Skip to main content

Archief van De Distelvinck

 Fonds
Identifier: UBA177

Scope and Contents

Het archief bevat voornamelijk correspondentie aan en van het bestuur van De Distelvinck, dat bestond uit Jan Campert (voorzitter), Henrik Scholte (secretaris) en D.A.M. Binnendijk (penningmeester). Het merendeel van de brieven was gericht aan Scholte. Behalve correspondentie met leden is er corrrespondentie met andere culturele verenigingen zoals de Kring 'Kosmos' en de sociëteit De Kring. Meer dan veertig brieven betreffen het niet doorgegane optreden van de Duitse dichteres Else Lasker-Schüler. In deze kwestie trad Victor van Vriesland (1892-1974) als woordvoerder van De Distelvinck op.Twintig brieven betreffen het in juli 1925 in Blaricum gehouden Midzomernachtfeest. Er is een bescheiden hoeveelheid stukken waarin de doelstellingen van De Distelvinck uiteengezet worden en waaruit de raadpleger een indruk krijgt van het reilen en zeilen van de vereniging.

Dates

  • 1924-1926

Creator

Language of Materials

Nederlands, Frans en Duits

Conditions Governing Access

Voor raadpleging is een bezoekers- of lenerspas van de Universiteitsbibliotheek Amsterdam vereist.

Conditions Governing Use

Bij raadpleging is het Reglement voor de gebruikers van de Bibliotheek van de Universiteit van Amsterdam van toepassing. Reproductie en reproductierechtvergoedingen conform de Tarieven en Diensten Universiteit van Amsterdam.

Het materiaal wordt alleen ter inzage gegeven.

Biographical / Historical

De literaire kring De Distelvinck werd in 1924 opgericht door de rechtenstudent Henrik Scholte, de letterenstudent D.A.M. Binnendijk, de journalist Jan Campert en de dichter Hendrik Marsman. Met De Distelvinck wilden zij het armlastige literaire blad De Vrije Bladen ondersteunen. De Distelvinck wierf actief leden, hief contributie en organiseerde literaire middagen en avonden. Wybo Meyer ontwierp het vignet voor al het drukwerk van De Distelvinck. In de korte geschiedenis van de vereniging springen twee gebeurtenissen er uit, het optreden van de Duitse dichteres Else Lasker-Schüler (1869-1945) en het Midzomernachtfeest. Voor het optreden van Else Lasker-Schüler, gepland op 23 mei 1925, maakten de bestuursleden van De Distelvinck en hun vrienden vlijtig propaganda in de pers, maar vergeefs, want de dichteres kwam niet. Het Midzomernachtfeest, gehouden in nacht van 4 op 5 juli 1925, was bedoeld als culturele manifestatie maar ontaardde al snel in een door Scholte met grote nauwkeurigheid beschreven zuippartij.

Nadat Campert plotseling naar Brussel vertrokken was, moest er een nieuwe voorzitter komen. Scholte polste Hendrik Marsman maar die weigerde. Wel trad de letterenstudent Menno ter Braak tot het bestuur toe.

Motor achter De Distelvinck was Henrik Scholte (1903-1988). Begin jaren twintig voelde Scholte zich aangetrokken tot sterk uiteenlopende stromingen als de Praktische Idealisten Associatie, de bolsjewieken, het theosofisme en het fascisme. Later in de jaren twintig speelde hij een belangrijke rol in het culturele leven van Amsterdam, zo was hij een van de oprichters van de Filmliga. In de jaren dertig werkte Scholte als journalist en als perschef van de Nederlandse vestiging van het Amerikaanse filmbedrijf Metro-Goldwyn-Mayer. In de Tweede Wereldoorlog werkte hij bij de Duitse propaganda-organisatie Nederland Film. Na de oorlog werkte Scholte bij de KLM en schreef reisgidsen over Griekenland.

Eind 1925 werd besloten De Distelvinck op te heffen. Wel maakten Scholte en Binnendijk nog de almanak die zij de Distelvinckleden hadden beloofd. Deze verscheen eind 1925 onder de titel Erts. Almanak 1926 bij uitgever S.L. van Looy.

Extent

0.25 meter

Abstract in Dutch

De vereniging De Distelvinck was een literaire kring in 1924 en 1925. Het bestuur van de vereniging werd gevormd door Jan Campert, Henrik Scholte en D.A.M. Binnendijk. Het archief bestaat voor het grootste deel uit brieven aan en van het bestuur van De Distelvinck.

