestantse theologie, met nadruk op het lutheranisme.

Abstract in English

The Hersteld Evangelisch Lutherse Gemeente (restored evangelical Lutheran community) of Amsterdam arose from the Evangelisch Lutherse Kerk (Evangelical Lutheran Church) in 1791. It was eventually reintegrated into this church in 1951. The Hersteld Evangelisch Lutherse Gemeente sought to introduce a biblical theology that was not bound by dogmatic tradition. The library mainly consists of works in the field of Protestant theology, with an emphasis on Lutheranism.

Physical Location

Allard Pierson, Universiteit van Amsterdam

Other Finding Aids

  1. Lijst van boeken toebehoorende aan de Hersteld Evangel. Luthersche Gemeente te Amsterdam. Amsterdam, 1940.
  2. Catalogus van de Universiteit van Amsterdam.

Custodial History

De bibliotheek is verzameld door de Hersteld Evangelisch Lutherse Gemeente.

Immediate Source of Acquisition

De collectie is in 1940 als bruikleen verworven door de Universiteitsbibliotheek.

Accruals

Er worden geen aanvullingen verwacht.

Related Materials

De Bijzondere Collecties beheren ook de bibliotheek van het Evangelisch-Luthers Seminarium .

Separated Materials

Het archief van de Hersteld Evangelisch Lutherse Gemeente berust bij het Stadsarchief Amsterdam (toegangsnummer 190).

Bibliography

  • J.R. Defraipont. Catalogus catalogorum ad collectiones Bibliothecae Universitatis Amstelodamensis pertinens. Amsterdam, 1983.

General

Alle publicaties kunnen via de Catalogus van de Universiteit van Amsterdam worden aangevraagd.

Processing Information

De collectie is in 1940 ontsloten middels een gedrukte catalogus.

Title
Inventaris van de bibliotheek van de Hersteld Evangelisch Lutherse Gemeente Amsterdam (1521-1937)
Author
J.R. Defraipont
Date
2013
Description rules
International Standard for Archival Description - General
Language of description
Dutch; Flemish
Script of description
Latin
Language of description note
Nederlands

Repository Details

Part of the Allard Pierson Repository

Contact:
Oude Turfmarkt 127-129
Amsterdam 1012 GC Nederland