Skip to main content

Archief van de Stichting Het Réveil-archief

 Fonds
Identifier: UBA289

Scope and Contents

Het archief vormt de neerslag van de werkzaamheden van het bestuur van de Stichting Het Réveil-archief. Het bevat vergaderstukken, correspondentie, jaarverslagen en de ledenadministratie, stukken betreffende de financiële verantwoording en stukken betreffende de verwerving van collecties en de organisatie van publieksevenementen.

Dates

  • 1928-2009

Creator

Language of Materials

Nederlands

Conditions Governing Access

Voor raadpleging is een bezoekers- of lenerspas van de Universiteitsbibliotheek Amsterdam vereist.

Conditions Governing Use

Bij raadpleging is het Reglement voor de gebruikers van de Bibliotheek van de Universiteit van Amsterdam van toepassing. Reproductie en reproductierechtvergoedingen conform de Tarieven en Diensten Universiteit van Amsterdam.

Het materiaal in dit archief wordt uitsluitend ter inzage gegeven.

Biographical / Historical

Het Réveil was een internationale beweging in de eerste helft van de negentiende eeuw die zich keerde tegen het vooruitgangsdenken van de Verlichting en die de redding van de mens zag in de totale overgave aan Jezus Christus. Het vindt zijn wortels in het piëtisme en de vroege Romantiek van de achttiende eeuw. Het Réveil was van grote betekenis voor het politiek en kerkelijk leven en voor de filantropie in Nederland.

In 1930 werd de Stichting Het Réveil-archief opgericht met het doel in de eerste plaats zo veel mogelijk archieven (vooral brieven) van figuren uit het Nederlandse Réveil te verzamelen. Het tweede doel was het stimuleren van de bestudering van het Réveil en het verspreiden van kennis over deze opwekkingsbeweging. Pleitbezorgster was met name M.E. Kluit ('juffrouw Kluit'), de eerste conservator van het Réveil-archief en nazaat van Willem de Clercq. De Stichting werd in het begin vooral gedragen door een groep erfgenamen van Réveilfiguren, die hun familiearchieven bij de Stichting in bewaring gaven.

De totale collectie van de Stichting, bekend als het Réveil-Archief, die naast handschriftelijk materiaal ook een omvangrijke boekerij bevat, is in 1931 als bruikleen ondergebracht bij de Universiteitsbibliotheek, nu de Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam.

Mede door de inspanningen van de Stichting is de belangstelling voor de beweging nog steeds groot. Naast het uitbreiden van de verzameling en het toegankelijk maken van de collecties, bevordert de Stichting onderzoek en publicaties, verzorgt studiedagen met lezingen en organiseert tentoonstellingen.

Extent

2 meter

Abstract in Dutch

De Stichting Het Réveil-archief werd in 1930 opgericht om materiaal van en over de negentiende-eeuwse Réveilbeweging te verzamelen. Het archief bevat voornamelijk vergaderstukken, jaarverslagen en correspondentie, alsmede stukken met betrekking tot de verwerving van aanwinsten en de organisatie van tentoonstellingen en studiedagen.

Abstract in English

The 'Stichting Het Réveil-archief' was founded in 1930 in order to collect material of and about the Réveil movement in The Netherlands. The Réveil movement was part of the nineteenth-century international revival of Christianity, which in the Netherlands influenced a number of important authors, such as Willem Bilderdijk and Isaäc da Costa, as well as having its effect on politics and in social welfare. The archive of the corporation mainly contains meeting documents, annual reports and correspondence, but there are also documents concerning the acquisition of new material such as books, documents, letters etc. and documents regarding the organization of exhibitions and workshops.

Physical Location

Allard Pierson, Universiteit van Amsterdam

Immediate Source of Acquisition

In 2009 is het statisch archief van de Stichting overgedragen aan de Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam.

Appraisal

Het archief geeft een goed inzicht in de interesse die er in het begin van de twintigste eeuw ontstond voor het Réveil en die onder meer resulteerde in de oprichting van de Stichting Het Réveil-archief.

Accruals

Het archief wordt regelmatig aangevuld.

Related Materials

Het Réveil-Archief bevindt zich eveneens bij de Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam. In het collectiedossier van het Réveil-Archief bij de Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam bevinden zich stukken betreffende het beheer en de bewerking van deze collectie.

Bibliography

  • P.L. Schram. Epiloog: Het Réveil-Archief. In: Aspecten van het Réveil. Opstellen ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan van de Stichting Het Réveil-Archief. Kampen, 1980.

General

Het archief kan online worden aangevraagd bij de collectiebeheerder.

Processing Information

Het archief is in 2010 geordend en beschreven in een archiefinventaris. Het archief is passief geconserveerd.

Title
Inventaris van het archief van de Stichting Het Réveil-Archief (1928-2009)
Author
A.W.F. van der Meer
Date
2011
Description rules
Describing Archives: A Content Standard
Language of description
Dutch; Flemish
Script of description
Latin
Language of description note
Nederlands

Repository Details

Part of the Allard Pierson Repository

Contact:
Oude Turfmarkt 127-129
Amsterdam 1012 GC Nederland