Skip to main content

Collectie bouwtekeningen van de Universiteit van Amsterdam

 Collection
Identifier: UBA204

Scope and Contents

De collectie bestaat uit plattegronden en bouwtekeningen van gebouwen waarin de Universiteit van Amsterdam gevestigd is geweest.

Goed vertegenwoordigd zijn de nieuwbouw of de verbouwingen van het Binnengasthuis (1879-1897), de Agnietenkapel (1919), de Oudemanhuispoort (1920-1929), het Maagdenhuis (1954-1957) en van de gebouwen aan de Nieuwe Prinsengracht (1889) en de Nieuwe Achtergracht 127-129 (1977). Daarnaast zijn van vele andere gebouwen in de stad uit de periode 1960-1985 kleinere collecties aanwezig.

Dates

  • 1860-heden
  • Majority of material found within 1900-heden

Creator

Language of Materials

Nederlands

Conditions Governing Access

Voor raadpleging is een bezoekers- of lenerspas van de Universiteitsbibliotheek Amsterdam vereist.

Conditions Governing Use

Bij raadpleging is het Reglement voor de gebruikers van de Bibliotheek van de Universiteit van Amsterdam van toepassing. Reproductie en reproductierechtvergoedingen conform de Tarieven en Diensten Universiteit van Amsterdam.

Het materiaal in deze collectie wordt uitsluitend ter inzage gegeven.

Biographical / Historical

In 1632 werd er in Amsterdam een plaatselijke instelling voor hoger onderwijs opgericht, het zogenaamde Athenaeum Illustre. In 1877 werd het Athenaeum verheven tot Universiteit van Amsterdam. Voor het eerst konden studenten in Amsterdam promoveren.

Tot 1864 was de Agnietenkapel het belangrijkste gebouw van het Athenaeum Illustre. Na enige jaren in de Garnalendoelen gevestigd te zijn geweest, verhuisde de universiteit in 1880 naar het terrein van de Oudemanhuispoort. De Universiteitsbibliotheek werd ondergebracht in de juist verlaten Garnalendoelen. Dit was het begin van een geleidelijke annexatie van het gebouwencomplex aan het Singel door de Universiteitsbibliotheek. In 1864 was de veel te krappe en slecht onderhouden Agnietenkapel al verlaten, pas in 1919 werd het gebouw uit historische overwegingen teruggekocht en gerestaureerd.

Zeker op het gebied van de bètawetenschappen telde de Universiteit van Amsterdam in de decennia rond 1900 vele grootheden onder haar gelederen, onder wie enkele Nobelprijswinnaars. Voor hen werden verscheidene nieuwe laboratoria gebouwd, zoals het Natuurkundig Laboratorium voor J.D. van der Waals (1882), het Botanisch Laboratorium in de Hortus Botanicus voor Hugo de Vries (1912) en het Laboratorium Fysica voor Pieter Zeeman (1923).

Andere belangrijke gebouwencomplexen waar de Universiteit van Amsterdam zich had gevestigd of banden mee had, waren het Binnengasthuis, waarvoor rond 1900 vele nieuwe gebouwen verrezen, en het Buitengasthuis of Wilhelminagasthuis, waarvoor rond dezelfde tijd allerlei paviljoens verrezen.

In 1961 nam de rijksoverheid de financiering van de gemeente over. Het Maagdenhuis werd in gebruik genomen als bestuurscentrum. Vanaf de jaren 1960 groeide de universiteit en daarmee het aantal gebouwen waarin de universiteit gevestigd was, exponentieel.

Extent

ca. 5150 items

Abstract in Dutch

De collectie bestaat uit plattegronden en bouwtekeningen van gebouwen waarin de Universiteit van Amsterdam sinds 1860 gevestigd is geweest.

Abstract in English

The collection consists of floor plans and scale drawings of buildings of the University of Amsterdam. The collection ranges from 1850 to 1985.

Physical Location

Allard Pierson, Universiteit van Amsterdam

Other Finding Aids

Catalogus van de Universiteit van Amsterdam

Custodial History

Aangezien de universiteit tot 1961 geheel gefinancierd werd door de gemeente, waren alle bouwzaken van 1856 tot ver in de jaren 1960 ondergebracht bij de Dienst Publieke Werken. De bouwtekeningen van deze dienst werden uiteindelijk overgedragen aan de Dienst Bouw en Huisvesting van de Universiteit van Amsterdam. De geschiedenis van de afzonderlijk stukken voorafgaand aan de verwerving is – voor zover bekend – per item vastgelegd.

Immediate Source of Acquisition

In 1923 werd de Historische Commissie van de Universiteit van Amsterdam opgericht met het doel de historische verzameling van het studentengezelschap C.L.I.O. te beheren en uit te breiden. Vanaf dat moment werden er historische en contemporaine bouwtekeningen verzameld. Grote delen van de collectie werden in 1987 overgedragen door de Dienst Bouw en Huisvesting van de Universiteit van Amsterdam en in 2004 door het Facilitair Bedrijf. Informatie over de verwerving van de afzonderlijke stukken is per item vastgelegd.

Accruals

De collectie wordt incidenteel aangevuld.

Related Materials

Bouwtekeningen van na 1980 zijn ondergebracht bij de afdeling Documentaire Informatievoorziening (DIV) van de Universiteit van Amsterdam. Recent materiaal wordt bewaard bij het Facilitair Centrum van de Universiteit van Amsterdam. Het archief van de Dienst Publieke Werken bevindt zich in het Stadsarchief Amsterdam.

General

De collectie kan online worden aangevraagd bij de collectiebeheerder.

Processing Information

De collectie is volledig ontsloten.

Title
Beschrijving van de collectie bouwtekeningen van de Universiteit van Amsterdam (1860-heden)
Author
Marike van Roon
Date
2011
Description rules
International Standard for Archival Description - General
Language of description
Dutch; Flemish
Script of description
Latin
Language of description note
Nederlands

Repository Details

Part of the Allard Pierson Repository

Contact:
Oude Turfmarkt 127-129
Amsterdam 1012 GC Nederland