Skip to main content

Collectie S.A. Bruijning

 Collection
Identifier: UBA278

Scope and Contents

De collectie Salomon Alfred Bruijning bestaat uit een deel van de nalatenschap van Philip Abraham Samson en de nalatenschappen van Juliette Erna Samuels, Estelle Samuels en uit stukken van S.A. Bruijning zelf. De collectie bevat persoonlijke documenten, foto's en stukken betreffende Suriname in het algemeen, de Staten van Suriname en de joodse gemeenschap van Suriname.

Van Philip A. Samson zijn er boeken, brochures, knipsels, een notitieboek met aantekeningen en correspondentie bewaard gebleven. Zij betreffen de Nederlands-Portugees-Israëlitische gemeente in Suriname in de periode van ca. 1850 tot ca. 1930. Daarnaast is er correspondentie met Arnold Wiznitzer (over Surinaamse joden in de zeventiende eeuw) en met J.L. Volders (over bouwkunst in Suriname en over het Gedenkboek 100 jaar Staten van Suriname, 1866-1966). Verder zijn er notitieboekjes met aantekeningen, lezingen, diploma's en zijn eerste pleidooi uit 1924.

Uit de nalatenschap van Juliette Erna Samuels zijn er onder andere stukken van de administratie van het Joods Nationaal Fonds Suriname uit de periode 1941-1961 en ledenlijsten van het tijdschrift Teroenga (maandblad voor de twee joodse gemeenten in Suriname). Ook zijn er teksten van lezingen en radioredes gehouden door Juliette Erna Samuels. Verder is er correspondentie alsmede verslagen, foto's en knipsels betreffende bezoeken van parlementaire delegaties aan de Nederlandse Antillen en Suriname.

Van Semeline Estelle Samuels bevinden zich voornamelijk persoonlijke voorwerpen in de collectie, zoals foto's en dagboekjes.

Ook in de stukken afkomstig van Salomon Alfred Bruijning bevinden zich veel persoonlijke objecten, foto's en drukwerken betreffende de joodse gemeenschap, het Koninklijk Huis en Suriname ten tijde van de Tweede Wereldoorlog. Tevens is er lesmateriaal en zijn er schriftjes uit zijn lagereschooltijd. Tot slot bevinden zich stukken in de collectie betreffende Bruijnings activiteiten voor het behoud van het intellectuele erfgoed van Philip A. Samson.

Dates

  • 1850-2008

Creator

Language of Materials

Nederlands, Hebreeuws, Engels en Sranantongo

Conditions Governing Access

De collectie is beperkt toegankelijk voor onderzoek: voor raadpleging is toestemming vereist van de collectiebeheerder.

Conditions Governing Use

Bij raadpleging is het Reglement voor de gebruikers van de Bibliotheek van de Universiteit van Amsterdam van toepassing. Reproductie en reproductierechtvergoedingen conform de Tarieven en Diensten Universiteit van Amsterdam.

Het materiaal wordt alleen ter inzage gegeven.

Biographical / Historical

Philip Abraham (Phili) Samson werd in 1902 in Paramaribo geboren. Hij was een bekend Surinaams jurist en historicus. In 1928 trouwde hij met Hanna Josephine Samuels (1905-1995). Zij bleven kinderloos maar zorgden voor hun pleegzoon Salomon Alfred Bruijning. Samson werkte als juridisch adviseur. In 1929 werd hij gekozen als lid en vanaf 1932 als ondervoorzitter van de Koloniale Staten van Suriname. Daarnaast bekleedde hij tal van functies, onder meer bij de Nederlands-Israëlitische Gemeente van Suriname en bij de Surinaamse Zionistenbond. Hij was bijzonder geïnteresseerd in de geschiedenis van de joodse gemeenschap van Suriname, gaf lezingen en publiceerde diverse artikelen over dit onderwerp. In 1965 stelde hij met C.D. Ooft een gedenkboek samen ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan van Suriname, dat postuum werd uitgegeven. In 1962 verhuisde hij met zijn vrouw naar Amsterdam, waar hij op 27 juni 1966 overleed.

