Skip to main content

Archief van de Koninklijke Nederlandse Uitgeversbond (KNUB)

 Fonds
Identifier: UBA241

Scope and Contents

Het archief bestaat voornamelijk uit correspondentie, vergaderstukken en notulen van het KNUB-bestuur, het bondsbureau en de besturen van de in 1973 ingestelde hoofdgroepen. Deze hoofdgroepen waren: de Groep Algemene Uitgevers (GAU), Groep Educatieve Uitgeverijen (GEU), Groep Importeurs (GIM), Groep Multimediale Uitgeverijen (GMU) en de Groep Wetenschappelijke Uitgevers (GWU). Van het KNUB-bestuur en bondsbureau is correspondentie met leden, niet leden en het buitenland terug te vinden van 1886 t/m 1984. Van het GAU-bestuur zijn vergaderstukken aanwezig van 1970 t/m 1990. Van het GEU-bestuur zijn vergaderstukken terug te vinden van 1969 t/m 1979 en notulen van 1977 t/m 1984. Van het GIM-bestuur zijn vergaderstukken aanwezig van 1976 t/m 1993. Van het GMU-bestuur zijn vergaderstukken terug te vinden van 1976 t/m 1979. Van het GWU-bestuur zijn vergaderstukken aanwezig van 1973 t/m 1990.

In het archief zijn ook jaarverslagen (van 1978 t/m 1995), projectdossiers en stukken van diverse commissies, stuur- en werkgroepen opgenomen. Dit betreffen materialen van bijvoorbeeld de Permanente Commissie Auteursrecht en de Werkgroep Boekenweek. Daarnaast zijn er ook stukken terug te vinden van andere organisaties waarin vertegenwoordigers namens de KNUB zitting hebben gehad, zoals het Centraal Boekhuis en de International Publishers Association (IPA).

Dates

  • 1880-1995
  • Majority of material found within 1950-1980

Creator

Language of Materials

Diverse talen, waaronder Nederlands, Engels, Duits en Frans

Conditions Governing Access

Het archief is toegankelijk voor onderzoek.

Conditions Governing Use

Bij raadpleging is het Reglement voor de gebruikers van de Bibliotheek van de Universiteit van Amsterdam van toepassing. Reproductie en reproductierechtvergoedingen conform de Tarieven en Diensten Universiteit van Amsterdam.

Het materiaal wordt uitsluitend ter inzage gegeven.

Biographical / Historical

Op 1 december 1880 werd in Amsterdam Het Nederlandsche Uitgevers-bond opgericht. (Vermoedelijk is bond gezien als afkorting van verbond. Vandaar het gebruik van het lidwoord, het). Deze bond stelde zich tot doel om orde en regelmaat in de boekhandel te bevorderen. Dit deed de bond aanvankelijk door toe te zien op een correcte afrekening van verkochte exemplaren en terugzending van niet verkochte exemplaren.

Bij het 75-jarig bestaan in 1955 verwierf de bond het predikaat Koninklijk en ging verder onder de naam: Koninklijke Nederlandse Uitgeversbond (KNUB). Het bevorderen van goede betrekkingen en het voorkomen en bestrijden van oneerlijke concurrentie tussen de leden, stond hoog in het vaandel. Vanaf 1973 werd de KNUB onderverdeeld in vijf hoofdgroepen. Dit waren de Groep Algemene Uitgevers (GAU), Groep Educatieve Uitgeverijen (GEU), Groep Importeurs (GIM), Groep Multimediale Uitgeverijen (GMU) en de Groep Wetenschappelijke Uitgevers (GWU).

In 1996 besloten de KNUB, de Nederlandse Organisatie van Tijdschrift-Uitgevers (NOTU) en de Nederlandse Dagbladpers (NDP) zich te verenigen onder de naam Nederlands Uitgeversverbond (NUV). De KNUB werd in 1999 formeel opgeheven.

Extent

ca. 70 meter

Abstract in Dutch

Het archief is afkomstig van de Koninklijke Nederlandse Uitgeversbond (KNUB). Deze bond behartigde de gemeenschappelijke belangen van uitgevers in binnen- en buitenland. Het archief bestaat uit vergaderstukken, notulen, projectdossiers en correspondentie van het KNUB-bestuur, het bondsbureau en diverse commissies en stuur- en werkgroepen. In het archief zijn onder meer stukken opgenomen van het bestuur en commissies van de vijf hoofdgroepen waaruit de uitgeversbond sinds 1973 was opgebouwd. Dit zijn de Groep Algemene Uitgevers (GAU), Groep Educatieve Uitgeverijen (GEU), Groep Importeurs (GIM), Groep Multimediale Uitgeverijen (GMU) en de Groep Wetenschappelijke Uitgevers (GWU). Het archief geeft een goed beeld van de hele keten van uitgeverswerkzaamheden in Nederland en het buitenland.

