Skip to main content

Collectie fotografie van de Universiteit van Amsterdam

 Collection
Identifier: UBA205

Scope and Contents

De collectie bestaat uit foto's van hoogleraren, verbonden aan de Universiteit van Amsterdam, van universitaire plechtigheden, universitair leven, universitaire gebouwen en van Amsterdamse studentengezelschappen.

De foto's over de geschiedenis van de Universiteit van Amsterdam zijn voor een belangrijk deel vervaardigd voor Folia Civitatis, het weekblad van de Amsterdamse universitaire gemeenschap. De collectie portretfoto's, die anderhalve eeuw bestrijkt, is deels afkomstig van fotopersbureaus, maar er is ook veel materiaal van bekende fotografen als Pieter Oosterhuis, Cas Oorthuys, Emiel van Moerkerken, Philip Mechanicus en Wubbo de Jong. Vermeldenswaard zijn de albums waarin medisch studente M.B.E. Nilant een uitgebreid beeldverslag heeft gemaakt van haar studie geneeskunde vlak na 1930, een sfeervol verslag van een insider dat de jaren dertig van de vorige eeuw doet herleven.

Een aparte categorie vormt de collectie studentenleven met belangrijke foto's van het Amsterdamsch Studenten Corps (ASC) en de Amsterdamsche Vrouwelijke Studenten Vereeniging (AVSV) en de studentenroeivereniging Nereus.

Alle vormen van fotografie zijn in de collectie vertegenwoordigd, zoals kooldruk, albuminedruk, daglichtcollodium-zilverdruk, daglichtgelatinezilverdruk, ontwikkelgelatinezilverdruk en, van de laatste decennia, pe-drukken. De laatste jaren wordt de analoge fotografie in snel tempo verdrongen door digitale fotografie.

Dates

  • 1860-heden
  • Majority of material found within 1900-heden

Creator

Language of Materials

Niet van toepassing

Conditions Governing Access

Voor raadpleging is een bezoekers- of lenerspas van de Universiteitsbibliotheek Amsterdam vereist.

Conditions Governing Use

Bij raadpleging is het Reglement voor de gebruikers van de Bibliotheek van de Universiteit van Amsterdam van toepassing. Reproductie en reproductierechtvergoedingen conform de Tarieven en Diensten Universiteit van Amsterdam.

Het materiaal in deze collectie wordt uitsluitend ter inzage gegeven.

Biographical / Historical

In 1632 werd in Amsterdam een plaatselijke instelling voor hoger onderwijs opgericht, het zogenaamde Athenaeum Illustre. In 1877 werd het Athenaeum verheven tot Universiteit van Amsterdam. Voor het eerst konden studenten in Amsterdam promoveren. Een nieuwe bloei trad in. Zeker op het gebied van de bètawetenschappen telde de Universiteit van Amsterdam vele grootheden onder haar gelederen, onder wie enkele Nobelprijswinnaars, zoals Jacobus Henricus van 't Hoff (1901), Pieter Zeeman (1902) en Johannes Diderik van der Waals (1910). Tobias Asser won de Nobelprijs voor de vrede (1911).

Dankzij haar gemeentelijke status kon de Universiteit van Amsterdam eerder dan de rijksuniversiteiten worden uitgebreid met een economische faculteit (1922) en een politiek-sociale faculteit (1947). Sinds 1948 worden dergelijke gebeurtenissen vastgelegd door de fotografen van het Amsterdamse weekblad voor de universitaire gemeenschap Folia Civitatis.

Vanaf 1971 werd het benoemingsrecht van hoogleraren overgenomen door het College van Bestuur, waarin de gemeente niet meer vertegenwoordigd was. In de jaren 1960 en 1970 beleefde de universiteit roerige tijden, met als bekendste actie de Maagdenhuisbezetting (1969).

De Universiteit van Amsterdam is momenteel een van de grootste universiteiten van Nederland en vrijwel alle studierichtingen kunnen er worden gevolgd.

Al in 1818 was er een ontgroeningssenaat opgericht voor studenten van het Athenaeum Illustre en de doopsgezinde, lutherse en remonstrantse seminaria. Disputen bestonden al langer, namelijk vanaf 1796. De studenten hadden vanaf 1820 ook een eigen sociëteit (NIA). In de daaropvolgende jaren scheidden verschillende groepen zich af en ontstonden er diverse senaten en disputen. Het belangrijkste studentengezelschap zou het Amsterdamsch Studenten Corps (1851) worden. Vanaf de verheffing tot universiteit in 1877 steeg het aantal studenten sterk. Het aantal verenigingen en disputen nam dan ook flink toe. De 20e eeuw kende een rijk studentenleven en er ontstonden vele nieuwe studentengezelschappen.

Extent

ca. 35.000 items

Abstract in Dutch

De collectie bestaat uit foto's van hoogleraren, verbonden aan de Universiteit van Amsterdam, van universitaire plechtigheden, van universitair leven, van universitaire gebouwen en van Amsterdamse studentengezelschappen uit de periode 1860-heden.

Abstract in English

The collection consists of photographs of professors of the University of Amsterdam, of university life, of ceremonies and of buildings of the university. Besides this, there are photographs of fellowships of students. The entire collection dates from 1860 to this day.

Physical Location

Allard Pierson, Universiteit van Amsterdam

Other Finding Aids

Catalogus van de Universiteit van Amsterdam.

Immediate Source of Acquisition

In 1923 werd de Historische Commissie van de Universiteit van Amsterdam opgericht met het doel de historische verzameling van het studentengezelschap C.L.I.O. te beheren en uit te breiden. Vanaf dat moment werden er historische en contemporaine foto's verzameld. Hieronder bevindt zich een aantal belangrijke bruiklenen, bijvoorbeeld van het Amsterdamsch Studenten Corps (ASC) en de Amsterdamsche Vrouwelijke Studenten Vereeniging (AVSV), en schenkingen, onder andere van het Amsterdamse weekblad Folia Civitatis.

Informatie over de verwerving van de afzonderlijke stukken is – voor zover bekend – per item vastgelegd.

Accruals

De collectie wordt voortdurend aangevuld.

Existence and Location of Copies

De collectie is deels gedigitaliseerd en raadpleegbaar via de Beeldbank van het Allard Pierson.

Related Materials

De Universiteit van Amsterdam beheert verscheidene andere fotocollecties, afkomstig van onderzoekers en verzamelaars zoals Jaap Kunst, A.N.J. den Hollander , Pieter van der Wielen en A.M. van de Waal . Ook zijn er foto's opgenomen in diverse samengestelde collecties, zoals die van het Multatuli Genootschap , het KNAG , het KNMG en de Bibliotheca Rosenthaliana . In de collectie van de Artis Bibliotheek bevinden zich vele albums van biologen en expedities.

General

De collectie kan online worden aangevraagd bij de collectiebeheerder.

Processing Information

De collectie is volledig ontsloten en deels gedigitaliseerd.

De collectie van het Amsterdams Studenten Corps / Amsterdamse Vrouwelijke Studentenvereniging (A.S.C./A.V.S.V.) is afzonderlijk beschreven en online beschikbaar.

Title
Beschrijving van de collectie fotografie van de Universiteit van Amsterdam (1860-heden)
Author
Marike van Roon
Date
2011
Description rules
International Standard for Archival Description - General
Language of description
Dutch; Flemish
Script of description
Latin
Language of description note
Nederlands

Repository Details

Part of the Allard Pierson Repository

Contact:
Oude Turfmarkt 127-129
Amsterdam 1012 GC Nederland