Skip to main content

Archief van Margriet Zéguers

 Fonds
Identifier: UBA20

Scope and Contents

Het archief bestaat uit de financiële en klantenadministratie van La joie des livres over de periode 1958-1966. Daarnaast is er correspondentie en zijn er typoscripten, folders en kranten- en tijdschriftenartikelen over een ruimere periode; dit materiaal heeft merendeels betrekking op de Provinciale Bibliotheekcentrale en de Charles Nypels Stichting. Van deze laatste instelling zijn ook nog notulen, juryrapporten, portretten en een cassettebandje bewaard gebleven. Daarnaast zijn er enkele archivalia uit de periode dat Zéguers werkzaam was bij de boekhandel Leiter-Nypels (1937-1943 en 1950-1958).

Dates

  • 1943-1998
  • Majority of material found within 1958-ca. 1970

Creator

Language of Materials

Nederlands

Conditions Governing Access

Voor raadpleging is een bezoekers- of lenerspas van de Universiteitsbibliotheek Amsterdam vereist.

Conditions Governing Use

Bij raadpleging is het Reglement voor de gebruikers van de Bibliotheek van de Universiteit van Amsterdam van toepassing. Reproductie en reproductierechtvergoedingen conform de Tarieven en Diensten Universiteit van Amsterdam.

Het materiaal wordt alleen ter inzage gegeven.

Biographical / Historical

Margriet Zéguers-Van Schaik werd in 1915 in Voorburg geboren, en kwam na een aantal verhuizingen (Oegstgeest, Groningen, Arnhem) in 1930 in Maastricht terecht. Ze werkte er in de jaren 1937-1943 en 1950-1958 bij boekhandel Leiter-Nypels. In 1958 begon zij aan het Vrijthof haar eigen boekhandel: La joie des livres. Zij werd een spil in het Maastrichtse literaire leven, en organiseerde in haar winkel lezingen en tentoonstellingen. In 1966 werd de zaak, die in financiële problemen was gekomen, overgenomen door Polak & Van Gennep. De naam bleef wel gehandhaafd en Margriet Zéguers werd filiaalchef. In 1970 nam zij ontslag en tot 1976 werkte ze als consulente bij de Provinciale Bibliotheekcentrale. Nog op hoge leeftijd bleef zij met velen uit het boekenvak corresponderen. Daarnaast was zij mede-oprichtster en bestuurslid van de Charles Nypels Stichting, die zich ten doel stelde de belangstelling voor de kunst van het boek te bevorderen, en die voor het werk van de grafisch ontwerper Charles Nypels in het bijzonder. Daartoe werd de Charles Nypels prijs in het leven geroepen.

Extent

2 meter

Abstract in Dutch

Margriet Zéguers was werkzaam in Maastricht, eerst bij boekhandel Leiter-Nypels (1937-1943 en 1950-1958) en later als eigenaresse van de literaire (en niet-katholieke) boekhandel La joie des livres (1958-1970). Daarna was ze consulente bij de Provinciale Bibliotheekcentrale Limburg (1970-1976). Het archief bestaat voor het grootste deel uit materiaal van boekhandel La joie des livres. Verder bevat het bescheiden uit de periode dat Zéguers in dienst was van de Provinciale Bibliotheekcentrale en actief was als bestuurslid van de Charles Nypels Stichting. Dit archief geeft een beeld van het culturele en literaire leven in Limburg, en met name van dat in Maastricht in de jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw.

Abstract in English

Margriet Zéguers worked in Maastricht, at first in the bookshop Leiter-Nypels (1937-1943 and 1950-1958) and later as the owner of the non-Catholic literary bookshop La joie des livres (1958-1970). Later she became a councillor at the Provinciale Bibliotheekcentrale Limburg, the library distribution centre of Limburg. The collection consists mainly of the archival material from the bookshop La joie des livres. Besides this, it contains material from the period that Zéguers worked for the Provinciale Bibliotheekcentrale Limburg, when she was actively involved in the Charles Nypels Stichting as a member of the Board. The collection illustrates cultural and literary life in Limburg, in particular in Maastricht, in the sixties and seventies of the twentieth century.

Physical Location

Allard Pierson, Universiteit van Amsterdam

Immediate Source of Acquisition

Het archief maakt deel uit van de Bibliotheek van het Boekenvak. Deze werd in 1958 in langdurig bruikleen gegeven aan de Universiteitsbibliotheek Amsterdam. In 2006 werd de gehele bibliotheek eigendom van de Stichting Bibliotheek van het Boekenvak. Het archief van Margriet Zéguers is in 2002 verworven.

Appraisal

Het archief is niet meer compleet. Een deel van het materiaal is in de loop van de tijd verloren gegaan. Bovendien is een aantal brieven, onder anderen van G.A. van Oorschot en Pierre Kemp, niet overgedragen.

Het archief geeft een beeld van het culturele en literaire leven in het katholieke Limburg, in het bijzonder van dat in Maastricht in de jaren zestig en zeventig, en van de veranderingen die daarin plaatsvonden mede door de activiteiten van Margriet Zéguers.

Accruals

Aanvullingen worden niet verwacht.

Related Materials

Het archief maakt deel uit van het bruikleen van de Stichting Bibliotheek van het Boekenvak . In de collectie personalia & prospectussen bevindt zich een dossier met gegevens over de boekhandel La joie des livres.

Bibliography

  • Koosje Sierman. Margriet Zéguers en de erkenning. In: Boekblad 1988, p. 16-17.
  • Annemiek Buijs. Boekhandel La joie des livres, 1958-1970. Maastrichts venster op de wereld. Pre-doctoraalscriptie, Maastricht, 1997.
  • E.A. Kuitert. In memoriam Margriet Zéguers- van Schaik en haar joie des livres. In: De Boekenwereld 19 (2003), p. 277-281.

General

Stukken kunnen online worden aangevraagd bij de collectiebeheerder.

Processing Information

Het archief is geïnventariseerd.

Title
Inventaris van het archief van Margriet Zéguers (1943-1998)
Author
N.H. Kool, Samantha van As
Date
2016
Description rules
International Standard for Archival Description - General
Language of description
Dutch; Flemish
Script of description
Latin
Language of description note
Nederlands
Edition statement
Eerste versie 2006, tweede herziene versie 2016

Repository Details

Part of the Allard Pierson Repository

Contact:
Oude Turfmarkt 127-129
Amsterdam 1012 GC Nederland