In huis bij de familie Samson woonde vanaf 1939 ook de ongehuwde zus van Samsons echtgenote Juliette Erna Samuels (1902-1976). Zij werkte in het onderwijs en later als kantoorhoofd bij de Staten van Suriname. In 1956 en 1957 maakte zij deel uit van de parlementaire delegatie uit de Staten van Suriname naar de Nederlandse Antillen. In de periode 1944-1962 zorgde zij als commissaris van het Joods Nationaal Fonds van Suriname voor de administratie. Tevens hield zij de administratie bij van het mede door Ph.A. Samson opgerichte tijdschrift Teroenga (maandblad voor de twee joodse gemeenten in Suriname). Ook verzorgde zij typewerk voor Ph.A. Samson en hield zij plakboeken bij over de familie. Toen Philip A. Samson en zijn vrouw naar Nederland emigreerden ging zij mee.

Salomon Alfred (Fred) Bruijning werd in 1935 in Paramaribo geboren als oudste zoon van Julius Alfred Bruijning (1886-1946) en Estelle Semeline Samuels (1902-1976). Van 1941 tot zijn vertrek naar Nederland in 1953 woonde hij bij zijn oom Philip Abraham Samson en de zus van zijn moeder, Hanna Josephine (Annie) Samuels. Salomon Alfred Bruijning is zeer betrokken bij de nagedachtenis van zijn oom Ph.A. Samson en zet zich in voor het behoud van diens intellectuele erfgoed.

Extent

4 meter

Abstract in Dutch

Salomon Alfred Bruijning groeide op in Suriname, als pleegzoon van de bekende Surinaamse jurist en historicus Philip Abraham Samson (1902-1966) en Hanna Josephine Samuels (1905-1995), de zuster van zijn moeder. In hetzelfde huis woonde een andere zuster, Juliette Erna Samuels (1902-1976). Salomon Alfred Bruijning is zeer betrokken bij de nagedachtenis van zijn oom Ph.A. Samson en zet zich in voor het behoud van diens intellectuele erfgoed. De collectie bestaat uit stukken die komen uit de nalatenschappen van Philip Abraham Samson, Juliette Erna Samuels, Estelle Samuels en uit stukken afkomstig van S.A. Bruijning zelf. De collectie bevat persoonlijke documenten, foto's en stukken betreffende Suriname in het algemeen, de Staten van Suriname en de joodse gemeenschap van Suriname.

Abstract in English

Salomon Alfred Bruijning grew up in Suriname, as the foster son of the well-known Surinamese jurist and historian Philip Abraham Samson (1902-1966) and Hanna Josephine Samuels (1905-1995), a sister of Bruijning's mother. Another of his mother's sisters, Juliette Erna Samuels (1902-1976), lived in the same house. Salomon Alfred Bruijning is very closely involved in keeping the memory of his uncle P.A. Samson alive and has dedicated himself to the preservation of his intellectual heritage. The collection consists of items from the estate of Philip Abraham Samson, Juliette Erna Samuels and Estelle Samuels as well as items from S.A. Bruijning himself. The collection contains personal documents, photographs and items about Suriname in general, the States of Suriname and the Jewish community in Suriname.

Arrangement

De collectie is opgedeeld in vier rubrieken naar de vier in de collectie vertegenwoordigde personen. Binnen de rubrieken zijn de stukken per onderwerp chronologisch geordend.

Physical Location

Allard Pierson, Universiteit van Amsterdam

Other Finding Aids

  1. Catalogus van de Universiteit van Amsterdam.
  2. Lies Poesiat. Inventaris van de collectie S.A. Bruijning in de Bibliotheca Rosenthaliana. Amsterdam, 2001.

Immediate Source of Acquisition

De collectie S.A. Bruijning is in 1998 in bruikleen gegeven aan de Bibliotheca Rosenthaliana, die onderdeel uitmaakt van de Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam. In 2008 en 2010 is de collectie aangevuld.