Abstract in English

The archive comes from the Koninklijke Nederlandse Uitgeversbond (KNUB; Royal Dutch Publishers’ Union). This union represented the shared interests of publishers at home and abroad. The archive consists of documents of meetings, minutes, project files and correspondence of the KNUB board, of the union office and of various committees and working and steering groups. The archive includes documents from the board and the committees of the five main divisions to have constituted the publishers’ union since 1973. These are the Groep Algemene Uitgevers (GAU; General Publishers), Groep Educatieve Uitgeverijen (GEU; Educational Publishers), Groep Importeurs (GIM; Importers), Groep Multimediale Uitgeverijen (GMU; Multimedia Publishers) and Groep Wetenschappelijke Uitgevers (GWU; Academic Publishers). The archive provides a good picture of the entire chain of publishing activities in the Netherlands and abroad.

Physical Location

Allard Pierson, de Universiteit van Amsterdam

Custodial History

In opdracht van de Koninklijke Nederlandse Uitgeversbond (KNUB) heeft de Stichting Archiefverzorging (SAV) in september 1991 onderzoek verricht naar het historisch belang van het archief en de mogelijkheden tot het bewerken ervan. Dit resulteerde in het Rapport van het onderzoek naar het archief van de KNUB te Amsterdam. In december 1991 is het archief in eigendom overgedragen aan de Koninklijke Vereeniging ter Bevordering van de belangen des Boekhandels (KVB) en maakt deel uit van de Bibliotheek van het Boekenvak.

Immediate Source of Acquisition

Het archief is sinds 1991 in bruikleen van de Stichting Bibliotheek van het Boekenvak. De Bibliotheek van het Boekenvak werd in 1958 in langdurig bruikleen gegeven aan de Universiteitsbibliotheek Amsterdam.

Appraisal

De Koninklijke Nederlandse Uitgeversbond (KNUB) was naast de Koninklijke Vereniging van het Boekenvak (KVB) een van de belangrijkste organisaties op het gebied van het boekenvak in Nederland. Behalve dat de twee organisaties op veel gebieden samenwerkten, waren ze ook complementair in hun activiteiten. Vandaar dat het archief van deze organisatie van groot belang is voor de kennis van bijna anderhalve eeuw geschiedenis van het boek in Nederland.

Accruals

Er worden geen aanvullingen verwacht.

Related Materials

Het archief maakt deel uit van de Bibliotheek van het Boekenvak.

Separated Materials

Archiefstukken van de Koninklijke Nederlandse Uitgeversbond betreffende uitreikingen van De Gouden Ganzenveer ‘oude stijl’ bevinden zich in het Archief van Stichting De Gouden Ganzenveer.

Bibliography


  • H. Furstner en D. van der Stoep (redactie), Jaren weten meer dan boeken, opstellen over de geschiedenis van de Koninklijke Nederlandse Uitgeversbond ter gelegenheid van zijn honderdjarig bestaan. Amsterdam, 1980.
  • Mediafederatie (Wikipedia). Internet: geraadpleegd op 21-06-2022.
  • Wie wat waar in de K.N.U.B. Amsterdam : Koninklijke Nederlandse Uitgeversbond, 1979.

Processing Information

In 1993 is het archief gedeeltelijk ontsloten door Proffile B.V in het depot van de Universiteitsbibliotheek in opdracht van de KNUB. Proffile B.V heeft aan de hand van de opschriften op de archiefdozen een archiefschema en een plaatsingslijst tot 1986 opgesteld. Verder heeft Proffile B.V criteria voor vernietiging vastgelegd en de vergaderstukken van de bijlagen gesplitst en voor vernietiging in aanmerking komende stukken zijn afgezonderd. In 2022 zijn de in 1993 voor vernietiging in aanmerking komende stukken opnieuw geordend en beoordeeld. Gedeselecteerd zijn doubletten van publicaties, documenten, doorslagen en kopieën afkomstig van de Koninklijke Vereeniging ter Bevordering van de belangen des Boekhandels (KVB) en andere organisaties waarvan het archief reeds in beheer is van het Allard Pierson. Het overgebleven deel is nog niet opgenomen in de inventaris.

Title
Inventaris van het archief van de Koninklijke Nederlandse Uitgeversbond (KNUB) (1880-1995)
Author
Tom van der Beek
Date
2022
Description rules
Describing Archives: A Content Standard
Language of description
Dutch; Flemish
Script of description
Latin
Language of description note
Nederlands

Repository Details

Part of the Allard Pierson Repository

Contact:
Oude Turfmarkt 127-129
Amsterdam 1012 GC Nederland