Abstract in English

De Distelvinck (English: The Goldfinch) was a literary society that was active from 1924 to 1925. The board of the society consisted of Jan Campert, Henrik Scholte and D.A.M. Binnendijk. The archive mainly contains letters to and from the board of De Distelvinck.

Arrangement

De door Scholte van 1 t/m 286 genummerde brieven hebben de signaturen XVI B 13: 1-286. Het overige materiaal is geordend onder de signaturen XVI B 13: 287-292.

Physical Location

Allard Pierson, Universiteit van Amsterdam

Other Finding Aids

Catalogus van de Universiteit van Amsterdam

Custodial History

Het archief De Distelvinck is gevormd door de secretaris, Henrik Scholte.

Immediate Source of Acquisition

De Universiteitsbibliotheek Amsterdam heeft het archief De Distelvinck in 1949 van Henrik Scholte gekocht. Tegelijkertijd kocht de UB van hem de archieven Balans, Erts en Filmliga.

Appraisal

Het waren jonge schrijvers die in 1925 De Distelvinck runden. Van de vier oprichters waren er drie (Scholte, Binnendijk en Marsman) nog student, alleen Campert had een baan. De correspondentie geeft een goed beeld van wat er in 1925 in de literaire wereld in Amsterdam omging.

Accruals

Er zijn geen aanvullingen te verwachten.

Existence and Location of Copies

De gehele collectie is verfilmd en raadpleegbaar vanaf microfilm.

Related Materials

De Universiteitsbibliotheek bezit ook de archieven Erts , Balans en Filmliga . Henrik Scholte was redactiesecretaris van de almanak Erts, het jaarboek Balans en het tijdschrift Filmliga.

In het Stadsarchief Amsterdam bevindt zich onder toegangsnummer 1133 het archief van Henrik Scholte, dat onder andere zijn dagboeken 1926-1945 bevat.

Het literaire archief van Henrik Scholte bevindt zich in het Letterkundig Museum in Den Haag.

Separated Materials

Een deel van de collectie De Distelvinck bevindt zich in de collectie Binnendijk in het Letterkundig Museum in Den Haag. Daar is ook materiaal te vinden over de bestuursleden van Distelvinck Jan Campert en Henrik Scholte.

Bibliography

  • Salma Chen. Geboorte en sterven van De Distelvinck. In: Jaarboek Letterkundig Museum 2 (1993), p 43-62.
  • Henrik Scholte. Na een halve eeuw. Herinneringen aan Menno ter Braak als student. In: Bzzlletin 54 (1978), maart, p. 20-31.
  • Egbert Barten. "Ik ben iemand die in dromen leeft". Groene-profiel Mr. Henrik Scholte. In: De Groene Amsterdammer 15-06-1988.
  • J. Goedegebuure. Het Distelvinck-archief. In: Literatuur 8 (1991), p. 352-353.
  • Hans Renders. Wie weet slaag ik in de dood. Biografie van Jan Campert. Amsterdam, 2004, p. 134-142.

General

Aangezien het materiaal op microfilm beschikbaar is, is voor raadpleging van originele documenten toestemming vereist van de collectiebeheerder. Indien toestemming verkregen is, wordt het materiaal alleen ter inzage gegeven.

Processing Information

De door Scholte gemaakte ordening in het briefmateriaal – grotendeels alfabetisch op correspondent, in twee gevallen op thema – is gehandhaafd. In de inventaris zijn de twee op thema geordende dossiers achteraan geplaatst.

De brieven zijn in de catalogus van de Universiteit van Amsterdam ontsloten op de persoon van de afzender en de persoon van de ontvanger. Soms, maar niet altijd, is aangegeven dat het om correspondentie van de vereniging De Distelvinck gaat.

Voorzover het materiaal niet uit brieven bestaat, is het in juli 2007 geordend.

De correspondentie tussen Henrik Scholte en Menno ter Braak (hs. XVI B 13: 39-42) en van D.A.M. Binnendijk en Ter Braak aan Scholte (hs. XVI B 13: 8 en B 13:16) is in gescande en getranscribeerde vorm te raadplegen op de website van de Stichting Menno ter Braak .

Title
Inventaris van het archief van De Distelvinck (1924-1926)
Date
2015
Description rules
International Standard for Archival Description - General
Language of description
Dutch; Flemish
Script of description
Latin
Language of description note
Nederlands

Repository Details

Part of the Allard Pierson Repository

Contact:
Oude Turfmarkt 127-129
Amsterdam 1012 GC Nederland