Skip to main content

Archief van Wereldbibliotheek

 Fonds
Identifier: UBA229

Scope and Contents

Het archief bestaat voor het grootste deel uit de financiële administratie. Ongeveer de helft daarvan bestaat uit de tot 1952 systematisch bijgehouden boekhouding. Hieruit is onder meer af te leiden hoe het productieproces verliep, welke boeken tot het fonds behoorden, wat hun oplagecijfers waren, met welke boekhandels de uitgeverij handel dreef. Uit de jaren hierna, vooral uit de periode 1970-1990, is aanzienlijk minder materiaal aanwezig.

Een tweede, minder omvangrijk deel van het archief heeft betrekking op de organisatie en de bedrijfsvoering van de uitgeverij: oprichtingsakte en statuten, stukken voor aandeelhoudersvergaderingen, contracten voor de exploitatie van de uitgeverij en drukkerij, correspondentie met binnen- en buitenlandse relaties onder andere over het verkrijgen van publicatierechten. Het archief bevat ook stukken van de aan de uitgeverij verbonden stichtingen en de door de uitgeverij overgenomen drukkerij De Degel.

Een niet geheel complete serie premieuitgaven is aan het archief toegevoegd.

Dates

  • 1905-2004

Creator

Language of Materials

Diverse talen, waaronder Nederlands, Duits en Engels

Conditions Governing Access

Voor raadpleging is een bezoekers- of lenerspas van de Universiteitsbibliotheek Amsterdam vereist.

Conditions Governing Use

Bij raadpleging is het Reglement voor de gebruikers van de Bibliotheek van de Universiteit van Amsterdam van toepassing. Reproductie en reproductierechtvergoedingen conform de Tarieven en Diensten Universiteit van Amsterdam.

Het materiaal wordt alleen ter inzage gegeven.

Biographical / Historical

De uitgeverij Wereldbibliotheek werd in 1905 door Leo (Lion) Simons opgericht als Maatschappij voor Goede en Goedkoope Lectuur. Simons was van oorsprong kantoorboekhandelaar en boekdrukker in Amsterdam. Zijn opvolgers waren Nico van Suchtelen, vanaf 1930, en Johannes Carolus Winterink, vanaf 1943. Winterink was al in 1908 als jongste bediende in dienst gekomen. Doel van de uitgeverij: 'de verspreiding van hoogwaardige kennis onder mensen die daarvan grotendeels verstoken waren gebleven. Toegang tot moderne, wetenschappelijke teksten, contact met de schone kunsten en het leren lezen van goede literatuur, [maakten] een essentieel deel uit van dit proces van bewustwording en geestelijke emancipatie'. Dit kon worden gerealiseerd door boeken tegen een relatief lage prijs uit te geven. Vanaf de eerste uitgave in 1905, De historie van mejuffrouw Sara Burgerhart van Betje Wolff en Aagje Deken, heeft de uitgeverij vooral naam gemaakt met het publiceren van klassiekers uit de Nederlandse en de wereldliteratuur, soms in aparte series als de Toneelbibliotheek en de Blauwe of Russische Bibliotheek. Om lezers aan de uitgeverij te binden, werd in 1925 op initiatief van Simons de Wereldbibliotheek-Vereniging (WBV) opgericht. In zekere zin was dit de eerste Nederlandse boekenclub; naast korting op de uitgaven van Wereldbibliotheek ontvingen de leden regelmatig speciale geschenk-uitgaven, de zogenaamde 'premieboekjes'. De vereniging, die kort na de Tweede Wereldoorlog meer dan dertigduizend leden telde, zou blijven bestaan tot 1986 (met een ledental nauwelijks nog boven de drieduizend). Zij stond lange tijd onder leiding van J.C. Winterink. In haar geschiedenis als zelfstandige uitgeverij heeft Wereldbibliotheek ook een aantal stichtingen onder haar hoede gehad, zoals Stichting Ons Kind en de Maatschappij voor Goede en Goedkoope Kunstreproducties. De laatste, bekend als de "Isographieën-Maatschappij", was een initiatief boeken met afbeeldingen van beeldende kunst op de markt te brengen. Na zelf in 1998 Uitgeverij Van Gennep te hebben overgenomen, is de uitgeverij sinds 2014 deel van Nieuw Amsterdam Uitgevers (NAU), nu onderdeel van Novamedia.

Extent

ca. 10 meter

Abstract in Dutch

Uitgeverij Wereldbibliotheek werd in 1905 als Maatschappij voor Goede en Goedkoope Lectuur opgericht door Leo Simons, om klassieke werken uit de Nederlandse en de wereldliteratuur voor een lage prijs op de markt te brengen ten behoeve van de geestelijke emancipatie van de lezer. Het archief bestaat voornamelijk uit de financiële administratie en boekhouding.

Abstract in English

The Uitgeverij Wereldbibliotheek was established in 1905 by Leo Simons as the Maatschappij voor Goede en Goedkoope Lectuur (society for fine and affordable literature). Its aim was to publish classic works of Dutch and world literature at a reasonable price to widen the reader’s intellectual horizon. The archive mainly includes the firm’s financial accounts and bookkeeping.

Physical Location

Allard Pierson, Universiteit van Amsterdam

Custodial History

Het archief is gevormd door de uitgeverij Wereldbibliotheek.

Immediate Source of Acquisition

Het archief maakt deel uit van de Bibliotheek van het Boekenvak. Deze werd in 1958 in langdurig bruikleen gegeven aan de Universiteitsbibliotheek Amsterdam. In 2006 werd de gehele bibliotheek eigendom van de Stichting Bibliotheek van het Boekenvak. Het archief is in 1987 verworven.

Appraisal

Het archief werd bij de overdracht aangeduid als het financiële archief. De andere delen van het archief zijn ondergebracht bij Museum Meermanno en het Letterkundig Museum, beide in Den Haag.

Accruals

Er worden geen aanvullingen verwacht.

Related Materials

Het archief maakt deel uit van het bruikleen van de Stichting Bibliotheek van het Boekenvak . In de collectie prospectussen en personalia van de Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam is een verzameling bedrijfsdocumentatie over Wereldbibliotheek aanwezig.

Separated Materials

De collectie grafische ontwerpen, boekontwerpen, drukproeven, gravures, boekomslagen e.d. is ondergebracht bij Museum Meermanno in Den Haag.

De correspondentie van auteurs bij het Letterkundig Museum in Den Haag.

Bibliography

  • Niek Miedema. Een dampkring van cultuur. Amsterdam, 1995.
  • "Boeken van een veelomvattende verscheidenheid". Honderd jaar Wereldbibliotheek 1905-2005. Amsterdam, 2010.

General

Stukken kunnen online worden aangevraagd bij de collectiebeheerder.

Processing Information

In 2015 is het archief ontsloten middels een inventaris. De inventaris is beschikbaar in het collectiedossier.

Title
Inventaris van het archief van Wereldbibliotheek (1905-2004)
Author
R.F.A. Kuijpers
Date
2016
Description rules
International Standard for Archival Description - General
Language of description
Dutch; Flemish
Script of description
Latin
Language of description note
Nederlands

Repository Details

Part of the Allard Pierson Repository

Contact:
Oude Turfmarkt 127-129
Amsterdam 1012 GC Nederland