Appraisal

De collectie geeft een gedetailleerd beeld van de joodse gemeenschappen in Suriname en het leven van de families Samson en Samuels, voornamelijk in de eerste helft van de 20e eeuw. Daarnaast is deze collectie van belang voor het onderzoek naar de veelzijdige persoonlijkheid van Philip A. Samson.

Accruals

Er worden aanvullingen verwacht.

Related Materials

De collectie S.A. Bruijning maakt deel uit van de Bibliotheca Rosenthaliana .

In de Bibliotheca Rosenthaliana bevinden zich alle jaargangen van Teroenga : maandblad ten behoeve van de leden der Israëlietische gemeenten in Suriname.

De collectie Philip A. Samson is eveneens opgenomen in de Bibliotheca Rosenthaliana.

Separated Materials

Een deel van het door Ph.A. Samson verzamelde materiaal is na zijn dood in 1967 ondergebracht in het Koninklijk Instituut voor de Tropen in Amsterdam. Dit materiaal heeft vooral betrekking op de algemene geschiedenis van Suriname. Van dit materiaal bestaat een inventaris: Bart Huges. De collectie Samson van de Centrale Boekerij van het Koninklijk Instituut voor de Tropen. Amsterdam, 1968.

S.A. Bruijning heeft fotoalbums in bruikleen gegeven aan het Joods Historisch Museum in Amsterdam.

Bibliography

  • E.J. Poesiat. Samson, Philip Abraham. In: Joden in Nederland in de twintigste eeuw. Een biografisch woordenboek. Amsterdam, 2007.
  • E. van Laar. Philip Samson en zijn verzamelingen. In: Oso, tijdschrift voor Surinaamse taalkunde, letterkunde en geschiedenis (2002), november, p. 348-353. Nijmegen: Stichting Instituut ter Bevordering van de Surinamistiek.
  • E.J. Poesiat. Inventaris van de collectie S.A. Bruijning in de Bibliotheca Rosenthaliana. Amsterdam, 2001.
  • Henriëtte Boas. Suriname Archief geïnventariseerd. Over de inventarisatie van de collectie Ph. A. Samson in de Bibliotheca Rosenthaliana. In: Nieuw Israelitisch Weekblad 31-12-1988. Met reacties in 15-01-1991 en 05-02-1991.
  • C.D. Ooft, Ph.A. Samson. Gedenkboek 100 jaar Staten van Suriname, 1866-1966. Paramaribo, 1966.

General

De collectie kan online worden aangevraagd bij de collectiebeheerder.

Processing Information

Voorafgaand aan de inventarisatie van de collectie heeft S.A. Bruijning zelf een indeling gemaakt en zijn er verschillende stukken gerestaureerd. Daarna zijn de stukken chronologisch geordend. In 2001 is een inventaris van de collectie gemaakt. In deze inventaris is een overzicht opgenomen van alle boeken, brochures, prenten en kaarten afkomstig van Philip A. Samson en S.A. Bruijning. Deze zijn opgenomen in de catalogus van de Universiteitsbibliotheek. De aanvullingen uit 2008 en 2010 zijn nog niet ontsloten.

Deze collectiebeschrijving is tot stand gekomen in het kader van het project Online inventarissen van Nederlands-Joodse archiefcollecties. Het project is uitgevoerd in samenwerking met het Menasseh ben Israel Instituut voor joodse studies. In het kader van dit project is de collectie in 2011 passief geconserveerd.

Title
Inventaris van de collectie S.A. Bruijning (1850-2008)
Author
C. T. Fruchaud en R. Boertjens
Date
2011
Description rules
International Standard for Archival Description - General
Language of description
Dutch; Flemish
Script of description
Latin
Language of description note
Nederlands
Edition statement
Eerste versie 2010, tweede versie 2011

Repository Details

Part of the Allard Pierson Repository

Contact:
Oude Turfmarkt 127-129
Amsterdam 1012 GC Nederland